Paling Sering Dicari

1 asmaul husna 2 niat 3 puasa 4 Hud ayat 1 5 An Naml ayat 6 6 iman 7 ibrahim 8 ali+imran+ayat+16 9 Al-Maidah ayat 2 10 an nisa ayat 29 11 At tahrim ayat 6 12 at taubah ayat 105 13 surat at tahrim ayat 6 14 zina 15 an nisa ayat 4 16 Annisa ayat 1 17 haji 18 al hujurat ayat 6 19 surat alzalzalqh 20 ibadah 21 Al+maidah+ayat+90 22 an-nahl ayat 90 23 nikah 24 al maidah ayat 8 25 Takwa 26 Al baqarah ayat 275 27 AN NISA AYAT 3 28 ali+imran+ayat+17 29 Ayat Alquran tentang filsafat 30 Tulislah 31 ali imran 159 32 Berangsur 33 ibrahim 7 34 an-nahl ayat 125 35 Membela diri sesudah teraniaya 36 Al-Mu'minun Ayat 19 37 ali imran ayat 77 38 Sedekah 39 zakat 40 al anfal ayat 75 41 gunung meletus 42 marah 43 anak berkebutuhan khusus 44 imran 61 45 Surah aRum+ayat+21 46 Babi 47 asy syura ayat 20 48 at tauriq ayat 3 49 ali+Imran+ayat+102 50 al ikhlas 51 Fathir ayat 31 52 al an'am ayat 165 53 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 54 Taubat 55 Zaitun 56 Al+Maidah+ayat+101 57 al maidah ayat 1 58 Surat 17 ayat 23 59 Ali imran 110 60 Makna surat al baqarah ayat 234 61 banjir 62 an nahl ayat 90 63 An-Nisa Ayat 9 64 berat 65 ALI IMRAN 66 surah yusuf 67 surat+thaha+ayat+125 68 ali imran ayat 15 69 Budak 70 Hutang 71 Ibrahim ayat 24 72 an Nisa ayat 36 73 Az Zukhruf ayat 4 74 Dalam kubur berputus asa 75 surat al-fatihah 76 Al-Mutaffifin+ayat+2 77 Al anfal ayat 9 78 al imran 192 79 Al hijr 9 80 al maidah ayat 5 81 Puasa tiga hari 82 yasin+ayat+30-38 83 Ali+imran+191 84 Ikan 85 ali imran 103 86 MUHAMMAD 87 An Nuur ayat 35 88 Kedengkian 89 ilmu 90 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 91 SURAT AL KAFIRUN 92 jual beli 93 Tidak membeda-bedakan 94 ali imran 104 95 Diriwayatkan daripada Abi Hurairah r.a, bahawa Rasulullah SAW melantik seorang sahabat sebagai petugas di Khaibar. Sahabat tersebut membawa kurma yang disebut (janib). Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut: “Adakah semua kurma Khaibar begini?” S 96 Anak 97 Alpakan 98 surat an nahl ayat 10 99 Kalimat alquran 100 Albaqoroh+ayat+229

Hasil pencarian tentang Perhatikan+q.s+an+nisa+ayat+146+berikut+

Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...(Q.S. An-Nisa, 40)
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
(Q.S....Al-An'am 146) (dan Kami tiada menganiaya mereka) dengan mengharamkan hal tersebut kepada mereka (akan
(Q.S. An Nisa 148)....Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...(Q.S. An-Nahl 101).
sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah) pengertian ini sama dengan makna yang terkandung dalam ayat...(Q.S. An-Nisa, 80).
yang diberkahi) bagi Musa untuk mendengarkan Kalam Allah di tempat itu (dari sebatang pohon) lafal ayat...ini menjadi Badal dari lafal Syathi' berikut pengulangan huruf Jar-nya, disebabkan pohon itu tumbuh...di pinggir lembah; pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An...adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa!
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
(Dengan izin) perintah (Rabb mereka) lafal an-nuur diterangkan secara jelas pada ayat berikut ini: (yaitu
Atau janji tersebut sebagaimana yang diungkapkan-Nya pada ayat berikut ini, yaitu, (yaitu, 'Sesungguhnya
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 75
Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian...perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).
ayat ini disebutkan kembali sebagai pendahuluan dari kisah selanjutnya, yang diungkapkan oleh ayat berikut
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 15
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
Ayat berikut turun mengenai orang-orang Yahudi.
(Sesembahan manusia) kedua ayat tersebut berkedudukan sebagai Badal atau sifat, atau 'Athaf Bayan, kemudian...Lafal An-Naas disebutkan di dalam kedua ayat ini, dimaksud untuk menambah jelas makna.
Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Qaaf, 45)
Sehubungan dengan hal ini Nabi saw. pernah mengatakan setelah beliau membacakan surah An-Najm, yaitu...(Q.S....An-Najm, 19-2O) lalu beliau mengatakan, "Bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu, sesungguhnya...Hati Nabi saw. menjadi terhibur kembali setelah turunnya ayat berikut ini, ("Allah menghilangkan) membatalkan...(apa yang ditiupkan oleh setan itu, dan Dia menguatkan ayat-ayat-Nya) memantapkannya.
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya maka Kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan Kami...Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Bani Quraizhah.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 28
Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan jawaban terhadap perkataan orang-orang musyrik, yaitu firman Allah...berikut:
(Kitab) lafal ayat ini menjadi Khabar Mubtada (yang dijelaskan ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di...dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan berikut
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
, ("Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu") yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat...(Q.S. Hud, 65)