Paling Sering Dicari

1 al mulk ayat 2 2 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 3 Islam 4 Allah 5 Al Baqarah ayat 30 6 al maidah ayat 2 7 yunus 8 surat+An-Najm+ayat+38 9 ar rahman 10 Ayat nabi nuh 11 surga 12 Sabar 13 tolong menolong 14 al imran 104 15 riba 16 YUNUS 5 17 al baqarah ayat 275 18 ayat 145 19 surah+al+baqoh+ayat+222 20 dimana Allah 21 ali imran 133 22 QS. Al-Baqarah ayat 124 23 al baqarah ayat 233 24 pendidikan 25 Nabi saw 26 Yusuf 87 27 Al Hujurat Ayat 13 28 Munafik 29 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 30 Al-Baqarah ayat 152 31 ali imran ayat 159 32 al-Hujurat ayat 13 33 al hijr ayat 9 34 balasan perbauatan buruk 35 Al baqarah ayat 31 36 Kandungan+surat+Al+anfal 37 Maryam ayat 54 - 65 38 QS. al-Luqman ayat 10 39 Bertaubat kami hapus 40 Tafsir tentang teknologi 41 Ayat 42 42 An naml ayat 19 43 Q.S. Fathir ayat 2 44 yunus 57 45 Surat+albaqaroh+1-13 46 puasa 47 Allah Tuhan 48 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 49 ali imran 103 50 Surah Ali-Imran ayat 114 51 ibrahim 1 52 Pecahan 53 Surat Ar-rahman ayat 19 54 Ali imron ayat 102 55 gunung 56 annur ayat 3 57 waktu 58 IMAN 59 Nabi Isa adalah anak Allah 60 AT TAHRIM AYAT 6 61 khalifah 62 an nahl ayat 97 63 anak Allah 64 Menjaga kesehatan 65 Surat an Nisa ayat 142 66 AN NISA AYAT 29 67 ashshof ayat 61 68 katakan 69 ali imran 8 70 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 71 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 72 Belajar 73 Ali imran 139 74 al hijr 75 bersyukur atas rezeki 76 rezeki 77 az zukhruf ayat 11 78 Surah an nisaa ayat 101 79 luqman 13 80 Tuhan tiga 81 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 82 bekerja 83 al+hujurat+ayat+10 84 Surah nisaa+ayat+101 85 surat+al+ ibrahim+ayat+40 86 Assyura+ayat+48 87 almujadilah ayat 4 88 Sahih Bukhari Volume 5, Buku 59, Nomor 428 89 mimpi 90 Wanita itu dinikahi karnea 4 hal: yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama. Maka, pilihlah yang beragama niscaya kamu beruntung 91 surat An- Nisa ayat 59 92 Beriman 93 ALBAQOROH++AYAT+172 94 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 95 Al-Hasyr ayat 59 96 Ar rad ayat 28 97 besi 98 al a'raf ayat 58 99 burung 100 katakanlah

Hasil pencarian tentang ayat+12+al+baqarah

lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat...12 surat Fâthir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al-A'raf, 12).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih