Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 Aisyah 7 hutang 8 Al isra ayat 23 9 makanan 10 Zakat 11 Menghalangi masjid 12 hari raya 13 ALI IMRAN 102 14 Mendatangi neraka 15 kesedihan 16 Riba 17 ikhlas 18 penyakit 19 sabar 20 puasa 21 Al ikhlas 22 nikah 23 pengusiran 24 Surat Al An'aam ayat 141 25 Kiamat 26 al+baqarah+ayat+21 27 Bahasa 28 Al Baqarah ayat 275 29 Surat Al kafirun 30 ALLAH 31 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 32 Ibrahim 33 ali imran 104 34 Menyesatkan 35 Injil 36 Al Baqarah ayat 245 37 Iblis 38 Sholat 39 yusuf+105 40 annisa ayat 22 41 hadits Muslim Nomor 1688 42 Berkah 43 Penerus nabi Muhammad Saw 44 al ankabut ayat 2 45 neraka 46 ali imran 159 47 Puasa syawal 48 kawin 49 Sholat iedul fitri 50 zabur 51 al imran 104 52 Sembilan puluh sembilan nama 53 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 54 al+hikmah 55 Takwa 56 Surat Al-Fatihah Ayat 5 57 Ali imran 10 58 al+baqarah+ayat+168-169 59 al hijr 28 60 memaafkan 61 al+hujurat+ayat+13 62 Apa yg di maksut dengan alamat email 63 Ramadhan 64 surat At-Taubah:34 65 Al+baqoroh+ayat+32 66 ali imran 67 Al-Baqarah Ayat 43 68 Surat Al bayinah ayat 4-5 69 al hujurat ayat 11 70 luqman 14 71 Qs albaqarah ayat 62 72 dzikir allah...allah 73 surat al maidah ayat 1 74 Al maidah ayat 2 75 Surah yunus 92 76 manfaat 77 waris 78 Karun 79 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 80 alam nasyroh 81 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 82 hud+ayat+117 83 Al hadid ayat 11 84 Surat+hud+Ayat+32 85 Ibrahim :7 86 cahaya 87 akhlak 88 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 89 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 90 malaikat menangis 91 Lupa alquran 92 Tafsir alfatihah ayat 5 93 pinjaman 94 Ali imran 191 95 At taubah ayat 34-35 96 Al+Anfal+ayat+1 97 perempuan 98 al-hujurat ayat 13 99 arra'du ayat 11 100 Surat Al-A’raaf ayat 180

Hasil pencarian tentang Tidak+kah+Aku+ini+tuhan+kamu,+para+roh+semua+menjawab+bahkan++benar+Engkaulah+tuhan+kami

terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 22
Mereka menjawab: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari (menyembah) tuhan-tuhan...kami?...Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang...yang benar".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ingatlah kalian akan hari kiamat, di mana Allah mengumpulkan dan menanyakan para rasul dengan berkata...Pada hari itu semua umat hadir untuk mendengarkan persaksian rasul-rasul-Nya....Para rasul pun menjawab, "Kami tidak mengetahui ihwal mereka setelah kami tinggalkan....Hanya Engkaulah yang mengetahui itu semua, karena hanya Engkaulah yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 30
Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya (tentulah kamu melihat peristiwa...Berfirman Allah: "Bukankah (kebangkitan ini benar?"...Mereka menjawab: "Sungguh benar, demi Tuhan kami"....Berfirman Allah: "Karena itu rasakanlah azab ini, disebabkan kamu mengingkari(nya)".
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 34
hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, (dikatakan kepada mereka): "Bukankah (azab) ini...benar?"...Mereka menjawab: "Ya benar, demi Tuhan kami"....Allah berfirman "Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 172
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku...ini Tuhanmu?"...Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi"....(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani...Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",
(Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah tuhan-tuhan kami...maksudnya kamu datang untuk memalingkan kami daripada menyembahnya....(Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami) bahwa jika kami menyembahnya...pasti kami tertimpa azab (jika kamu termasuk orang-orang yang benar") bahwasanya azab itu benar-benar...menimpa kami.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 85
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh....Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit
(Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan) mereka diajukan (kepada Tuhan mereka) tentulah...kamu akan melihat peristiwa yang besar....("Bukankah hal ini) yakni kebangkitan dan hari pembalasan ini (benar?"...Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami") sungguh hal itu adalah benar belaka (Berfirman Allah..., "Karena itu rasakanlah azab ini, disebabkan kamu mengingkari")nya sewaktu hidup di dunia.
