Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 Hadist tentang muamalah 4 al maidah ayat 1 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 an nisa ayat 58 11 adil 12 al ahzab ayat 21 13 ali+imran+191 14 iman 15 Hukum 16 ali+imran+190 17 al baqarah ayat 30 18 Ali imran 31 19 pinjaman 20 Menuntut ilmu 21 Kecurangan 22 Hadis tentang Musa dan khidir 23 Hadits Muslim 24 al maidah ayat 2 25 al+maarij+ayat+35 26 zakat 27 Ar Rahman 28 annisa ayat 9 29 al hujurat ayat 9 30 Al hasyr ayat 7 31 surat+al hijr+AYAT+36 32 Al+maidah+ayat+135 33 Sabar 34 Al-Imran 182 35 tanggung jawab 36 al ankabut ayat 51 37 ali imran ayat 7 38 at tahrim ayat 6 39 Sedekah 40 al anfal ayat 2 41 al baqarah ayat 4 42 khalifah 43 ibrahim 44 Hadist tentang mu'amlah 45 al baqarah ayat 285 46 pendidikan 47 jual beli 48 akhlak 49 an nisa ayat 59 50 zabur 51 Surat+al+ghafir+ayat+60 52 Surat+al+ghafir+ayat+40 53 gunung 54 yusuf 87 55 tentang murabahah 56 an nahl ayat 72 57 Anggur 58 yusuf ayat 87 59 al ikhlas 60 al+maarij+ayat+32 61 pemimpin 62 2154 hadist muslim 63 al+maarij+ayat+30 64 Az Zariyat ayat 56 65 ali imran 190 66 ali imran 7 67 An nisa ayat 4 68 ali imran 92 69 an nisa ayat 1 70 Pemerintahan 71 Tolong menolong 72 al maidah ayat 3 73 nikah 74 Al-Baqarah ayat 151 75 ilmu 76 Hadits tentang filsafat 77 surat+ibrahim+AYAT+44 78 Pinjaman uang 79 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 80 Surat+Ibrahim+Ayat+52 81 Tentang masjid 82 Niat 83 al baqarah ayat 2 84 ikhlas 85 surah+hud+ayat+66+dan+terjemahan 86 Sholat 87 al+muzzammil+ayat+21 88 bertakwa+sembah+manusia 89 shaad+ayat+41 90 malas 91 Melihat diri sendiri 92 Pemuda 93 al maidah ayat 8 94 ali imran 104 95 surat an nur ayat 4 96 membayar hutang 97 yasin ayat 82 98 Hadis upah 99 At-Taubah ayat 103 100 al+maarij+ayat+33

Hasil pencarian tentang Urutan+surat+an+nasr+dalam+alqur'an+terletak+pada+urutan

Apakah yang Anda maksud Urutan surat an nasr dalam alur'an terletak pada urutan?
Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....beruntung karena taat kepada Allah dan sengsara karena mengingkari-Nya--semua itu tercermin secara singkat dalam...surat ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian dia adalah) lafal ayat ini di'athafkan kepada lafal Iqtahama; dan lafal Tsumma menunjukkan makna urutan...saling berpesan) yakni sebagian di antara mereka berpesan kepada sebagian yang lain (untuk bersabar) di dalam
'Tsumma' atau 'kemudian' menunjukkan urutan (dan mohonlah ampun kepada Allah) terhadap dosa-dosamu.
Allah mengeluarkan diri kalian dari dalam perut ibu dalam keadaan tidak mengenal sedikit pun apa yang...segala karunia-Nya(1). (1) Ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa indera pendengaran mulai tumbuh pada...diri seorang bayi pada usia relatif dini, pada pekan-pekan pertama....Sedangkan indera penglihatan mulai dimiliki bayi pada bulan ketiga dan menjadi sempurna menginjak bulan...Urutan penyebutan beberapa indera pada ayat di atas mencerminkan tahap perkembangan fungsi indera tersebut
("Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebun kalian.")...Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
(Dan katakanlah, "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya...Urutan pujian dalam bentuk demikian untuk menunjukkan bahwa Dialah yang berhak untuk mendapatkan semua...pujian mengingat kesempurnaan Zat-Nya dan kesendirian-Nya di dalam sifat-sifat-Nya....Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya meriwayatkan sebuah hadis melalui Muaz Al-Juhani dari Rasulullah saw...kerajaan-Nya," sampai dengan akhir surat.
