Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 hutang 8 ibrahim 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 Maryam 13 kemudahan 14 Jihad 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Adam 17 Dua masa 18 surah al-maidah ayat 8 19 Disebabkan 20 ibrahim 37 21 Al Isra ayat 73 22 Berdebat 23 al ahzab ayat 21 24 cinta 25 matahari 26 puasa 27 Al-Imran (3 : 130) 28 Al-Imran ayat 130 29 hadist tentang perilaku konsumen 30 Hadits Muslim Nomor 3035 31 Surga 32 surat al mujadalah ayat 11 33 miskin 34 surat+al+imranayat+110 35 Ta ha+ayat+14 36 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 37 Manusia 38 Kafir 39 sabar 40 al-mukminun+ayat+34 41 Aliimram+ayat+105 42 Iman 43 ilmu 44 al isra ayat 36 45 Jika allah menganugerahi rahmat 46 Ikhlas 47 al isra ayat 7 48 al baqarah ayat 275 49 al a'raf ayat 52 50 injil 51 ibrahim ayat 7 52 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 53 al qashash ayat 77 54 Dimana dia akan mati 55 surat al-an'am ayat 59 56 ALI IMRAN 159 57 surah al hadid ayat 57:3 58 al-mujadalah ayat 11 59 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 60 AL Baqarah ayat 286 61 dosa 62 surat an nazi'at 63 Al-Muzammil ayat 20 64 al an'am ayat 71 65 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 66 al-imron ayat 110 67 AN NAML AYAT 88 68 Al ikhlas ayat 1-4 69 asy+syuara+ayat+181+182+183 70 al baqarah ayat 81 71 keinginan berhasil 72 khusyu 73 yusuf 74 ayat tentang serakah 75 pikun dan beruban 76 Hadist ibnu majah 2172 77 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 78 Sebaik baik penolong dan pelindung 79 ombak 80 surat al-zalzalah 81 Yusuf 84 82 Saba 13 83 Tentang kematian 84 surah al Maun beserta terjemahan 85 surah yusuf 65 86 permainan 87 berlayar 88 ayat al-Baqarah 219 89 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 90 Surat Ali imran ayat 64 91 Surat Al Kahfi ayat 97 92 berserah diri 93 Nikah 94 surat Toha ayat 14 95 SURah FATHIR AYAT 28 96 allah maha 97 maryam ayat 30-35 98 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 99 al baqarah ayat 269 100 Susah payah

Hasil pencarian tentang Sombong+

-deskripsi"> Sombong dari menaati Allah Azza wa Jalla, sombong terhadap kebenaran...(dengan menolaknya), sombong terhadap hamba Allah (dengan merendahkannya) dan bersikap sombong di bumi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong) artinya berjalan dengan sombong dan takabur...gunung) maknanya bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat mencapai hal tersebut, mengapa kamu bersikap sombong
dari mereka dengan rasa takabur (dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh) dengan rasa sombong...(Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong) yakni orang-orang yang sombong di dalam
Mereka Kami utus kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang kemudian menolak dengan sombong untuk beriman...Mereka memang kaum yang memiliki sifat sombong, angkuh dan keras.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 18
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dengan sikap sombong serta jangan pula berjalan di...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong yang selalu membangga-banggakan perbuatan baiknya

-deskripsi"> Baik sombong dari beribadah kepada Allah maupun sombong terhadap manusia
(Kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takabur) sombong tidak mau beriman kepada...mukjizat-mukjizat, dan juga mereka tidak mau beriman kepada Allah (dan mereka adalah orang-orang yang sombong
'Isâ al-Masîh tidak akan sombong lalu enggan menjadi hamba Allah....Barangsiapa sombong dan enggan menyembah Allah, maka ia tidak akan lepas dari siksa-Nya pada hari ketika
-deskripsi"> Mereka bersikap sombong terhadap hamba-hamba Allah dan menimpakan azab yang...berat kepada mereka, bersikap sombong terhadap para rasul Allah dan terhadap apa yang mereka bawa dari-Nya
” Di sana terdapat azab, penghinaan dan kemurkaan yang besar untuk orang-orang yang sombong dan akan...

-deskripsi"> Yakni sombong terhadap kebenaran, sombong dari beribadah kepada Tuhannya
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 33
kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong).
sebagaimana disesatkan-Nya mereka (Allah mengunci mati) artinya, menyesatkan (hati setiap orang yang sombong...Manakala kalbu seseorang merasa sombong, maka takaburlah pemiliknya, dan demikian pula sebaliknya.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 26
Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
(Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak) dengan langkah-langkah yang sombong.
Dengan zalim dan sombong, Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhan kalian itu, hai Mûsâ?"
-deskripsi"> Dengan sombong karena tertipu oleh harta kekayaannya.

terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 32
dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
(Kemudian dia berpaling) dari iman (dan menyombongkan diri) sombong tidak mau mengikut Nabi saw.
Bahkan, lantaran sikap kafir mereka, mereka mendustakan dan menentang kebenaran itu dengan sikap sombong
(Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku, sebagai orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 14
dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 31
Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang
Dahulu, ketika dikatakan Lâ ilâha illâ Allâh kepada mereka, dengan sombong dan angkuh mereka enggan menyatakannya
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 31
Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 46
kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takbur dan mereka adalah orang-orang yang sombong
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 25
Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
Sesungguhnya manusia suka melampaui batas dan sombong di hadapan Tuhannya, karena ia memandang dirinya
Sesungguhnya manusia suka melampaui batas dan sombong di hadapan Tuhannya, karena ia memandang dirinya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 166
Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya