Paling Sering Dicari

1 Cari contoh bacaan apah saja ynknad di surah Anfal ayat 44 2 Al-Furqan+ayat+2 3 ali imran 190 4 al ikhlas 5 yusuf 6 Hadits Ibnu Majah Nomor 239 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِ 7 Yunus 8 ALI IMRAN 9 al asr ayat 1-2 10 Kisah isra mi'raj 11 Upaya Mitigasi Kabut Asap dalam perspektif Islam 12 halaman 16 13 Ibrahim 14 al maidah ayat 2 15 al+maidah+ayat+93 16 ali imran ayat 104 17 al maidah ayat 90 18 an nisa ayat 29 19 Surah Al-A'raf ayat 179 20 rezeki 21 al+maidah+ayat+90 22 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perj 23 al mujadalah ayat 11 24 maryam 25 ayat kursi 26 at tahrim ayat 6 27 AL MAIDAH AYAT 5 28 QS.+Al-anfal+ayat+27 29 Ar rahman 30 berpikir 31 ali imran ayat 97 32 al qolam ayat 25 33 al+baqarah+ayat+43 34 kewajiban menuntut ilmu 35 muhammad 36 al maidah ayat 6 37 surat al isro ayat 26 sd 27 38 al hujurat ayat 13 39 al maidah ayat 3 40 Shalat 41 surat+al+isro+ayat+26+sd+27 42 as shad ayat 24 43 Hadits abu daud 44 al-Mujadalah ayat 11 45 ali imran 159 46 Al araf ayat 48 47 menuntut ilmu 48 surat al maidah ayat 48 49 al baqarah ayat 221 50 Zina 51 Hujan 52 Al hijr Ayat 40 53 Jihad 54 Al quran 55 dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kam 56 Sedekah 57 jahe 58 Al-Hujurat ayat 13 59 Puasa 60 ali+imran+190 61 ali imran 97 62 Tauhid 63 luqman 13 64 palestina 65 an nahl ayat 125 66 al baqarah ayat 228 67 surat al maa'un 1-3 68 al+baqarah+ayat+31 69 al imran 70 Al-Ikhlas 71 al-Baqarah ayat 43 72 al baqarah ayat 282 73 azzumar ayat 9 74 Al fatir ayat 6 75 Zakat 76 yusuf 108 77 al baqarah ayat 75 78 al+maidah+ayat+91 79 Fussilat ayat 32 80 at-taubah ayat 105 81 al baqarah ayat 43 82 ibrahim 14 83 Fitnah 84 ali imran 103 85 Sholat 86 musa 87 al-ankabut ayat 45 88 al kafirun ayat 6 89 Muda 90 ali imran 186 91 surat as-sadjah ayat 5 92 at taubah ayat 60 93 ali imran 7 94 al anbiya ayat 30 95 Yahudi 96 yunus 101 97 al+baqarah+ayat+242 98 hadits riba 99 al baqarah ayat 143 100 an naba ayat 9

Hasil pencarian tentang Quraisy

[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka...Merasa herankah orang-orang suku Quraisy itu dengan kemudahan yang Aku berikan kepada mereka dalam melakukan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka...Merasa herankah orang-orang suku Quraisy itu dengan kemudahan yang Aku berikan kepada mereka dalam melakukan
Bahkan ketika kaum Quraisy menyiksa para pengikut-Nya, beliau tidak menyuruh mereka membalas....Kegagalan ini membuat kebencian Quraisy terhadap kaum Muslim semakin bertambah....seorang pembesar Quraisy berkata, "Perang telah tercatat, pertemuan kita tahun depan di Uhud."...Ini jelas merupakan ultimatum bahwa kaum Quraisy masih ingin melanjutkan peperangan....Kaum Muslim harus bertahan dari serangan Quraisy.
(Apakah orang-orang kafir kalian) hai orang-orang Quraisy (lebih baik daripada mereka itu) yang telah...dan kaumnya yang tidak mendapatkan ampunan (atau apakah kalian telah mempunyai) hai orang-orang kafir Quraisy
kaum-kaum yang telah disebutkan tadi (mendustakan rasul-rasul) sebagaimana yang dilakukan oleh kabilah Quraisy...sudah semestinya semuanya menerima azab-Ku, maka janganlah kamu susah dengan kekafiran orang-orang Quraisy
kasar (selain dari itu, yang terkenal kejahatannya) dia adalah seseorang yang dianggap sebagai orang Quraisy...Ayahnya menjulukinya sebagai orang Quraisy setelah ia berumur delapan belas tahun.
terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 1
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
(Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.)
-deskripsi"> Maksudnya: orang-orang Quraisy.

orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jibt dan tagut) nama dua berhala Quraisy...(bahwa mereka itu) maksudnya kamu hai orang-orang Quraisy (lebih benar jalannya dari orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 71
Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,
'alaihi wa sallam sedang duduk-duduk bersama orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy..., datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak bicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama
Seperti yang dilakukan kaum kafir Quraisy, mereka diberi makan oleh Allah Ta’ala ketika lapar dan diamankan...dari ketakutan (lihat surat Quraisy), lalu mereka mendustakan utusan Allah dan menghalangi manusia dari
class="tafsir-deskripsi"> Yakni orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah seperti sebagian orang Quraisy
yakni orang-orang Quraisy sebagian di antara mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lainnya.
-deskripsi"> Yaitu pembesar-pembesar Quraisy yang sedang dihadapi Rasulullah shallallahu
Sesungguhnya kaumku) kabilah Quraisy (menjadikan Alquran ini suatu yang diasingkan") ditinggal begitu
Amatilah kafilah Quraisy dan kabarkan kami tentang mereka."...Ketika masa hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah dahulu, orang-orang Quraisy sempat menahan harta...Di antara mereka yang hartanya ditahan Quraisy itu ada yang bersama pasukan 'Abd Allâh ibn Jahsy....Mereka akhirnya membicarakan apakah hendak memerangi Quraisy atau tidak....kesempatan untuk merebut harta Quraisy sebagai ganti dari harta mereka yang dirampas dulu.
-deskripsi"> Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri
Tatkala Nabi saw. dihalangi kaum Quraisy untuk mengunjungi Baitullah pada perjanjian Hudaibiah dan berdamai...tatkala ia telah bersiap-siap untuk umrah kada, sedangkan kaum muslimin merasa khawatir kalau-kalau Quraisy
kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy...Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam.” Maka seorang Quraisy
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 89
Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmat dan kenabian Jika orang-orang (Quraisy

-deskripsi"> Yang dimaksud oleh orang-orang kafir Quraisy dengan agama yang terakhir
(Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kalian) hai orang-orang Quraisy (sebuah Kitab yang di dalamnya
Penyebab langsung terjadinya pembebasan kota Mekah adalah pelanggaran suku Quraisy terhadap perjanjian...Ketika itu, Rasulullah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh suku Quraisy dalam melanggar perjanjian
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 175
itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 30
Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan
Abbas) menjawab, “Ya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada orang-orang Quraisy..., “Wahai kaum Quraisy!...Sesungguhnya tidak ada satu pun yang disembah selain Allah ada kebaikannya.” Orang-orang Quraisy mengetahui...Allah menurunkan ayat, “Dan ketika putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu (suku Quraisy
(Dan jika mereka melihat) yaitu orang-orang kafir Quraisy (sesuatu tanda) suatu mukjizat yang timbul