Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 hujan 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 al-baqarah ayat 168 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 Urusan 18 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 19 huud+40 20 al-insyirah ayat 5 21 Ibrahim ayat 7 22 hewan 23 dunia 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 al ahzab ayat 70 27 al baqarah ayat 124 28 menghindari perkelahian 29 petunjuk 30 An nahl ayat 120 31 kemuliaan 32 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 33 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 34 orang tua 35 al baqarah ayat 261 36 mengharapkan pertemuan 37 AL+AHZAB+AYAT+70 38 QS.Al imran ayat 79 39 ali imran ayat 185 40 al bayyinah ayat 8 41 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 42 surat al baqarah ayat 11 43 al-maidah ayat 48 44 Surat al maidah ayat 48 45 ikhlas 46 ali imran ayat 26 47 Al+hijr+ayat+48 48 surat Al furqan ayat 20 49 ibrahim 32 50 Bersyukur 51 Al+Anbiyâ+ayat+73 52 lukman+ayat+15 53 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 54 Memohon ampun 55 surat Al furqan ayat 9 56 ar rum ayat 21 57 Surga 58 Anjing 59 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 60 an nisa ayat 59 61 LUKMAN+AYAT+19 62 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 63 laut 64 muhammad+ayat+23 65 anak sapi 66 al-baqarah ayat 43 67 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 68 ar rad ayat 11 69 Ayat tentang toleransi 70 Surat annisa ayat 56 71 ali imran 139 72 menjaga lisan 73 surat an nisa azat 124 74 an+nur+ayat+62 75 Muslim 76 Kuda 77 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 78 al anfal ayat 63 79 al anbiya ayat 73 80 Tafsir surat alkafirun 81 AL HAJJ AYAT 5 82 SURAT AL KAHFI AYAT 19 83 ISLAM KONTOL 84 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 85 Saba 13 86 ali imran 190-191 87 Surat+Al-Baqarah 88 al furqan ayat 67 89 masuk 90 Permadani 91 Surat Al-Baqarah ayat 10 92 Ayat 36 surat al isra 93 Al-Baqarah ayat 256 94 Surat Al-Baqarah Ayat 20 95 al a'raf ayat 31 96 golongan 97 an nisa ayat 9 98 pendidikan 99 bermain 100 8 malaikat

Hasil pencarian tentang al+imran+(3):+118-119

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
[[23 ~ AL-MU'MINUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 118 ayat ~ Surat al-Mu'minûn ini...termasuk kelompok surat Makkiyyah dan terdiri atas 118 ayat....Masing-masing dinamakan Thâlib al-Hudâ (pencari kebanaran) dan Shâhib al-Dlalâl (orang yang sesat).
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Huud: 119)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya) terj. surat Huud: 119
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
hak memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al...mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
memiliki sifat itu, seperti perintah kepada orang yang belum beriman, "Wahai orang-orang yang telah diberi Al...Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada...Ali Imran: 102).

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad juz 4 hal. 6, Thabrani juz 26 hal. 119, di sana disebutkan ucapan...kepadanya dari Ibnuz Zubair, sehingga diketahui bersambungnya hadits ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al...Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 212).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi
[[103 ~ AL-'ASHR (MASA) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah demi masa
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran...

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid
Ali Imran: 30)

ilmu yang diambil dari berita, (2) ‘Ainul yaqiin, yaitu ilmu yang diperoleh dari melihat langsung, (3)...Nah, Al Qur’an ini menempati posisi paling tinggi, yaitu haqqul yaqiin karena di dalamnya terdapat
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran