Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Puasa syawal 3 ikhlas 4 riba 5 utang 6 Menghalangi masjid 7 Nabi meninggal 8 kesedihan 9 Aisyah 10 sedekah 11 hari raya 12 jibril 13 al+baqarah+ayat+21 14 Zakat 15 maryam 16 pengusiran 17 Kiamat 18 hutang 19 injil 20 zabur 21 cahaya 22 annisa ayat 22 23 penyakit 24 Sholat 25 yusuf+105 26 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 27 al ankabut ayat 2 28 Berfikir 29 ali imran 102 30 Penerus nabi Muhammad Saw 31 Sholat iedul fitri 32 surga 33 al ikhlas 34 Nikah 35 neraka 36 Surat Al kafirun 37 ALLAH 38 Berkah 39 sihir 40 al+baqarah+ayat+168-169 41 Makan 42 Al baqarah ayat 245 43 al hujurat ayat 11 44 Sembilan puluh sembilan nama 45 Hadist tentang hukum menyambung rambut 46 Surat Al-A’raaf ayat 180 47 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 48 al baqarah ayat 275 49 rezeki 50 yunus 57 51 bacalah 52 ibrahim 53 maaf 54 Menyesatkan 55 Surat Al bayinah ayat 4-5 56 ar+rum+ayat+21 57 Ghuluw dalam beragama uzair 58 Al-Baqarah Ayat 43 59 al-alaq ayat 1-5 60 Sikap muslim yerhadap yahudi 61 Al maidah ayat 2 62 Takwa 63 Ali imran 10 64 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 65 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 66 ar rum ayat 30 67 Qs albaqarah ayat 62 68 Al hadid ayat 11 69 akhlak 70 pinjaman 71 al baqarah ayat 168 72 Iblis 73 surat At-Taubah:34 74 memaafkan 75 alam nasyroh 76 Al+Anfal+ayat+1 77 sabar 78 Bahasa 79 Makanan 80 surat al maidah ayat 1 81 ali imran 159 82 al imran 104 83 al+hikmah 84 Ibrahim :7 85 waris 86 puasa 87 At taubah ayat 34-35 88 luqman 14 89 Kiblat 90 Surah yunus 92 91 Bintang+bertasbih 92 ali imran 103 93 Muhammad 94 Hadits sholat wudhu 95 Perempuan 96 al+hujurat+ayat+12 97 Yusuf ayat 9 98 mukmin bagaikan satu bangunan hadits tirmidzi 99 surah An-nisa ayat 9 100 Yunus+25

Hasil pencarian tentang Pengertian+beriman+kepada+rasul+allah+Swt++s

(Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan) yakni Injil (dan telah kami ikuti...rasul) yaitu Isa (maka catatlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi) tentang keesaan-Mu...dan kebenaran rasul-Mu."...Firman Allah swt.:
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Katakanlah,) kepada orang-orang kafir Mekah ("Perhatikanlah apa) apa-apa (yang ada di langit dan di...bumi) yaitu tanda-tanda yang menunjukkan akan keesaan Allah swt....(Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan) lafal an-nudzur adalah...bentuk jamak dari kata tunggal nadzir yang artinya para rasul (bagi orang-orang yang tidak beriman."...) yang hal ini diketahui oleh Allah swt. atau dengan kata lain, hal-hal tersebut tidak ada manfaatnya
pun dari Ahl al-Kitâb yang sebelum wafat tidak mengetahui hakikat Nabi 'Isâ yang merupakan hamba dan rasul...Allah....Ia, sebelum wafat, pasti beriman kepada 'Isâ, tapi keimanan itu tidak berguna lagi karena waktunya sudah...Pada hari kiamat nanti 'Isâ a. s. akan menjadi saksi atas mereka bahwa ia telah menyampaikan risalah...Tuhan-Nya, dan bahwa dia adalah hamba Allah dan rasul- Nya.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan...antara beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasul-Nya dengan mengatakan, "Kami beriman kepada...sebagian rasul dan tidak beriman kepada sebagian yang lain," (berarti hanya beriman kepada nabi-nabi...tertentu yang mereka cintai dan tidak beriman kepada yang lain yang mereka benci) padahal seharusnya...mereka beriman kepada semuanya, karena iman itu tidak mengenal pemisahan,
Kabilah 'Ad telah mendustakan Hûd a. s., rasul mereka....Mereka, karenanya, telah mendustakan semua rasul....Sebab, prinsip dan tujuan dakwah seluruh rasul adalah sama.
Allah melarang kalian untuk kembali melakukan bentuk kemaksiatan seperti ini, jika kalian benar-benar...beriman kepada Allah Swt....Sebab, sifat beriman berlawanan dengan tindakan seperti itu.
Risalah-risalah samawi pada hakikatnya adalah satu, karena yang mengutus para rasul hanya satu pula:...Allah Swt....Maka tunduklah, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah dan ikhlaskan dirimu kepada-Nya....Percayalah kepada kitab-kitab suci yang turun sebelumnya seperti saat diturunkan tanpa penyelewengan...Barangsiapa yang ingkar kepada Allah, Sang Pencipta, malaikat, alam gaib, kitab-kitab Allah dan rasul-rasul-Nya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 136
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah...turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya....Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari
(Siapa yang mengambil Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman sebagai penolongnya) lalu mereka...dibela dan ditolongnya pula (maka sesungguhnya golongan agama Allah itulah yang akan menang) yang terjamin...dengan pertolongan Allah swt. sedangkan pembelaan seseorang kepada agama Allah itu menjadi bukti bahwa
Janganlah engkau mengira, wahai Rasulullah, bahwa Allah Swt. tidak menepati janji kemenangan yang pernah...diberikan kepada rasul-rasul-Nya....menghalangi kehendak- Nya, dan sangat keras pembalasan-Nya terhadap orang yang kafir dan mendurhakai rasul-rasul-Nya
Setelah rasul-rasul itu, Kami mengutus Mûsâ a. s. kepada Fir'aun dan kaumnya, dengan membawa bukti-bukti...Kepada mereka, Mûsâ pun menyampaikan seruan Tuhannya....Diperlihatkannyalah kepada mereka ayat-ayat Allah....Karena itulah mereka, akhirnya, berhak mendapat azab Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 83
Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan...telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah beriman...catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad s.
(Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya) yakni kepada...Katakanlah, "Apa yang di sisi Allah) berupa pahala (lebih baik) bagi orang-orang yang beriman (dari permainan...dan perniagaan," dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki) bila dikatakan, setiap orang itu memberi rezeki...kepada keluarganya, maka pengertian yang dimaksud ialah dari rezeki Allah swt.
(Allah akan memberi petunjuk kepada mereka) di dunia dan di akhirat kepada yang bermanfaat buat diri...Perbaikan di dunia adalah bagi mereka yang tidak gugur, yang termasuk ke dalam pengertian ungkapan Qutiluu...dengan cara Taghlib, artinya lebih memprioritaskan mereka yang gugur di jalan Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 285
Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang...yang beriman....Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya....(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya...(Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".
Allah swt. berfirman: (Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kepada kalian) hai penduduk Mekah...(kebenaran) melalui lisan rasul (tetapi kebanyakan di antara kalian benci pada kebenaran itu.)
(Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan) yakni mukjizat-mukjizat...yang nyata (mereka merasa senang) orang-orang kafir itu (dengan apa yang ada pada mereka) yakni rasul-rasul...itu (yaitu pengetahuan mereka) pengertian gembira di sini mengandung makna ejekan dan olok-olokan seraya...ingkar kepada apa yang didatangkan oleh para rasul itu (dan menimpalah) maksudnya, turunlah (kepada...mereka apa yang selalu mereka perolok-olokkan itu) yaitu, azab Allah yang selalu mereka ejek itu.
(Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul) yang menyampaikan ajaran tauhid dan syariat-syariat dari...Allah swt.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan bermaksud akan membeda-bedakan...di antara Allah dengan rasul-rasul-Nya) yakni dengan beriman kepada-Nya serta kafir terhadap mereka...(serta mengatakan, "Kami beriman kepada sebagian) di antara rasul-rasul itu (dan kami kafir terhadap
Allah swt. berfirman: (Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul...) yang juga datang membawa kebenaran, yaitu kalimat Laa Ilaaha Illallaah/tidak ada Tuhan selain Allah
Sesungguhnya telah Kami coba) Kami uji (sebelum mereka kaum Firaun) berikut Firaun sendiri (dan telah datang kepada...mereka seorang rasul) yaitu Nabi Musa.s....(yang mulia) di sisi Allah swt.
Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah sedangkan Rasul mengajak dan menganjurkan kalian untuk beriman...kepada Tuhan, padahal sebelumnya Allah benar-benar telah mengambil janji dari kalian untuk beriman?...Jika kalian mau beriman, sebenarnya buktinya sudah jelas.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 8
Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu...Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
(Dan ingatlah ketika Aku ilhamkan kepada para pengikut Nabi Isa yang setia) Aku perintahkan mereka melalui...lisannya (hendaknya) (kamu beriman kepada-Ku dan kepada rasul-Ku.") yaitu Nabi Isa (Mereka menjawab,..."Kami telah beriman) kepada Allah dan rasul-Nya (dan saksikanlah, wahai rasul, bahwa sesungguhnya kami...adalah orang-orang yang berserah diri kepada seruanmu.")
(Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa) yakni kecuali orang-orang yang beriman....Maksudnya bahwa mereka yang beriman itu memahasucikan Allah swt. dari apa yang telah disifatkan oleh...mereka kepada-Nya.
pada langit dan bumi) pada penciptaan keduanya (benar-benar terdapat tanda-tanda) yang menunjukkan kepada...kekuasaan dan keesaan Allah swt....(bagi orang-orang yang beriman.)
(Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu) artinya tetaplah beriman (kepada Allah dan rasul-Nya...dan kepada kitab yang diturunkan-Nya kepada rasul-Nya) Muhammad saw. yakni Alquran (serta kitab yang...diturunkan-Nya sebelumnya) maksudnya kitab-kitab yang diturunkan-Nya kepada para rasul, dan menurut satu...(Dan siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 179
Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga...Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih...siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya....Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu
Setelah itu, pembicaraan beralih kepada ancaman atas orang-orang kafir yang akan disiksa oleh Allah Yang..., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih a....s. dengan kabilah Tsamûd; kisah Lûth a. s. yang, dalam surat ini, dipaparkan secara lebih panjang; dan...yang diutus kepada umat manusia....Karenanya, jika ada yang meragukan bahwa al-Qur'ân benar-benar diturunkan oleh Allah, tentu manusia dapat
(Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka) rasul-rasul itu datang...kepada mereka dari arah depan dan dari arah belakang, akan tetapi mereka tetap ingkar dan kafir, sebagaimana...Dan pengertian pembinasaan ini hanya berlaku pada zamannya saja ("Janganlah kalian menyembah selain Allah...Mereka menjawab, 'Kalau Rabb kami menghendaki tentu Dia menurunkan) kepada kami (malaikat-malaikat-Nya..., maka sesungguhnya kami kepada wahyu yang kalian diutus membawanya) sesuai dengan sangkaan kalian itu