Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 Surat Fathir ayat 28 4 yunus 84 5 kami 6 Zina 7 yusuf 8 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 9 Al maidah ayat 6 10 as saf ayat 3 11 ali imran 190 12 Al-Baqarah ayat 152 13 al maidah ayat 90 14 harta 15 an nisa ayat 59 16 ali imran 14 17 al hujurat ayat 6 18 Sholat 19 jual beli 20 al hujurat ayat 13 21 al-hujurat ayat 13 22 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 23 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 24 amal 25 ALI IMRAN 26 Surat ayat29 dan tafsirannya 27 al maidah ayat 3 28 Al-Baqarah Ayat 282 29 Al imran 30 Nabi palsu 31 Syirik 32 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 33 Surat an nur ayat 31 34 ali imran 19 35 At taubah ayat 105 36 al hadid ayat 22 37 Al baqarah ayat 2 38 Az zukhruf ayat 47 39 Maryam ayat 58 40 al hajj ayat 7 41 surat ibrahim ayat 7 42 menutup mulut 43 akidah islam akidah yang praktikal 44 al baqarah ayat 30 45 Al+baqarah+ayat+30 46 AL KAHFI AYAT 29 47 Q.S An-nahl ayat 18 48 Jujur 49 Al baqarah ayat 185 50 Ar rum ayat 21 51 Surah 31 ayat 13 52 Perangilah 53 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 54 Al hijr 9 55 an+nisa+ayat+162 56 az Zariyat ayat 58 57 Luqman ayat 14 58 al-baqarah ayat 148 59 surat al ikhlas 60 dalil+kitab+injil 61 sehaT 62 aurat 63 penyakit 64 Ali+imran+ayat+29 65 Perintah bersiwak 66 an nisa ayat 172 67 Dan keluarkanlah zakatnya pada hari di petik hasilnya. 68 ali imran 159 69 Luqman+ayat+17 70 SURAT YUSUF 71 Tafsir surat an naba' ayat 34 72 Tipu daya 73 Isa putra Maryam 74 al hadid ayat 3 75 al baqarah ayat 148 76 Ali+Imran+ayat+28 77 al hasyr ayat 18 78 ali imran 18 79 luqman ayat 34 80 Surat Al maidah ayat 87 sampai 95 81 ali imran ayat 104 82 Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina 83 al hijr ayat 9 84 AL fatihah ayat 6 85 10 sahabat yang dijanjikan syurga 86 ali imran 130 87 ibrohim ayat 40 88 Surat Al maidah 89 Tentang kejujuran 90 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 91 maryam 88 92 al anfal ayat 60 93 kitab 94 ali imran 110 95 hutang 96 ar rahman 26-27 97 Surat al kahfi 98 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 99 ibrahim 7 100 Al-Baqarah Ayat 144

Hasil pencarian tentang Sesuai+petunjuk

terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 49
Dan mereka berkata: "Hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk (melepaskan) kami sesuai dengan apa...dijanjikan-Nya kepadamu; sesungguhnya kami (jika doamu dikabulkan) benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian keduanya Kami beri petunjuk menuju kebenaran dan kebaikan seperti bapak mereka berdua....Sebelumnya Kami juga telah memberi petunjuk kepada Nûh, dan anak keturunannya, Dâwûd, Sulaymân, Ayyûb...Sebagaimana Kami telah mengganjar mereka, Kami juga akan mengganjar orang-orang yang berbuat baik sesuai
Mereka juga bagaikan bisu karena tidak berbicara sesuai dengan petunjuk atau kebenaran.
Kesesatan orang lain tidak akan membahayakan kalian selama kalian telah mendapat petunjuk dan menyerukan...Dia akan memberitahukan perbuatan kalian dan membalas masing-masing kalian sesuai dengan perbuatannya
Fir'aun berkata, "Aku tidak mengajukan pendapat kepada kalian kecuali sesuai dengan apa yang aku yakini...Dan aku, dengan pendapatku itu, tidak menunjukkan kalian kecuali ke jalan petunjuk."
(Katakanlah, "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian) kondisi kalian (sesungguhnya aku akan...bekerja pula) sesuai dengan keadaanku (maka kelak kalian akan mengetahui)
Pilihlah jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia....Ajaklah kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak, sesuai...Terhadap kaum awam, ajaklah mereka dengan memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai dengan taraf...Itulah metode berdakwah yang benar kepada agama Allah sesuai dengan kecenderungan setiap manusia....dalam kesesatan dan menjauhkan diri dari jalan keselamatan, dan siapa yang sehat jiwanya lalu mendapat petunjuk
Kalian dan bapak- bapak kalian memberinya nama sesuai dengan hawa nafsu buruk....Sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan jika mereka mau mengikutinya.
Selain itu, juga sebagai perincian ajaran yang sesuai dengan mereka, sebagai petunjuk ke jalan yang benar
Kami jadikan, sesuai dengan kebijakan Kami dalam memberi petunjuk dan kesesatan, penutup dalam kalbu
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah.
Kami telah memberikan kepada setiap umat terdahulu syariat khusus yang sesuai dengan keadaan mereka pada...Tetaplah menyeru kepada Tuhan, sesuai dengan wahyu yang disampaikan kepadamu, karena kamu benar-benar...berjalan di atas petunjuk Tuhan yang lurus.
(Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, "Berbuatlah menurut kemampuan kalian) sesuai dengan...keadaan dan kondisi kalian (sesungguhnya Kami pun berbuat pula.") sesuai dengan keadaan Kami; ungkapan
(Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan petunjuk) maksudnya, Kami telah menjelaskan kepadanya jalan...menjelaskan jalan hidayah kepadanya, baik sewaktu ia dalam keadaan bersyukur atau pun sewaktu ia kafir sesuai
Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki dan memberi balasan setiap manusia sesuai...Allah telah memberikan petunjuk bagi amal perbuatan kami dan mengaruniai kami jiwa yang ikhlas."
Sesuai dengan karunia dan rahmat-Nya, Allah telah menetapkan atas diri-Nya untuk menjelaskan jalan lurus...Jika Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada kalian, tentulah Dia akan menunjuki dan membawa kalian
Supaya kami selalu menyucikan-Mu dari apa yang tidak sesuai dengan diri-Mu,
(Sesungguhnya Azab Rabbmu) terhadap orang-orang kafir (benar-benar keras) sesuai dengan kehendak-Nya.
sihir itu adalah ilmu yang paling diagungkan di kalaagan mereka (Berdoalah kepada Rabbmu untuk kami, sesuai...dari azab ini jika kami beriman (sesungguhnya kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk
Andai saja orang-orang yang menganiaya diri sendiri itu kembali kepada petunjuk, lalu datang kepadamu...dan meminta ampunan Allah atas apa yang mereka lakukan, dan kamu pun mengharap ampunan untuk mereka sesuai
(Dia memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya) sesuai dengan petunjuk-Nya (ke jalan yang lurus
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 56
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi...petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima...petunjuk.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 17
Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan
Allah Maha Mengetahui apa yang diperbuat orang itu dan akan memperlakukannya sesuai kebijakan-Nya....Allah bebas memberi siksa atau ampunan, sesuai kemahabijaksanaan-Nya.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 39
Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka
Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hikmah-Nya, memulai penciptaan manusia
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 16
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka...dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
yang mereka sukai) di dalam ungkapan ayat ini terkandung pengertian bahwa makanan dan minuman di surga sesuai...Berbeda dengan keadaan di dunia, makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Janganlah kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak") sesuai