Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 ali imran 4 Sabar 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al-insyirah ayat 5 8 surat thaha ayat 180 9 Surat yasin 10 Aman 11 Hadits Abu Daud Nomor 4432 12 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 13 al ikhlas 14 Bumi 15 Iman 16 al bayyinah ayat 8 17 Surat Al-Insan Ayat 20 18 ciri ciri pasngan yang baik 19 awan 20 Ar-Rahman ayat 19 21 Hadis Ibnu Majah 1934 22 saba 15 23 annisa ayat 58 24 Tafsir kepuasan kerja 25 Ali Imran 110 26 Sedekah 27 Bersyukur 28 al fatiha ayat 1 29 akhlak 30 Ayat 43 31 dunia 32 An-nisa ayat 58 33 laut 34 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 35 AL HUJURAT AYAT 11 36 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 37 ali imran 64 38 al hasyr ayat 7 39 ali imran 159 40 surat Al furqan ayat 20 41 al baqarah ayat 219 42 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 43 al maidah ayat 3 44 surat Al furqan ayat 9 45 Larangan mengikuti tradisi lokal 46 ayat tentang hukum pada juz 20 47 Hadits Ahmad Nomor 20194 48 kafir+dibutakan+allah+qs 49 al-baqarah-ayat-286 50 al baqarah ayat 2 51 Zakat fitrah 52 kriteria pasangan 53 1934 hadis Ibnu majjah 54 Surat Thoha ayat 13-14 55 surat an nisa azat 124 56 albaqarah ayat 267 57 Nasab anak zina 58 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 59 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 60 surah Al-Maidah ayat 23 61 Muslim 4971 62 ali+imran+,135 63 Tanda 64 al ghasiyah ayat 17-20 65 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 66 Nabi Yahya 67 Hadist abu daud 2437 68 BAHASA ARAB 69 Surat+Al-Baqarah 70 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 71 surah al imran 110 72 menyukai 73 Surat Al-Baqarah ayat 10 74 sayur 75 Kitab belakang 76 ali imran ayat 103 77 tafsir Al-quran onlime 78 al maidah ayat 8 79 surah+al+imran+110 80 an nisa ayat 36 81 Tafsir surah Al qashas ayat 77 82 Hadits Abu Daud No. 1241 83 AR RAHMAN 1 84 An Nisa ayat 29 85 tauhid 86 Ayat kisah 87 surah 'abasa ayat 38 88 ali imran ayat 185 89 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 90 zakat qardh 91 ayat twntang ahklak 92 ibrahim 44 93 Surat Ap Ahqaf ayat 9 94 gembira 95 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 96 Yunus 97 sujud 98 al baqarah ayat 275 99 al+mursalat+ayat+32 100 hujan

Hasil pencarian tentang al+baqarah+ayat+81

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


81. (Bukan demikian), yang benar: barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
[[81 ~ AT-TAKWIR (PERISTIWA PENGGULUNGAN MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 29 ayat ~ Surat al-Takwîr...tentang peristiwa pada saat dan setelah hari kiamat, kekuasaan Allah, penegasan kedudukan dan fungsi al-Qur'ân..., dan sanggahan atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar atas al-Qur'ân....orang-orang yang larut dalam kesesatan, perintah bagi kaum yang mau beristikamah untuk belajar dari al-Qur'ân
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
membenarkan, maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.
Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
-deskripsi"> Pesan Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah, di mana pada pesan...Setelah disebutkan kisah Adam secara garis besar, maka di ayat selanjutnya disebutkan kisah Adam secara
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
keduanya keluar dari surga. yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat Al...Baqarah ayat 34 di atas....Dalam ayat tersebut terdapat peringatan Allah Ta'ala kepada bani Adam agar waspada terhadap setan....

-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...254 surat (2) Al Baqarah.
-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al...Baqarah: 30.
Baca juga ayat 213 surat Al-Baqarah.
Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan apabila dikatakan kepada...Al Baqarah: 170)

Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
Dan menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini menasakhkan ayat-ayat lain yang berisi pengampunan sementara ayat...pada surah Al-Baqarah menyatakan bahwa orang yang membunuh secara sengaja hendaklah dibunuh pula dan...Ayat berikut ini turun tatkala serombongan sahabat lewat pada seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang