Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 tentang kurban 8 ali imran 103 9 angin 10 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 11 Al+hujurat+ayat+13 12 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 13 zakat 14 Sedekah 15 Al Baqarah ayat 285 16 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 17 surah al baqarah ayat 2 18 al qalam ayat 4 19 al baqarah ayat 177 20 ali imran 190 21 Al ahzab ayat 21 22 Ibrahim Ayat 7 23 al hajj ayat 7 24 Al hujurat ayat 9 25 ali imran 159 26 at tahrim ayat 6 27 ali imran 28 an nisa ayat 59 29 saba 15 30 talak 31 Cahaya Allah 32 maryam 33 Muslim itu bersaudara 34 miskin 35 Luqman ayat 12 36 Alat pembelajaran 37 ali imran 104 38 Al baqarah ayat 229 39 Terbit 40 Yusuf 87 41 Rumah 42 ar rad ayat 11 43 hawa 44 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 45 upah 46 surat al araf ayat 54 47 al anfal ayat 60 48 surat+38+ayat+72 49 surat+at+tagabun+ayat+1 50 Al hujurat ayat 13 51 Pendidikan islam sebelum menikah 52 al ikhlas 53 Surah Al Maidah ayat 15-16 54 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 55 at taubah ayat 60 56 riba 57 ilmu 58 an nisa ayat 29 59 Al baqarah ayat 30 60 beriman kepada allah 61 al-hujurat ayat 9 dan 10 62 al-a'raaf+7 63 yunus ayat 3 64 al baqarah ayat 285 65 kafir 66 Melaksanakan haji 67 al maidah ayat 8 68 istri 69 surat+al-anbiya+ayat+22 70 al imran 71 al-alaq+ayat+4 72 at-tahrim ayat 6 73 Materi pendidikan islam 74 tilawah per ayat 75 muhammad 36 76 surah+luqman+ayat+17 77 Al baqarah ayat 275 78 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 79 Pendusta 80 al-alaq+ayat+5 81 Matahari di bawah arsy 82 al+maidah+ayat+122 83 Al-fajr ayat 27-30 84 yusuf 85 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 86 keutamaan sholat 87 amanat 88 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 89 Boros 90 alhadid ayat 7 91 annisa ayat 58 92 belajar alquran dan mengajarkannya 93 hati bani adam 94 Larangan merusak alam 95 Surah as saba' ayat 44 96 ali+imran+191 97 albaqarah ayat 228 98 IMAN 99 kurban 100 ali imran 18

Hasil pencarian tentang Rasulullah+ditanya,+“Wahai+Rasulullah,+pekerjaan+apakah+yang+paling+baik?”+Beliau+menjawab,+“Pekerjaan+seseorang+dengan+tangannya+sendiri+dan+setiap+perniagaan+yang+baik.”+(HR.+Ahmad+dan+Al+Bazzar;+shahih+lighairihi)

Apakah yang Anda maksud Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; sahih lighairihi)?
Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, "Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan...baik dan melaksanakan kewajiban....Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihatnya...Mereka akan menimbangnya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu....mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian setelah Dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 102
Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang...baik dengan pekerjaan lain yang buruk.
(Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka puja) yaitu berhala-berhala (selain Allah...) yaitu berhala-berhala yang mereka sembah (karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas) penuh...dengan perasaan permusuhan dan kelaliman (tanpa pengetahuan) karena mereka tidak mengerti tentang Allah...mereka (Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka) berupa pekerjaan yang baik dan pekerjaan...yang buruk yang biasa mereka lakukan.
Tetapi orang-orang kafir, akibat sikap membangkang dan sikap fanatisme mereka, lalai melakukan perbuatan...baik dan tugas yang sebenarnya mampu mereka lakukan serta lalai akan telitinya perhitungan....Di samping itu, mereka selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keji.
Apakah kalian mengingkari Rasulullah sehingga membantah apa yang telah dilihatnya dengan matanya sendiri
Wahai Rasulullah, katakanlah kepada mereka, "Bergembiralah atas rahmat dan karunia Allah kepada kalian...dengan diturunkannya al-Qur'ân dan dijelaskannya syariat Islam....Sungguh hal ini adalah lebih baik dari seluruh kesenangan dunia yang dapat dikumpulkan manusia....Karena ia merupakan santapan rohani dan penyembuh segala penyakit hati."
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 8
Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini...pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)?...Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 108
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan...memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan....Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka....Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka
(Yaitu orang yang mengeluarkan nafkah) dalam menaati Allah (baik di waktu lapang maupun di waktu sempit...dan yang dapat menahan amarahnya) hingga tidak melampiaskannya walaupun sebenarnya ia sanggup (dan yang...memaafkan kesalahan manusia) yang melakukan keaniayaan kepadanya tanpa membalasnya (dan Allah menyukai...orang-orang yang berbuat kebaikan) seperti pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan itu dan akan memberi
Sebagai konsekuensi iman, ketika mendengar berita tuduhan semacam itu, kaum mukminin dan mukminat semestinya...berprasangka baik pada diri mereka, karena mereka suci dan bersih....Hendaknya mereka menolak dengan berkata, "Itu adalah tuduhan bohong yang nyata belaka, karena menyangkut...Rasulullah saw. dan wanita sahabat paling terhormat."
Masing-masing orang yang berbuat baik dan buruk ada tingkatan-tingkatan balasannya....Yang berbuat baik akan dibalas kebaikan dan yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan pula....Allah adalah Pencipta dan Penentu kadar sesuatu, tidak akan lengah dengan apa yang mereka kerjakan....Pekerjaan mereka ada dalam buku yang mencatat semua yang kecil dan yang besar.
Katakan, wahai Rasulullah, sambil berdoa dan pasrah kepada Tuhanmu, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan...karuniakanlah aku kasih sayang-Mu, karena Engkaulah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang....Sebab kasih sayang-Mu amat luas dan amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."
(Dan) telah Kami tundukkan pula kepadanya (segolongan setan-setan yang menyelam untuknya) mereka menyelam...mengerjakan pekerjaan selain daripada itu) selain menyelam, yaitu seperti membangun bangunan dan pekerjaan-pekerjaan...berat lainnya (dan adalah Kami memelihara mereka) supaya mereka jangan merusak lagi pekerjaan-pekerjaan...yang telah mereka perbuat...., jika mereka tidak disuruh mengerjakan pekerjaan yang lain.
Wahai Nabi, beritakanlah kepada kaummu--agar mereka mendapat peringatan--akan datangnya hari ketika seseorang...tidak disibukkan kecuali oleh usaha-usaha membela diri sendiri....Seseorang tidak lagi mengindahkan anak dan orang tua. Itulah hari kiamat....Allah akan memberi balasan setiap orang atas perbuatan yang ia lakukan, yang baik atau yang buruk....Dan Allah tidak akan pernah berbuat sewenang- wenang pada siapa pun.
