Paling Sering Dicari

1 hutang 2 syirik 3 kemudahan 4 al mujadalah ayat 11 5 rumah 6 kurban 7 al baqarah ayat 275 8 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 9 manusia 10 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 11 Ruhul 12 al+kautsar+ayat+1-2 13 ibrahim 37 14 MARYAM 15 Jihad 16 musibah 17 harun 18 Dua masa 19 Surah+Al+A'raf+ayat+ 20 AL HUJURAT AYAT 13 21 hujan 22 Makanan 23 Hati 24 Disebabkan 25 luqman 26 Adam 27 al waqiah ayat 63 28 ali imran 29 Iman 30 al hasyr ayat 7 31 al quran adalah petunjuk 32 Al-Imran (3 : 130) 33 Muslim 34 Surga 35 Ilmu 36 bala' 37 Al-Imran ayat 130 38 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 39 ikhlas 40 sumber daya alam 41 Ta ha+ayat+14 42 ibrahim 43 surat+al+imranayat+110 44 Yusuf 45 Jahe 46 hadist tentang perilaku konsumen 47 Kafir 48 Hadits Muslim Nomor 3035 49 al isra ayat 36 50 cemas 51 ALI IMRAN 14 52 Al Isra ayat 73 53 ibrahim ayat 7 54 al imran 55 surah al-maidah ayat 8 56 an nisa ayat 29 57 azab 58 Haji 59 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 60 surat al mujadalah ayat 11 61 al hujurat ayat 12 62 Sholat 63 Berdebat 64 al imran 159 65 mendidik anak sesuai zaman 66 al qalam ayat 4 67 al ikhlas 68 Jika allah menganugerahi rahmat 69 Dan saksikanlah kurbanmu. Karena, setetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Dan bacalah: 70 Al Baqarah ayat 153 71 puasa 72 Al-Baqarah ayat 132. 73 allah sembahlah 74 kebebasan berpendapat 75 QS.An-Nahl ayat 89 76 tafsiran ayat 6:11 77 HR muslim 78 QS. IBRAHIM AYAT 37 79 “Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan suatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan b 80 Daun Bidara 81 tafsir al maidah ayat 2 82 surah+al-an'am+ ayat 14 83 ali imran 173 84 al-imron ayat 110 85 at tahrim ayat 6 86 Aku menghafal seluruh Surat Qaf 87 Surat+An-Nisa+ayat+59 88 khusyu 89 Daun sirih 90 menyelesaikan 91 Menuntut ilmu 92 Maryam ayat 71 93 surah an nhl ayat 125 94 ujian 95 Surah At Tahrim ayat 8 96 al ahzab ayat 59 97 surat an nazi'at 98 surah al hadid ayat 57:3 99 sunat perempuan 100 SURah FATHIR AYAT 28

Hasil pencarian tentang Ya+Allah,+jadikanlah+rizki+keluarga+Muhammad+sekedarnya.

terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 6
yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
berarti menjadi kata sifat dari lafal Waliyyan (dan mewarisi) dapat dibaca Yaritsu atau Yarits (sebagian keluarga...Ya'qub) kakekku dalam hal ilmu dan kenabian (dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridai)" di
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 40
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah
Mereka mengucapkan doa, "Ya Tuhan, kami beriman kepada-Mu dan kepada rasul-rasul-Mu serta kepada kebenaran...Jadikanlah kami umat Muhammad yang Engkau jadikan saksi-saksi dan hujjah atas manusia di hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara
Maksudnya jadikanlah baju besi itu sehingga sesuai dengan ukuran pemakainya (dan kerjakanlah oleh kalian...) oleh keluarga Daud bersama-sama Daud sendiri (amalan yang saleh.
(Ya Rabbku!...Jadikanlah aku orang-orang yang tetap mendirikan salat dan) jadikan pula (anak cucuku) orang-orang yang...Nabi Ibrahim sengaja di dalam doanya ini memakai ungkapan min yang menunjukkan makna sebagian karena Allah...swt. telah memberitahukan kepadanya bahwa di antara anak cucunya itu terdapat orang yang kafir (Ya Rabb
mukhlas di sini ialah orang-orang yang telah diberi taufiq untuk menaati segala petunjuk dan perintah Allah...Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mukhlas itu.

