Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 riba 4 Hadist tentang muamalah 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 adil 11 an nisa ayat 58 12 al ahzab ayat 21 13 Hadits Muslim 14 iman 15 Hukum 16 al baqarah ayat 30 17 pinjaman 18 Menuntut ilmu 19 ali+imran+191 20 al maidah ayat 2 21 Hadis tentang Musa dan khidir 22 Ali imran 31 23 Kecurangan 24 ali+imran+190 25 al baqarah ayat 285 26 Surat+al+ghafir+ayat+40 27 Sabar 28 tanggung jawab 29 akhlak 30 Sedekah 31 ali imran ayat 7 32 gunung 33 at tahrim ayat 6 34 khalifah 35 al anfal ayat 2 36 pendidikan 37 Ar Rahman 38 al hujurat ayat 9 39 Al-Imran 182 40 al+maarij+ayat+35 41 surat+al hijr+AYAT+36 42 annisa ayat 9 43 an nisa ayat 59 44 ibrahim 45 zabur 46 Al+maidah+ayat+135 47 al ankabut ayat 51 48 al baqarah ayat 4 49 Hadist tentang mu'amlah 50 zakat 51 Surat+al+ghafir+ayat+60 52 Al hasyr ayat 7 53 jual beli 54 an nahl ayat 72 55 Anggur 56 ali imran 92 57 Surat+Ibrahim+Ayat+52 58 al ikhlas 59 yusuf ayat 87 60 Az Zariyat ayat 56 61 Tolong menolong 62 surat+ibrahim+AYAT+44 63 Hadits tentang filsafat 64 ikhlas 65 pemimpin 66 tentang murabahah 67 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 68 Pemerintahan 69 2154 hadist muslim 70 nikah 71 Al-Baqarah ayat 151 72 yusuf 87 73 Tentang masjid 74 ilmu 75 al+maarij+ayat+32 76 An nisa ayat 4 77 Niat 78 Pinjaman uang 79 al+maarij+ayat+30 80 ali imran 7 81 ali imran 190 82 an nisa ayat 1 83 al maidah ayat 3 84 al baqarah ayat 2 85 al+maarij+ayat+43 86 ALI IMRAN AYAT 110 87 sungai 88 malas 89 al+waqiah+ayat+79 90 At-Taubah ayat 103 91 surah an nahal ayat 78 92 Hadits tentang muamalah 93 al+maarij+ayat+42 94 ali imran 95 Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah 96 Kehendaki baginya kebaikan 97 Surah+an+nur+ayat+16 98 Imran 159 99 an nisa ayat 29 100 al maidah ayat 8

Hasil pencarian tentang Sesungguhnya+seorang+Lelaki+telah+meninggalkan+kalian+kemarin

Pantaskah, dalam pandangan akal dan fitrah, jika kalian menyalurkan nafsu syahwat kepada sesama lelaki...dengan meninggalkan wanita?...Kalian benar-benar kaum yang sangat bodoh dan dungu, sehingga tidak lagi bisa membedakan antara yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir) apa yang bakal dilakukan oleh keluarga orang yang telah...dibunuhnya itu terhadap dirinya (maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak-teriak...(Musa berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata.") kesesatannya, karena...apa yang telah kamu perbuat kemarin dan sekarang ini.
Apakah kalian menuduhku telah tersesat dan jauh dari kebenaran?...Dan apakah kalian heran bahwa peringatan Allah, pencipta kalian, telah datang melalui seorang lelaki...yang datang untuk mengingatkan kalian akan datangnya siksa jika mendustakan, mengajak kepada petunjuk..., perbaikan hati dan menjauhi kemurkaan Allah, dengan harapan kasih sayang Allah selalu menyertai kalian...Tidak benar kalian heran dan mendustakan hal itu padahal telah ada bukti-bukti jelas yang menguatkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 36
dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 19
musuh keduanya, musuhnya berkata: "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin...telah membunuh seorang manusia?...menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini), dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang
(Lalu aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepada kalian, kemudian Rabbku memberikan kepadaku...hikmah) yakni ilmu (serta Dia menjadikanku salah seorang di antara Rasul-rasul).
Kami telah mengutus Lûth kepada kaumnya. Ia mengajak mereka kepada tauhid....Ia juga mengingatkan mereka agar meninggalkan perbuatan yang paling jelek dengan berkata, "Apakah kalian...melakukan sesuatu yang sangat keji dan keluar dari fitrah, yang kalian ciptakan berkat kelainan seksual...yang kalian derita dan tidak ada seorang pun yang mendahului kalian melakukan hal seperti itu?
(Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kalian) hai penduduk Mekah (seorang rasul) yakni Nabi Muhammad...(yang menjadi saksi terhadap kalian) kelak di hari kiamat, tentang kedurhakaan-kedurhakaan yang telah...kalian kerjakan (sebagaimana Kami telah mengutus, dahulu, seorang rasul kepada Firaun) yakni Nabi Musa
Jangan meninggalkan tempat tinggal kecuali jika ada kepentingan yang dibenarkan oleh Allah yang mengharuskan...kalian keluar rumah....Jangan memperlihatkan keindahan dan perhiasan kalian kepada kaum lelaki jika kalian berada di luar, seperti...Dengan perintah dan larangan itu Allah bermaksud memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada kalian.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 127
Fir'aun): "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkan...Fir'aun menjawab: "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan...mereka; dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka".