Tidak patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekeliling mereka untuk...tidak turut berjihad bersama Rasulullah....Juga tidak layak bagi mereka untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan Rasulullah yang telah...Karena sebenarnya mereka tidak akan merasa kehausan, kelelahan dan kelaparan, dan juga tidak menginjakkan...harta rampasan, melainkan telah dianggap sebagai perbuatan baik yang akan diganjar dengan sebaik-baik
Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan dan mendidikmu, wahai Rasulullah, adalah banyak ciptaan- Nya...dan Dia Maha Mengetahui keadaanmu dan keadaan mereka....Dia pantas untuk kamu serahi urusanmu dan urusan mereka, dan hal-hal yang lebih baik buat kamu dan mereka
empat bulan sepuluh hari tanpa kawin, untuk melihat kondisi rahim dan pernyataan bela sungkawa atas...Apabila masa idah telah berakhir, maka kalian, para wali, boleh membiarkannya melakukan pekerjaan-pekerjaan...yang baik hingga sampai akhir masa idah....Sebaliknya, ia tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama....Sebab, Allah Mahaperiksa atas segala rahasia kalian dan mengetahui apa yang kalian lakukan untuk kemudian
Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya, apabila kalian hendak melakukan pembicaraan khusus...dengan Rasulullah, maka bersedekahlah lebih dahulu karena hal itu lebih baik bagi kalian dan lebih dapat...Apabila kalian tidak mempunyai sesuatu yang disedekahkan, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang
Sampaikanlah, wahai Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka yang mengikutimu..., agar mereka memaafkan orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan Allah, ketika Dia membalas...setiap kaum dengan kebaikan dan yang lain dengan keburukan, sesuai dengan apa yang diperbuat masing-masing
Wahai Muhammad, peliharalah persaudaraan dengan para sahabatmu dari kalangan orang-orang beriman yang...setiap waktu beribadah hanya kepada Allah, baik di waktu pagi atau petang, dengan mengharap rida-Nya...Dan janganlah kau turuti kemauan orang-orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami....sendiri, karena Rasulullah saw. jelas tidak menginginkan kesenangan hidup dan keindahan- keindahan duniawi...Dengan ungkapan lain, alasan pelarangan yang ditujukan kepada Rasulullah itu mengandung makna agar manusia
Rasulullah berkata kepada mereka, setelah Allah memberitahukannya pembicaraan yang mereka rahasiakan...itu, "Tuhanku mengetahui apa yang terucap, baik di langit maupun di bumi....Dia Maha Mendengar setiap yang bisa didengar, lagi Maha Mengetahui segala apa yang akan terjadi."
Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kami tidak menurunkan al-Qur'ân ini untuk menyusahkan dirimu karena ditinggalkan...oleh orang-orang yang berpaling darimu.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 11
Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka...Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik
yang asal, kemudian jadilah al-muththahhiriina....Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah swt. telah memuji kalian dengan baik atas pembersihan diri...Maka cara pembersihan apakah yang sedang kalian lakukan sekarang ini?"...Mereka menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui apa-apa melainkan kami mempunyai...Menurut hadis yang lain, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bazzar disebutkan bahwa para sahabat mengatakan
(Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya) yakni kepada...barang dagangan, karena barang dagangan itu merupakan kebutuhan yang mereka perlukan, berbeda dengan...permainan (dan mereka tinggalkan kamu) dalam khotbahmu (dalam keadaan berdiri....Katakanlah, "Apa yang di sisi Allah) berupa pahala (lebih baik) bagi orang-orang yang beriman (dari permainan...dan perniagaan," dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki) bila dikatakan, setiap orang itu memberi rezeki
"Wahai Nabi, semua kenikmatan, kesehatan dan keselamatan yang kamu rasakan adalah karunia dan kebaikan...Allah yang diberikan kepadamu....Sedang kesusahan, kesulitan, bahaya dan keburukan yang menimpa kamu adalah berasal dari dirimu sendiri...(Ungkapan ini ditujukan kepada Rasulullah saw. sebagai gambaran jiwa manusia pada umumnya, meskipun beliau...sendiri terpelihara dari segala bentuk keburukan).
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 19
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan...bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 21
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang...mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
(Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan) yakni orang-orang yang...terpilih (yang paling baik) lafal Al-Akhyaar ini adalah bentuk jamak dari lafal Khayyirun, artinya paling...baik.
ini menunjukkan kejujuran Rasulullah saw. mengenai kabar wahyu yang ia ucapkan dan ia sampaikan....mereka buat dengan tangan mereka sendiri kemudian mereka beri nama sesuai dengan selera mereka sendiri...yang akan memberi balasan buruk kepada orang-orang yang berbuat jahat dan balasan baik kepada orang-orang...yang berbuat baik....Perintah kepada Rasulullah itu kemudian diikuti dengan ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari