Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 hujan 8 yusuf 9 ali+imran+159 10 ayat tentang kepala madrasah 11 Almaidah ayat 48 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 14 Urusan 15 al-insyirah ayat 5 16 hewan 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 huud+40 19 Ibrahim ayat 7 20 dunia 21 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 22 Aman 23 al-baqarah ayat 168 24 al-maidah ayat 3 25 an-nur+ayat+36 26 ali imran ayat 26 27 AL+AHZAB+AYAT+70 28 QS.Al imran ayat 79 29 Bersyukur 30 ali imran ayat 185 31 al bayyinah ayat 8 32 surat Al furqan ayat 20 33 Surga 34 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 35 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 36 lukman+ayat+15 37 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 38 surat al baqarah ayat 11 39 al-maidah ayat 48 40 Surat al maidah ayat 48 41 surat Al furqan ayat 9 42 Al+hijr+ayat+48 43 menghindari perkelahian 44 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 45 ibrahim 32 46 petunjuk 47 kemuliaan 48 al baqarah ayat 261 49 mengharapkan pertemuan 50 Memohon ampun 51 an nisa ayat 59 52 ar rum ayat 21 53 al baqarah ayat 124 54 An nahl ayat 120 55 Anjing 56 al ahzab ayat 70 57 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 58 orang tua 59 Al+Anbiyâ+ayat+73 60 ikhlas 61 Sedikit sekali berterimakasih 62 Terhadap diri 63 Tadabbur asy syuara ayat 174 64 Cobaan 65 ibrahim 9 66 al-an’am ayat 136 67 ali imran 185 68 Hidup sederhana 69 Surat AlBaqarah ayat 27 70 ali+imran+188 71 Ibrahim ayat 43 72 an-nisa ayat 36 73 al baqarah ayat 30 74 luqman 75 MARYAM 76 Al Imran ayat 7 77 ibrahim ayat 33 78 Al-Israa’ ayat 24 79 hutang 80 al maidah ayat 2 81 Al-Baqarah ayat 177 82 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 83 haram 84 Ali imran ayat 190-191 85 hud ayat 61 86 hadist ali imran ayat 190-191 87 an-nisa ayat 29 88 Yunus 100 89 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 90 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 91 kabut 92 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 93 q.s al qalam ayat 68 94 keamanan 95 surat al-ahzab ayat 5 96 ummul kitab 97 ali imran ayat 159 98 ali-imran ayat 43 99 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 100 surat+Asy+syuara+ayat+157

Hasil pencarian tentang al+maidah+ayah+48

tetapi Allah memeliharanya, sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al...Maidah ayat 67.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah
Al-Maidah, 117).
telah kalian katakan dengan cara membayar kifarat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Maidah
Al-Maidah, 3). Dengan demikian berarti Istitsna di sini bersifat Munqathi'.
sedangkan yang lainnya sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah...Menurut satu qiraat dibaca al-`afwu sebagai khabar dari mubtada' yang tidak disebutkan dan diperkirakan
Al-Maidah 3) (kecuali apa yang terpaksa kamu harus memakannya) di antara apa yang diharamkan itu maka
Al Qamar: 48-19)

-deskripsi"> Wajah adalah anggota badan yang paling mulia dan jika
Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl al-Kitâb yang tidak beriman...Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan
-deskripsi"> Disebutkan dalam tafsir Al Jalaalain, bahwa selanjutnya ayah wanita itu
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 78
Mereka berkata: "Wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu
An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah

-deskripsi"> Ahli tafsir berbeda pendapat tentang ayah perempuan itu siapakah dia...Ada yang berpendapat, bahwa ayah itu adalah Nabi Syu’aib inilah yang masyhur, dan di antara ulama yang...menyatakan demikian adalah Al Hasan Al Bashri dan Malik bin Anas, bahkan ada hadits yang menegaskan
Al-Qalam, 48) (dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka) bagi kaummu yaitu disegerakan
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân
kekafiran dan kemaksiatan, bahkan mereka hendak mencelakan Nabi Saleh dan keluarganya (lihat surah An Naml: 48
(Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz!...Sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya) yang sangat mencintainya lebih daripada kecintaannya
Dan ayah berkewajiban--karena sang anak adalah keturunan ayah--untuk memberikan nafkah kepada sang ibu...tidak boleh menyebabkan kerugian ayahnya dengan membebaninya di atas kemampuannya, atau mengurangi hak ayah...Apabila sang ayah wafat atau jatuh miskin sehingga tidak mampu mencari penghidupan, maka kewajiban memberi...Kalau sang ayah hendak menyusukan anak kepada wanita lain, hal itu juga dibolehkan....Dan ketahuilah bahwa Allah Mahaperiksa perbuatan itu dan akan memberikan balasannya. (1) Teks al-Qur'ân
Janganlah mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah kalian....Al-Qur'ân menyebut perbuatan-perbuatan tersebut dengan kata "maqt" yang sering diartikan sebagai 'kemurkaan
(Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, mereka berkata, "Wahai ayah kami!...Kami tidak akan mendapat sukatan) gandum lagi, jika ayah tidak mengizinkan saudara kami Bunyamin untuk
Bunuh saja Yûsuf atau buang ia ke suatu daerah yang jauh dari ayahnya dan tidak bisa dijamah oleh ayah...supaya kecintaan dan perhatian ayah hanya tertuju pada kalian....atau membuangnya kalian, akan menjadi orang-orang yang baik, sebab Allah menerima tobat kalian dan ayah
Yûsuf berkata kepada sesama mereka, "Sesungguhnya Yûsuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah...kita daripada kita sendiri, padahal kita adalah satu kelompok yang kuat dan lebih bermanfaat bagi ayah...Dengan lebih menganakemaskan Yûsuf dan saudara kandungnya daripada kita, sesungguhnya ayah kita telah
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 8
Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah...Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.
Di bawah dinding itu terdapat harta simpanan yang ditinggalkan oleh ayah mereka untuk mereka berdua....Ayah mereka adalah seorang yang saleh....itu sampai mereka dewasa dan membutuhkannya, sebagai rahmat kepada keduanya dan penghormatan kepada ayah
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 63
Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka (Ya'qub) mereka berkata: "Wahai ayah kami, kami
Mereka berkata, "Wahai ayah, ketika kami pergi berlomba memanah dan lari kami tinggalkan Yûsuf di dekat...Ayah tentu tidak akan percaya omongan kami walaupun apa yang kami katakan itu benar."

-deskripsi"> Ayah dan ibunya....Ada yang mengatakan, ayah dan saudara perempuan ibunya (bibi).
Yûsuf memberikan bajunya kepada mereka lalu berkata, "Bawalah baju ini pulang dan lemparkanlah ke wajah ayah...Saat ayah dapat melihat kembali, ajaklah ia dan semua keluarga kalian ke sini."