Wahai Ahl al-Kitâb, sungguh telah datang kepada kalian utusan Kami, Muhammad, yang menyeru kepada kebenaran...dan menampakkan kepada kalian sebagian besar isi Tawrât dan Injîl yang kalian sembunyikan dan meninggalkan...Sesungguhnya telah datang kepada kalian syariat sempurna dari sisi Allah, yang merupakan cahaya, dan
(Dan mereka berkata, "Apakah sesungguhnya kami) lafal A-innaa dapat pula dibaca Ayinnaa (harus meninggalkan...sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila?")
(Hai manusia) penduduk Mekah (bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dan takutilah suatu hari yang pada...hari itu tidak dapat mencukupi) tidak dapat menolong (seorang bapak terhadap anaknya) barang sedikit...pun (dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya) pada hari itu (barang sedikit pun....Sesungguhnya janji Allah adalah benar) adanya hari berbangkit itu (maka janganlah sekali-kali kehidupan...dunia memperdayakan kalian) hingga kalian meninggalkan Islam (dan jangan pula kalian diperdayakan terhadap
(Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku) yakni orang-orang dekat hubungan familinya denganku...) yakni sesudah aku meninggal dunia, aku khawatir mereka akan menyia-nyiakan agama sebagaimana yang telah...di kalangan orang-orang Bani Israel, yaitu mereka berani mengubah agamanya (sedangkan istriku adalah seorang...yang mandul) tidak beranak (maka anugerahilah aku dari sisi Engkau) (seorang putra) anak lelaki.
Wahai Ahl al-Kitâb, sesungguhnya telah datang rasul Kami kepada kalian untuk menjelaskan kebenaran, setelah...terhentinya pengutusan rasul-rasul untuk beberapa waktu, supaya kalian tidak memiliki alasan bahwa Allah...tidak mengutus seorang pembawa kabar gembira maupun seorang pemberi peringatan kepada kalian....Sekarang telah datang seorang pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada kalian....Mahakuasa atas segala sesuatu, termasuk menurunkan risalah, dan akan membuat perhitungan terhadap apa yang kalian
"Dan mengapa," lanjut Lûth, "kalian meninggalkan istri-istri yang halal yang diciptakan Allah untuk kesenangan...kalian?...Bahkan kalian, dengan melakukan semua kemaksiatan, adalah kaum yang kezalimannya telah melampaui batas
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa kalian...Arab dan ada yang berbahasa Ajam serta berbagai bahasa lainnya (dan berlain-lainan pula warna kulit kalian...) di antara kalian ada yang berkulit putih, ada yang hitam dan lain sebagainya, padahal kalian berasal...dari seorang lelaki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa....(Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda) yang menunjukkan kekuasaan Allah
dia adalah seorang lelaki yang saleh, hal ini berarti Maryam pun serupa dengannya dalam hal memelihara...kehormatan (Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang buruk) bukan seorang pezina (dan ibumu sekali-kali...bukanlah seorang pelacur)" bukan pula seorang pezina, maka dari manakah anak ini.
Sesungguhnya Allah telah memilih dan menyucikanmu) dari sentuhan lelaki (dan mengutamakanmu atas wanita-wanita
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya...(Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya
Mereka telah mendustakan risalah di kala Nûh, saudara mereka dalam pertalian keluarga, bukan saudara...seagama, memperingatkan mereka, "Apakah kalian tidak takut kepada Allah sehingga kalian meninggalkan
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia menyelamatkan...kalian dari Firaun dan pengikut-pengikutnya; mereka menyiksa kalian dengan siksa yang pedih, mereka...perempuan) karena ada sebagian tukang tenung yang mengatakan bahwasanya akan lahir seorang anak lelaki...(Sesungguhnya pada yang demikian itu) penyelamatan atau penyiksaan (ada cobaan) baik berupa pemberian...nikmat maupun penimpaan malapetaka (yang besar dari Rabb kalian.")
kaummu, wahai Muhammad, kisah tentang Mûsâ saat diseru oleh Tuhanmu, "Wahai Mûsâ, pergilah kamu sebagai seorang...rasul kepada satu kaum yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran dan menzalimi Banû...Isrâ'îl dengan memperbudak dan membunuh anak-anak lelaki mereka.
Kemudian setelah benar jalan kalian dan kalian mendapatkan petunjuk, menjalin kekuatan dan meninggalkan...kerusakan, Kami kembalikan kemenangan kepada kalian atas mereka yang telah dikirim kepada kalian....Kami anugerahkan kepada kalian harta dan anak-anak....Dan kami jadikan jumlah kalian lebih besar dari sebelumnya.
Mereka mengatakan, "Apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan yang kami sembah hanya karena omongan...seorang penyair gila?"
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 18
menunggu-nunggu dengan khawatir (akibat perbuatannya), maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin...Musa berkata kepadanya: "Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata (kesesatannya)".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 12
Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya...: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekayaan) atau datang bersama-sama dengan dia seorang...Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah Pemelihara segala sesuatu.
Apakah kamu bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia?...hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang...mendengar apa yang dikatakannya, sehingga orang Mesir itu kini mengetahui, bahwa yang membunuh orang kemarin
(Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian).
(Sesungguhnya aku adalah seorang Rasu1 kepercayaan yang diutus kepada kalian).