Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 hutang 7 Syirik 8 ibrahim 9 ar-rum ayat 21 10 rumah 11 Maryam 12 kemudahan 13 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 14 ibrahim 37 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 surah al-maidah ayat 8 17 Adam 18 Jihad 19 Dua masa 20 Disebabkan 21 ilmu 22 al isra ayat 36 23 al baqarah ayat 275 24 cinta 25 Al Isra ayat 73 26 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 27 Jika allah menganugerahi rahmat 28 sabar 29 Ikhlas 30 al-mukminun+ayat+34 31 Aliimram+ayat+105 32 al a'raf ayat 52 33 Berdebat 34 Surga 35 puasa 36 surat al mujadalah ayat 11 37 Al-Imran (3 : 130) 38 Al-Imran ayat 130 39 hadist tentang perilaku konsumen 40 Manusia 41 al isra ayat 7 42 Iman 43 miskin 44 al ahzab ayat 21 45 surat+al+imranayat+110 46 Ta ha+ayat+14 47 matahari 48 Kafir 49 Hadits Muslim Nomor 3035 50 berlayar 51 Kurang ilmu 52 Ali imran ayat 191 53 surat yasin 54 Saba 13 55 Tentang kematian 56 Abu Daud 1397 57 surah yusuf 65 58 permainan 59 Gunung-gunung burung-burung daud 60 ayat al-Baqarah 219 61 surat saba surah yang ke berapa 62 berserah diri 63 Membunuh 64 Nikah 65 surat Toha ayat 14 66 injil 67 al jumuah ayat 10 68 Gelap 69 surat an nazi'at 70 maryam ayat 30-35 71 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 72 Metode pendidikan 73 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 74 ayat+menyembunyikan+ilmu 75 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 76 Ditanya 77 durhaka 78 az zumar ayat 68 79 keinginan berhasil 80 al-baqarah ayat 164 81 al anam ayat 83 82 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 83 Hud ayat 5 tema apa 84 al bayyinah ayat 5 85 surat al-zalzalah 86 Zina 87 Surat Al-Baqarah Ayat 256 88 surah al kautsar ayat 1-3 89 pikun dan beruban 90 al+qiyamah+ayat+1-2 91 Perubahan zat 92 ALI IMRAN 159 93 Laut 94 al-mujadalah ayat 11 95 arah 96 perempuan 97 ar rum ayat 56 98 Surat yunus+ayat+8 99 Surat Ali imran ayat 64 100 al-imron ayat 110

Hasil pencarian tentang Nabi+adam

-deskripsi"> Adam 'alaihis salam diciptakan tanpa bapak dan ibu....

-deskripsi"> Oleh karena itu, dakwaan bahwa Nabi Isa adalah tuhan karena diciptakan...Nabi Adam 'alaihis salam diciptakan tanpa bapak dan ibu, dan semua sepakat bahwa dia adalah hamba Allah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Yang demikian sama seperti ketika Allah memperlihatkan keunggulan Adam di atas malaikat dalam hal ilmu...bertanya kepada mereka, namun mereka (para malaikat) tidak sanggup menjawab, lalu Allah memerintahkan Adam...Demikian pula sebagaimana Allah menampakkan kelebihan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam di...atas para nabi yang lain pada hari kiamat dengan mengilhamkan kepada makhluk untuk mendatangi para nabi...agar mereka memberi syafaat di hadapan Allah, dari mulai Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, namun mereka
(Bukankah) artinya, sesungguhnya (telah datang atas manusia) Nabi Adam (satu waktu dari masa) empat puluh...tahun (sedangkan dia belum merupakan) ketika itu (sesuatu yang dapat disebut) maksudnya, Nabi Adam selama
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri...dari yang bersangkutan (di antara penduduk alam) yakni dengan menjadikan nabi-nabi itu dari anak cucu
-deskripsi"> Maksudnya: membenarkan kedatangan seorang Nabi yang diciptakan dengan kalimat...kun (jadilah) tanpa bapak yaitu Nabi Isa 'alaihis salam....Yang demikian tidaklah mustahil bagi Allah, bukankah Nabi Adam 'alaihis salam lahir tanpa bapak dan ibu..., sedangkan Hawa' lahir dari laki-laki, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam 'alaihis salam.
(Dan) ingatlah (ketika Kami berkata kepada Malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!"...Malaikat dan ikut menyembah Allah bersama dengan para Malaikat (ia membangkang) tidak mau sujud kepada Nabi...Adam; bahkan mengatakan sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya; Iblis menjawab, "Saya lebih
(Dan demi bapak) yaitu Nabi Adam (dan anaknya) atau anak cucunya; huruf Maa di sini bermakna Man.
(Maka Kami berkata, "Hai Adam!...Ungkapan sengsara di sini ditujukan hanya kepada Nabi Adam, disebabkan secara fitrah suami itu mencari
(Kemudian Rabbnya memilihnya) yakni mendekatkannya ke sisi-Nya (maka Dia menerima tobatnya) sebelum Nabi...Adam bertobat (dan memberinya petunjuk) supaya terus-menerus bertobat.
oleh lafal Udzkur yang tidak disebutkan (Kami berfirman kepada para Malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam...Rabbnya) artinya, iblis itu membangkang tidak mau taat kepada-Nya, karena ia tidak mau bersujud kepada Nabi...Adam....(Patutkah Engkau mengambil dia dan turunan-turunannya) pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi Adam dan
) Dia telah menciptakan kalian (dari tanah) karena Dia telah menciptakan bapak moyang kalian, yaitu Nabi...Adam daripadanya (dengan sebaik-baiknya.)
Setan pun menunjukkan pohon terlarang itu, sehingga Adam dan istrinya terpedaya dengan rayuannya dan...Begitulah, Adam telah melanggar perintah Tuhannya....Peristiwa itu terjadi sebelum ia diangkat sebagai nabi.
Orang-orang yang Kami berikan berbagai kenikmatan dunia dan akhirat yang telah disebutkan tadi, yaitu para nabi...dari keturunan Adam dan keturunan orang-orang yang telah diselamatkan melalui bahtera Nûh, keturunan...Ibrâhîm seperti Ismâ'îl, keturunan Ya'qûb seperti nabi-nabi Banû Isrâ'îl, dan orang-orang yang Kami
(Dia menciptakan manusia) yakni Nabi Adam (dari tanah kering) tanah kering yang apabila diketuk akan
-deskripsi"> Dari sejak zaman Nabi Adam ‘alaihis salam.
(Manusia dahulunya hanyalah satu umat) satu agama yaitu agama Islam, sejak dari zaman Nabi Adam sampai...dengan zaman Nabi Nuh....Menurut pendapat yang lain dikatakan mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai dengan zamannya Amr bin Luhay
meneladaninya sebagai sarana untuk memperoleh kecintaan, ampunan dan kasih sayang Allah--Allah juga memilih Adam..., Nûh, Ibrâhîm dan keturunanya, Ismâ'îl dan Ishâq, serta nabi-nabi lain keturunan mereka berdua seperti
Maka perjanjian itu dinyatakan oleh keduanya, dan Nabi Syuaib memerintahkan anak perempuannya supaya...memberikan tongkatnya kepada Nabi Musa untuk mengusir binatang-binatang buas dari ternak yang digembalakannya...Tongkat itu adalah milik para nabi secara turun-temurun sejak Nabi Adam dan kini berada di tangan Nabi...Tongkat itu berasal dari kayu surga, tongkat itu beralih ke tangan nabi Musa dengan sepengetahuan Nabi
(Dan jin) maksudnya biangnya jin, yaitu iblis (Kami telah menciptakan sebelumnya) sebelum Nabi Adam diciptakan
(Dan) ingatlah (ketika Kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian mereka) ketika mereka dikeluarkan dari...tulang sulbi Adam sebagaimana benda yang paling kecil layaknya....Disebutkannya kelima nabi ini termasuk mengathafkan sesuatu kepada bagiannya (dan Kami telah mengambil
Nabi saw., melihatnya sewaktu berada di gua Hira; dan ternyata tubuh malaikat Jibril menutupi cakrawala...Lalu Nabi saw. pingsan tidak sadarkan diri setelah melihat wujud asli malaikat Jibril itu....Nabi saw. pernah meminta kepada malaikat Jibril supaya menampakkan wujud aslinya sebagaimana ketika ia...Setelah itu baru malaikat Jibril turun untuk menemuinya dalam bentuk Bani Adam.
Apabila dibaca khalqahu berarti sebagai badal isytimal (dan yang memulai penciptaan manusia) yakni Nabi...Adam (dari tanah).
telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada kalian) yaitu makhluk-makhluk yang terdahulu sejak Nabi...Adam (dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian) orang-orang yang akan datang
(Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) yaitu Nabi Adam (dari tanah liat kering) tanah liat
tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika mereka berbantah-bantahan) tentang perihal Nabi...Adam, ketika Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...'
tanda-tanda-Nya) yang menunjukkan akan kekuasaan-Nya (ialah Dia menciptakan kalian dari tanah) asal kalian yaitu Nabi...Adam (kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia) yang terdiri dari darah dan daging (yang berkembang
adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah) menjadi sifat daripada lafal Ulaaika (yaitu para nabi...Maka firman-Nya (dari keturunan Adam) yakni Nabi Idris (dan dari orang-orang yang Kami muatkan bersama...Nuh) di dalam bahteranya, maksudnya adalah Nabi Ibrahim yaitu cucu daripada anak Nabi Nuh yang bernama...Sam (dan dari keturunan Ibrahim) yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishaq serta Nabi Yakub, (dan) dari keturunan...(Israel) yang dimaksud adalah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa (dan dari
Dan renungkan kembali, wahai Nabi, ketika Kami berkata kepada malaikat, "Tunduklah kepada Adam sebagai
mufassir mengatakan, namanya Qabil dan Habil, dan menurut zhahirnya bahwa keduanya adalah anak kandung Nabi...Adam 'alaihis salam....di sini adalah dengan mengerjakan amal ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan-Nya melalui para nabi
dikatakannya tadi, ("Apakah kamu ingkar terhadap Rabb yang telah menciptakan kamu dari tanah) karena Nabi...Adam diciptakan dari tanah dan dia sebagai anak cucunya (kemudian dari setetes air mani) setetes sperma