Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 al maidah ayat 3 3 al maidah ayat 2 4 Penyakit 5 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 6 Kandungan surat Al baqarah 168-169 7 an nisa ayat 59 8 ali imran 159 9 al hujurat ayat 13 10 al hujurat ayat 49 11 Al hujurat ayat 10 12 al isra ayat 32 13 Surat al jumuah ayat 9-11 14 Al maidah ayat 32 15 niat 16 musibah 17 al maidah ayat 90 18 al hujurat ayat 12 19 Ali imran ayat 159 20 Al+hujurat+ayat+13 21 Kiamat 22 Cerai 23 Surat Asy syu'ara ayat 192 24 al maidah ayat 6 25 zakat 26 al jumuah ayat 10 27 sabar 28 Ali imran ayat 190 29 Al baqarah ayat 83 30 Berpikir 31 an nisa ayat 29 32 Annisa+ayat+36 33 luqman ayat 14 34 Yunus ayat 41 35 al-Maidah ayat 3 36 luqman ayat 13 37 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 38 Al isra ayat 23 39 al hasyr ayat 7 40 al ahzab ayat 21 41 al ikhlas 42 Hukum bacaan 43 Al Maidah ayat 48 44 Istri 45 ar rahman 46 Al isra ayat 1 47 sedekah 48 surat al-'Ankabut ayat 69 49 penyakit menular 50 jual beli 51 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 52 Yunus ayat 40 53 harta 54 ali imran 55 Madu 56 obat 57 bintang tsurayya 58 Maryam 59 Al baqarah ayat 168 60 Wabah+penyakit 61 Almaidah ayat 2 62 Ali imran ayat 104 63 ghafir ayat 67 64 aisyah 65 al maidah ayat 91 66 At taubah ayat 122 67 Yunus 57 68 Yunus 40 69 asmaul husna 70 riba 71 Al-Maidah ayat 2 72 ali imran ayat 191 73 al baqarah ayat 32 74 An nahl ayat 125 75 ali imran 190 76 al maidah ayat 33 77 puasa 78 al maidah ayat 88 79 al baqarah ayat 30 80 Al hujurat ayat 11 81 ali imran 110 82 al baqarah ayat 188 83 Al baqarah ayat 222 84 shalat 85 LUQMAN 86 an nahl ayat 90 87 at taubah ayat 103 88 al bayyinah ayat 5 89 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 90 pendidikan 91 bintang 92 AT Taubah ayat 105 93 surat yasin 94 Az zumar ayat 53 95 al+hujurat+ayat+12 96 al imran 159 97 yunus ayat 57 98 al baqarah ayat 177 99 Jihad 100 al maidah ayat 8

Hasil pencarian tentang Meninggalkan+haram

ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta yang haram...Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
wukuf di Arafah itu sebenarnya didorong oleh perasaan superioritas karena domisili mereka di tanah haram...mengklaim bahwa tindakan itu merupakan salah satu pengejawantahan sikap hormat mereka terhadap tanah haram...Sebab, dengan pergi ke Arafat yang berada di luar tanah haram, mereka merasa telah meninggalkan tanah...haram.
(Dan demi malam apabila hampir meninggalkan gelapnya) maksudnya, hampir berpisah dengan kegelapannya,...atau pergi meninggalkan kegelapannya.
Sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya untuk memasuki Masjidil Haram...Dan Aku bersumpah bahwa sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar akan memasuki Masjidil Haram, insya...telah mengetahui kebaikan yang tidak kamu ketahui ketika menunda waktu kamu untuk memasuki Masjidil Haram
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 194
Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 21
dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.
Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang haram
menghalangi manusia untuk memeluk Islam dan menghalangi orang-orang Mukmin untuk memasuki al-Masjid al-Haram...di Mekah--sedang Allah telah menjadikannya haram dan aman bagi semua orang, baik penduduk tetap maupun...Begitu juga setiap orang yang menyeleweng dari kebenaran dan berbuat zalim di kawasan haram, ia akan
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 17
demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 28
Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
Lalu kaumnya berpaling darinya dan meninggalkan omongannya.
Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan...yang haram.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 23
Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula...sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr".
(Maka Firaun meninggalkan) pergi meninggalkan tempat itu (lalu ia mengatur tipu muslihatnya) ia mulai
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 3
Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu.
Bukanlah yang haram itu apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik....Tapi sesungguhnya yang haram bagi kalian, orang-orang beriman itu adalah bangkai binatang yang mati bukan...Dengan ketentuan bahwa siapa saja yang berada dalam keadaan darurat(1) dan terpaksa harus makan yang haram...dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliah--di mana mereka cenderung menyukai yang haram...dan selalu meminta kepada Tuhan untuk memperbolehkan makan yang haram--dan tidak lebih dari hanya sekadar
Kami juga tidak akan meninggalkan sembahan kami hanya karena ucapanmu....Apakah patut kami meninggalkan tuhan-tuhan kami, sementara kami tidak mempercayaimu?"
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 60
Maka Fir'aun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang.
Juga, di samping itu, mereka meninggalkan kehidupan menyenangkan yang dahulu mereka nikmati.
terjadi di alam arwah, atau makna yang dimaksud adalah setiap janji (dan tidak merusak perjanjian) dengan meninggalkan...keimanan atau meninggalkan hal-hal yang fardu.
(Dan meninggalkan kehidupan akhirat) karena itu mereka tidak beramal untuk menyambut hari akhirat.
Setelah mati ditenggelamkan, mereka meninggalkan banyak taman segar dan mata air yang mengalir.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 36
dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang
Kami meninggalkan kesan yang baik tentang Nûh untuk umat-umat yang lain sampai hari kiamat.
Kaum Lûth--di saat menolak seruan untuk mengesakan Allah dan meninggalkan kemusyrikan--telah mendustakan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 144
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram....dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 62
melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 63
mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram
(Dan mereka berkata) kepada orang-orang yang menjadi bawahan mereka ("Jangan sekali-kali kalian meninggalkan...tuhan-tuhan sesembahan kalian dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan wadd) dapat dibaca waddan
Mereka mengatakan, "Apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan yang kami sembah hanya karena omongan