Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Adam 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 Dua masa 12 al mujadalah ayat 11 13 cinta 14 hutang 15 matahari 16 surah al-maidah ayat 8 17 dosa 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 Jihad 20 Nikah 21 al isra ayat 7 22 sabar 23 al-mukminun+ayat+34 24 Aliimram+ayat+105 25 surat+al+imranayat+110 26 Ta ha+ayat+14 27 Ar Rahman 28 Kafir 29 Hadits Muslim Nomor 3035 30 al ahzab ayat 21 31 ilmu 32 maryam 33 al isra ayat 36 34 Saba 13 35 al a'raf ayat 52 36 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 37 Jika allah menganugerahi rahmat 38 surat al imran ayat 185 39 Ikhlas 40 ALI IMRAN 159 41 Berdebat 42 puasa 43 Al-Imran (3 : 130) 44 miskin 45 Al-Imran ayat 130 46 Gunung 47 Dimana dia akan mati 48 al-baqarah ayat 168 49 AL Hasyr ayat 7 50 surah al hadid ayat 57:3 51 aL IMRAN AYAT 2 52 al baqarah ayat 269 53 Rezeki 54 al bayyinah ayat 5 55 Al-Muzammil ayat 20 56 Surah al-imran ayat 77 57 Susah payah 58 Hud ayat 5 tema apa 59 annisa ayat 12 60 QS. IBRAHIM AYAT 37 61 dalil hidayah 62 muslim 63 perempuan 64 Mencela pemberian 65 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 66 Surah Taha ayat 5 67 Hadits Muslim Nomor 2314 68 Kurang ilmu 69 ali imran 70 Dongeng 71 Ali imran ayat 191 72 Tanah 73 Matahari mengelilingi bumi 74 berserah diri 75 surat saba surah yang ke berapa 76 ibrahim ayat 37 77 Shalat 78 atap terpelihara 79 surat al-an'am ayat 59 80 arah 81 maryam ayat 30-35 82 AL Baqarah ayat 286 83 Metode pendidikan 84 ar rahman 19 85 Qs. Maryam 33 86 ali imran : 92 87 Surat al mujadalah ayat 11 88 Manusia 89 Membunuh 90 surah al maidah ayat 96 91 Yusuf ayat 103 92 Surat Al-Baqarah Ayat 256 93 ali imran 134 94 Al-A'râf ayat 20 95 Tentang kematian 96 al+maidah+ayat+ 83 97 ayat tentang serakah 98 Hadist ibnu majah 2172 99 surah yusuf 65 100 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103

Hasil pencarian tentang at+taubah+ayat+105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ


105. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At...Taubah.
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

Menurut penyusun Tafsir Al Jalaalain ayat ini dimansukh dengan ayat, “Laisa ‘aladh dhu’afaa…dstâ...€ (At Taubah: 91).
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka) yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan dalam ayat...At-Taubah, 72).
karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (Lihat surah At...Taubah ayat 113-114).
-deskripsi"> Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah surat At Taubah ini.
bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al Bara'ah atau surah At...Taubah.
alaihis salam bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At...Taubah: 114.
alaihis salam bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At...Taubah: 114.
Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan berperang di bulan haram sudah mansukh (dihapus) berdasarkan ayat...5 surat At Taubah, demikian juga berdasarkan ayat-ayat yang umum yang memerintahkan memerangi orang-orang...ulama yang lain berpendapat, bahwa larangan berperang di bulan-bulan haram tidaklah mansukh berdasarkan ayat...ini dan ayat yang lain, mereka mena'wil yang mutlaknya kepada yang muqayyad....Namun demikian, ayat ini ditakhshis dengan firman Allah Ta'ala di surat At Taubah ayat 28, yang di sana
jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah
Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah
tidaklah bermanfaat bagi mereka meskipun melakukan istighfar untuk mereka sebanyak tujuh puluh kali (lihat At...Taubah: 80).

-deskripsi"> Menurut riwayat, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah dan...sallam bersabda, “Aku tidak diperintahkan mengambil hartamu sedikit pun.” Maka Allah menurunkan ayat..., “Khudz min amwaalihim shadaqah…dst.” (At Taubah: 103)

-deskripsi"> Dia mengampuni...Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mencampur amal saleh dengan amal buruk, di mana ia mengakui dosanya
At Taubah: 28).

-deskripsi"> Di Badar.

yang berpendapat, bahwa keharaman berperang pada bulan-bulan itu sudah mansukh berdasarkan keumuman ayat...Namun makna seperti ini mansukh dengan ayat, “wa maa kaanal mu’minuuna liyanfiruu kaaffah…dstâ€... (surat At Taubah: 122)

-deskripsi"> Pada semua bulan.
At Taubah: 95)

-deskripsi"> Dalam semua kabar yang mereka (kaum mukmin) sampaikan
[[105 ~ AL-FIL (GAJAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menceritakan kepada Rasul-Nya
Lihat pula surah Al Kahfi ayat 105.
-deskripsi"> Susunan ayat ini nampaknya menunjukkan karunia-Nya kepada manusia....Ayat ini menunjukkan bahwa hukum asal semua tumbuhan adalah mubah, sehingga tidak ada yang haram selain...Yusuf: 105)

adalah benar-benar musuh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah
Yahudi, Nasrani dan Majusi, atau tidak menyempurnakan imannya, seperti mengambil sesuatu dari syari’at...agamanya, namun dia tinggalkan yang lain yang semisalnya atau yang lebih tinggi daripadanya dalam syari’at...Ayat ini menunjukkan bahwa agama memerintahkan bersatu padu dan melarang berpecah belah dalam agama,...Dalam sebuah qira’at dibaca “Faaraquu” yakni meninggalkan agama yang mereka diperintahkan untuk...

-deskripsi"> Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk berlepas diri dari
-deskripsi"> Dalam tafsir Al Jalaalain disebutkan, bahwa ketika turun ayat ini, ada yang...merasa keberatan, maka dimansukhlah dengan ayat "fattaqullah mas tatha'tum" (Maka bertakwalah kepada...Allah semampu kamu) surat At Taghabun: 16, wallahu a'lam.

-deskripsi"> Berupa syari’at dan hukum-hukum sebagai karunia dan ihsan-Nya kepada...hamba-hamba-Nya, dan lagi bukan dari sisi (menurut keinginan) mereka bentuk syari’at itu....Dalam ayat ini terdapat pujian bagi ahli ilmu, terutama sekali yang memiliki ilmu terhadap kitab Allah...Di dalam ayat ini juga terdapat tazkiyah (rekomendasi) terhadap ahli ilmu, karena Allah memerintahkan
kehendak-Nya serta izinnya yang bersifat qadari (terhadap alam semesta) lagi syar’i (sesuai syari’at-Nya...

-deskripsi"> Untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Ta’ala, memperhatikan nasehat dan
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
-deskripsi"> Ayat ini merupakan berita dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala tentang kekuasaan-Nya...

-deskripsi"> Dimulai dari hari Ahad dan diakhiri dengan hari Jum’at....

-deskripsi"> Ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan

-deskripsi"> Inilah tabi’at manusia, zalim, berani berbuat maksiat, meremehkan...Dari ayat 32-34 disebutkan nikmat-nikmat Allah secara garis besar dan secara rinci; dengan ayat itu Allah