(Ya Tuhan kami!...Jadikanlah kami berdua ini orang yang patuh) dan tunduk (kepada-Mu dan) jadikanlah pula (di antara keturunan...'Min' menyatakan 'sebagian' dan diajukan mereka demikian karena firman Allah yang lalu, 'Dan janji-Ku...Mereka bertobat kepada Allah padahal mereka maksum atau terpelihara dari dosa, disebabkan kerendahan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 8
sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya
kepada orang-orang kafir yang diberi sebagian kesenangan dunia, "Cobalah jelaskan kepadaku mengenai rizki...yang halal dan baik yang telah Allah berikan kepada kalian....hukum, lalu menghalalkan sebagiannya dan mengharamkan sebagian lainnya tanpa mengacu pada syariat yang Allah...Sesungguhnya Allah tidak memperkenankan kalian melakukan hal itu, kalian hanya membuat-buat kebohongan...kepada Allah ketika melakukan hal itu!"
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 37
Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai...tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar...mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 126
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa,...dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan...Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 35
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman,
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 74
Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan...kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
(Dan) ingatlah (ketika Ibrahim berkata, "Ya Rabbku!...Jadikanlah negeri ini) yakni kota Mekah (negeri yang aman) memiliki keamanan dan ternyata Allah telah
"Ya Tuhan kami," kata Ibrâhîm melanjutkan doanya, "aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah...Ya Tuhan kami, berilah mereka kehormatan mengerjakan salat di rumah ini....Jadikanlah orang-orang yang berhati mulia mencintai keturunanku itu dengan mengunjungi rumah-Mu.
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa besar kami. Hapuskanlah dosa-dosa kecil kami....Dan jadikanlah kami, setelah mati, hidup bersama hamba-hamba pilihan-Mu.
(Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami!...Dzurriyyatinaa (sebagai penyenang hati kami) artinya kami melihat mereka selalu taat kepada-Mu (dan jadikanlah
(Ya Rabb kami!...mempunyai tanam-tanaman) yaitu Mekah (di dekat rumah Engkau yang suci) sebelum banjir besar terjadi (ya...Rabb agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati) kalbu-kalbu (sebagian manusia cenderung) condong
nikmat kedamaian dan keamanan yang Kami berikan itu, mereka menjadi sombong dan berkata dengan bangga, "Ya...Tuhan, jadikanlah jarak perjalanan kami menjadi jauh.
Allah juga menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan keluarga Ya`qub dengan kenabian dan kerasulan, sama
-deskripsi"> Di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengingatkan ulul albaab (orang-orang...memperhatikan hal tersebut, maka orang-orang yang berakal sehat dapat mengingat betapa besarnya perhatian Allah...Dari sana, mereka (orang-orang yang berakal sehat) dapat mengetahui sempurnanya kekuasaan Allah, dan...Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berakal sehat yang engkau sering sebut mereka dalam
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 54
ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?...Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan
(Dan ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku!...Jadikanlah ini) maksudnya tempat ini (sebagai suatu negeri yang aman)....Doanya dikabulkan Allah sehingga negeri Mekah dijadikan sebagai suatu negeri yang suci, darah manusia...suatu tempat yang tandus tanpa air dan tumbuh-tumbuhan (yakni yang beriman di antara mereka kepada Allah...(Firman Allah, "Dan) Aku beri mereka pula (orang-orang kafir lalu Aku beri kesenangan sedikit) atau sementara
(Mereka berkata, "Ya Rabb kami!...menurut suatu qiraat huruf 'Ain-nya di-tasydid-kan (jarak perjalanan kami") ke negeri Syam, maksudnya jadikanlah
Selain memilih Muhammad sebagai penyampai risalah--dengan menjadikan upaya meneladaninya sebagai sarana...untuk memperoleh kecintaan, ampunan dan kasih sayang Allah--Allah juga memilih Adam, Nûh, Ibrâhîm dan...Di samping itu, Allah juga memilih keluarga 'Imrân, di antaranya 'Isâ dan bundanya.
Orang-orang kafir itu berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali: mati dari kehidupan...barzah--sebuah kehidupan yang tidak kita ketahui hakikat sebenarnya--dapat dipahami melalui dua firman Allah...Pertama, mengenai keluarga Fir'aun yang terdapat dalam ayat 46 surat ini yang artinya berbunyi: "Kepada...surat Alu 'Imrân yang artinya berbunyi: "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah
berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil ("Ya...baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya") maksudnya, jadikanlah
Orang-orang meminta fatwa kepadamu, Muhammad, tentang wanita-wanita yang masih dalam keadaan lemah....Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...yang masih dipandang lemah di dalam keluarga....Allah Maha Mengetahui setiap kebaikan yang diperbuat dan Dia yang akan memberi balasannya.