(Agar mereka tidak menyembah Allah), ditambahkan An pada la yasjudu kemudian An di-idgamkan kepada la...sehingga menjadi Alla Yasjudu perihalnya sama dengan lafal yang terdapat di dalam firman-Nya, 'Lialla...Bentuk asalnya La Ya'lama lalu ditambah An dan sebelum itu lam Ta'lil....mengeluarkan apa yang terpendam) lafal Al Khab-a adalah Mashdar, yang maknanya apa-apa yang terpendam di dalam...hujan dan tumbuh-tumbuhan (di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan) di dalam
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam
waktu pagi ini ke kebun kalian) ke ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam...lafal tanadauw; atau huruf an dianggap sebagai an mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya")
(Padahal mereka tidak disuruh) di dalam kitab-kitab mereka yaitu Taurat dan Injil (kecuali menyembah...Allah) kecuali supaya menyembah Allah, pada asalnya adalah An Ya'budullaaha, lalu huruf An dibuang dan...ditambahkan huruf Lam sehingga jadilah Liya'budullaaha (dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam...beragama) artinya membersihkannya dari kemusyrikan (dengan lurus) maksudnya berpegang teguh pada agama
(Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus) huruf Lam yang ada pada lafal Liyafjura adalah...Zaidah, sedangkan lafal Yafjuru dinashabkan oleh An yang diperkirakan keberadaannya....Yakni dia selalu berbuat dusta (di dalam menghadapinya) di dalam menghadapi hari kiamat.
diseru dari arah pinggir) yakni sebelah (lembah yang kanan) yang berada di sebelah kanan Nabi Musa (pada...di pinggir lembah; pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An...adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa!
(Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama) menurut suatu qiraat lafal An Nasy...`ata boleh dibaca An-Nasya`ata (maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?)
Ketakwaan bukan terletak pada pengharaman sesuatu yang telah dihalalkan....Ketakwaan justru terletak pada sikap meninggalkan dosa, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun
Lafal An-Naas disebutkan di dalam kedua ayat ini, dimaksud untuk menambah jelas makna.
(Dan orang-orang) lafal ayat ini diathafkan kepada lafal alladziina ahsanuu yang ada pada ayat sebelumnya...Tidak ada bagi mereka, dari azab Allah) huruf min pada ayat ini adalah huruf zaidah atau tambahan (seorang...mencegahnya (seakan-akan tertutupi) diselimuti (muka mereka oleh kepingan-kepingan) dapat dibaca qitha`an...dan dapat pula dibaca qith`an (malam yang gelap-gulita.
lafal Naashiyatan adalah isim Nakirah yang berkedudukan menjadi Badal dari isim Ma'rifat yaitu lafal An-Naashiyah...pada ayat sebelumnya (orang yang mendustakan lagi durhaka) makna yang dimaksud adalah pelakunya; dia
Dikatakan) kepadanya sesudah ia mati, ("Masuklah ke surga") menurut suatu pendapat dikatakan, bahwa Habib An...Najjar itu masuk ke dalam surga dalam keadaan hidup.
dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian) maksudnya sama jenisnya dengan berita-berita mereka dalam...An-Nur, 12)....An-Nur, 16)....An-Nur, 17)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya
yang sebelum kalian, kemudian Dia mematikan mereka (lalu Allah menjadikannya sekali lagi) dapat dibaca An...Nasy-atal akhirata dan An Nasy-atal ukhra.
saw. dan pemantapan keinginan hatinya agar tetap teguh pada kebenaran tanpa harus mengalah pada siapa...Dalam surat ini, siksa yang diterima oleh penduduk Mekah dianalogikan dengan apa yang diderita oleh pemilik...kebun yang ceritanya dituturkan di dalam surat ini....Surat ini ditutup dengan keterangan tentang kemuliaan al-Qur'ân.]]...Nûn adalah salah satu huruf fonemis yang digunakan untuk memulai sebagian surat-surat al-Qur'ân sebagai
kesenangan) sebagai kesenangan atau untuk menyenangkan, penafsirannya sebagaimana yang telah disebutkan tadi pada...surat sebelumnya (bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian) penafsirannya sama dengan yang...terdahulu pada surat sebelumnya.
Lafal Allaa adalah gabungan daripada huruf An dan Laa.
(Yaitu kebiasaan mereka) lafal ini mengukuhkan makna lafal sebelumnya (bepergian pada musim dingin) ke...negeri Yaman (dan musim panas) ke negeri Syam dalam setiap tahunnya; mereka bepergian dengan tujuan...kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka; mereka yang melakukan demikian adalah anak-anak An-Nadhr
[[24 ~ AN-NUR (CAHAYA) Pendahuluan: Madaniyyah, 64 ayat ~ Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah...Pada sisi lain, ihwal orang-orang Mukmin ditampakkan dalam surat ini....Etika hidup berkeluarga, ihwal kerabat, anak-anak kecil dan orang dewasa dalam pergaulan, juga disinggung...dalam surat ini....Inilah surat yang Kami wahyukan dan Kami wajibkan hukum-hukum yang dikandungnya.
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Kemudian dijelaskan kalimat Dzun Nun ini oleh Badalnya pada ayat selanjutnya, yaitu (ketika ia pergi...dalam keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan...perut ikan paus, atau menyulitkan dirinya disebabkan hal tersebut (maka ia menyeru dalam tempat yang...gelap gulita) gelapnya malam dan gelapnya laut serta gelapnya suasana dalam perut ikan paus ("bahwa)...asal kata An adalah Bi-an, artinya, bahwasanya (tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya
Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).