Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 ali imran 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 ilmu 9 Luqman 10 perjanjian 11 an nisa ayat 58 12 al baqarah ayat 2 13 Tumbuhan 14 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 15 almuminun+ayat+gg-100 16 Ali Imran 159 17 Riba 18 al baqarah ayat 30 19 Islam 20 yunus 21 hadits+tentang+menjaga+keturunan 22 an nisa ayat 29 23 Surat an naba 24 yunus 5 25 SYAITAN 26 al maidah ayat 3 27 Al imran 103 28 niat 29 Hak dan kewajiban suami istri 30 yunus 57 31 maha pengasih 32 surat+fushshilat+ayat+33 33 pentingnya akal 34 obat 35 Tajjwid qs al anfal ayat 30 36 Jalan keluar 37 An nahl ayat 78 38 ali imran 110 39 Surat annisa 40 perpindahan tempat 41 Al anbiya ayat 30 42 kiamat 43 sehat 44 sihir 45 tafsir+ar-rum+ayat+41 46 al hijr 22 47 al ahzab ayat 72 48 ALI+IMRAN+159 49 ali imran 191 50 Ar rum ayat 21 51 almuminun+ayat+99-100. 52 zakat 53 Sholat 54 ali imran 19 55 pembunuhan 56 Al Baqarah ayat 1 57 ali imran 145 58 Al imran 104 59 al maidah ayat 2 60 penyayang 61 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 62 shalat 63 ali imran 54 64 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 65 perumpamaan 66 ayat 118 67 surat yunus 68 al ahzab ayat 21 69 Zina 70 luqman 15 71 ar+rahman+4 72 harta 73 al hijr 74 74 Cabang iman 75 Alam semesta 76 hutang 77 jahe 78 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 79 at-+thur+16 80 ikhlas 81 ar rum ayat 41 82 maryam+93 83 belajar 84 Hadits menggauli istrinya 85 masjid 86 Makanan halal 87 an nisa ayat 1 88 tipu daya 89 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 90 surat+maryam+ayat+86 91 al+hijr+72 92 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 93 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 94 yasin ayat 36 95 Al anam ayat 88 96 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 97 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 98 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 99 surat al rum ayat 39 100 mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

Hasil pencarian tentang Nuh+ayat+12

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا


12. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat...12 surat Fâthir.
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
(Dan) ingatlah (kaum Nuh tatkala mereka mendustakan Rasul-rasul) mereka mendustakan Nabi Nuh, mengingat...Nabi Nuh tinggal bersama mereka dalam kurun waktu yang lama sekali, maka diungkapkan dalam ayat ini...seolah-olah Nabi Nuh menduduki tempat Rasul-rasul....Atau karena dengan mendustakan Nabi Nuh maka seolah-olah mereka mendustakan Rasul-rasul lainnya yang...mereka) lafal ayat ini menjadi jawab dari Lamma (dan Kami jadikan cerita mereka bagi manusia) sesudah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 64
Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera..., dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.
(Itu adalah) ayat-ayat yang mengandung kisah Nabi Nuh (di antara berita-berita penting yang gaib) berita-berita...di dalam menyampaikan risalah dan menghadapi perlakuan kaummu yang menyakitkan itu, sebagaimana Nabi Nuh
(Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera...) perahu (dan Kami jadikan mereka itu) orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh (pemegang kekuasaan)...di muka bumi (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir besar
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 73
Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera..., dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
(Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya) dari tenggelam...(di dalam bahtera) perahu (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...Maksudnya, Nuh berdoa kepada Allah untuk dimenangkan atas kaumnya, lalu Allah binasakan mereka melalui
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 38
Dan mulailah Nuh membuat bahtera....Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya....Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....(maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 9
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan
(Dan Kami ciptakan untuk mereka seperti bahtera itu) seperti perahu Nabi Nuh, perahu kecil dan besar...yang dibuat oleh mereka sesudahnya, bentuknya sama dengan perahu Nabi Nuh....Ini berkat apa yang telah Allah swt. ajarkan kepada Nabi Nuh (yang akan mereka kendarai) mereka berlayar
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 71
Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku..., jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 58
nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh...Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud
(-Yakni- seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka) lafal Mitsli...dalam ayat ini merupakan Badal atau pengganti keterangan dari lafal Mitsli yang sebelumnya, yang ada...pada ayat di atas.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 105
Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
(Sesungguhnya pada kejadian itu) kisah Nabi Nuh dan bahteranya serta dibinasakan-Nya orang-orang kafir...bentuk asalnya adalah Innahu yakni sesungguhnya hal itu (Kamilah yang mencoba mereka) menguji kaum Nuh...dengan mengutus Nuh kepada mereka supaya Nuh memberi nasihat dan pelajaran kepada mereka.
(Dan mulailah Nuh membuat bahtera) dimaksud menceritakan keadaan masa lampau (Dan setiap kali lewat kepada...Nuh segolongan) sebagian (dari kaumnya, mereka mengejeknya) mereka memperolok-olokkannya....(Berkatalah Nuh, "Jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian sebagaimana
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 117
Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;
(Berkata) Nuh ("Ya Rabbku! Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku).
(Kesejahteraan) dari Kami dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 112
Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 26
Nuh berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku".
(Dan) ingatlah kisah (Nuh) kalimat yang sesudahnya merupakan Badal atau kata ganti daripadanya (ketika...dia berdoa) yakni berdoa bagi kebinasaan kaumnya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu firman-Nya...Nuh, 26).
(Maka Kami selamatkan dia) Nabi Nuh (dan penumpang-penumpang bahtera itu) yang bersama Nabi Nuh di dalam...Setelah peristiwa banjir besar itu Nabi Nuh hidup selama enam puluh tahun atau lebih, sehingga jumlah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 106
Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
(Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul) disebabkan mereka mendustakan Nabi Nuh, maka mereka dikatakan...Atau makna yang dimaksud karena mengingat Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya dalam kurun waktu yang sangat...lama sehingga kedudukan Nabi Nuh sama saja dengan kedudukan Rasul-rasul yang banyak.