Katakan, wahai Rasul, "Aku benar-benar dilarang untuk menyembah tuhan-tuhan yang kalian sembah selain...Aku juga diperintahkan untuk menyerahkan semua urusanku kepada Allah, Tuhan alam semesta."
Dan kamu telah melakukan tindak kejahatan yang keji, saat kamu membunuh salah seorang dari kaumku....Kamu pun tidak membalas jasa yang dahulu telah kami berikan kepadamu, dan juga tidak mengayomi rakyatku...Bahkan kamu mencerca tuhan-tuhan kami dengan menganggap dirimu sebagai utusan Tuhan semesta alam."
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 41
Malaikat-malaikat itu menjawab: "Maha Suci Engkau....Engkaulah pelindung kami, bukan mereka; bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 15
Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan...janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan...Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu....Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu....Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali
Para malaikat menjawab, "Kami benar-benar menyucikan Engkau dari tuhan-tuhan yang mereka anggap sebagai...Kami telah menjadikan Engkau, bukan mereka, sebagai penolong kami....Golongan manusia yang mempertuhan diri kami hanyalah orang-orang yang terpengaruh oleh dugaan-dugaan...yang tidak benar.
(Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu tidaklah mereka menjadikanmu melainkan hanyalah sebagai...bahan perolokan) yakni mereka memperolok-olok kamu seraya mengatakan, ("Apakah ini orang yang mencela...tuhan-tuhan kalian?")...orang yang mencaci maki tuhan-tuhan kalian....mereka) lafal ini berfungsi menjadi taukid (ingkar) kepada-Nya, karena mereka menjawab, "Kami tidak
Para tokoh dan pemuka masyarakat mereka menjawab seruan kepada keesaan Tuhan dan hari akhir itu dengan...mengatakan, "Sesungguhnya kami memandang kamu telah berada jauh sekali dari kebenaran."
(Mereka menjawab, "Hai Luth!...Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti) dari mengingkari perbuatan kami ini (benar-benar kamu termasuk...orang-orang yang diusir") dari negeri kami ini.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 138
Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum...yang tetap menyembah berhala mereka, Bani lsrail berkata: "Hai Musa. buatlah untuk kami sebuah tuhan...(berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)"....Musa menjawab: "Sesungguh-nya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)".
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 22
Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 4
berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran...)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman...Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku...(Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah...kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 29
Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 5
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir....Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".
Malaikat menyadari kelemahannya seraya berkata, "Ya Tuhan, kami benar-benar menyucikan-Mu dengan kesucian...Kami mengakui kelemahan kami dan tidak akan membantah-Mu....Tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami....Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu dan Mahabijaksana atas segala yang Engkau lakukan."
Mereka menjawab, "Mereka memang tidak dapat melakukan semua itu....Tetapi kami mendapatkan para nenek moyang kami melakukan penyembahan yang kami lakukan ini....Kami hanya sekadar mengikuti apa yang telah mereka lakukan."
Setelah Ibrâhîm berhasil didatangkan, mereka berkata, "Kamukah yang melakukan ini semua terhadap tuhan-tuhan...kami, Ibrâhîm?"
Dengan ingkar, kaum Nabi Hûd berkata, "Apakah kamu datang hanya karena ingin memalingkan kami dari menyembah...tuhan-tuhan kami?...Datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang...benar dalam ancaman ini."
Penciptamu dan para nenek moyangmu....Di antara nenek moyangmu itu ada yang mengaku Tuhan sebagaimana halnya kamu....Mereka semua telah binasa, dan kamu pun akan binasa pula....Dengan demikian, anggapan dirimu sebagai Tuhan sama sekali tidak dapat dibenarkan....Sebab, Tuhan yang hakiki tidak akan pernah mati."
(Katakanlah, "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu seru) kamu sembah (selain Allah...Katakanlah, "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu) dalam menyembah tuhan-tuhanmu itu (sungguh tersesatlah...aku jika berbuat demikian) jika aku ikut menyembah tuhan-tuhan itu (dan tidak pula aku termasuk orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 140
Musa menjawab: "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain dari pada Allah, padahal Dialah yang...telah melebihkan kamu atas segala umat.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 89
Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang benar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, sesudah...Allah melepaskan kami dari padanya....Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki(nya)....Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakkal....Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 13
Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di...atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal...kami sebelumnya tidak mampu menguasainya,