Paling Sering Dicari

1 hukum 2 taat 3 malu 4 tumbuhan 5 sabar 6 aurat 7 an nisa ayat 29 8 surat al hujurat ayat 10 9 jaringan tumbuhan 10 ibrahim+ayat+3 11 Fenomena bulan 12 taubat 13 al isra ayat 55 14 ilmu 15 kitab+zabur 16 al maidah ayat 2 17 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 18 al+maidah+ayat+38 19 ibrahim 20 Ali Imran 21 Luqman 22 al Baqarah ayat 219 23 yunus 24 Al hajj ayat 5 25 jual beli 26 Yusuf 27 surat al jumu'ah 28 Surat al baqarah ayat 214 29 kitab injil 30 Bentuk molekul 31 Riba 32 ali+imran+31 33 niat 34 imran 35 injil 36 al furqan ayat 1 37 daun 38 al isra ayat 82 39 jihad 40 Langit 41 al maidah ayat 8 42 Ali imran 159 43 Ar rum ayat 21 44 al ikhlas 45 Zina 46 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 47 ibrahim 7 48 Memuliakan 49 an nisa ayat 64 50 Kerusakan 51 at taubah ayat 33 52 an+nisa+ayat+6 53 bekerja 54 an nisa ayat 4 55 Surat sad ayat 24 56 pertengkaran 57 zabur 58 tulang 59 ali imran 104 60 Al mulk ayat 15 61 taurat 62 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 63 al anbiya ayat 107 64 Minta ampun 65 Ketaatan 66 surat al fiil 67 hadits ibnu majah 225 68 yunus ayat 57 69 Akhlak 70 al+qaff+ayat+30 71 Kepatuhan syariah 72 muhammad 73 Keberagaman tumbuhan 74 al hasyr ayat 7 75 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 76 kitab Taurat 77 aL aNKABUT AYAT 20 78 al-Maidah ayat 3 79 zakat 80 an nisa ayat 59 81 Surat al isra ayat 2 82 berserah diri 83 Hadis+at+taubah+ayat+105 84 musim dingin 85 Hadits abu Daud 1116 86 surat an nur ayat 54 87 surat an-naba' 88 at taubah ayat 103 89 Perang badar 90 ar-rum ayat 41 91 pekerjaan 92 Rahasia 93 luqman ayat 13 94 ibrahim 41 95 Al-an'am ayat 82 96 pakaian 97 ayat kursi 98 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 99 an nahl ayat 125 100 Sholat

Hasil pencarian tentang ayat+tentang+kebahagiaan

Wahai Bapak, sesungguhnya aku telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang Allah melalui wahyu yang tidak...kamu peroleh, juga pengetahuan tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya....serukan kepadamu, niscaya aku akan tunjukkan kepadamu jalan lurus yang membawamu kepada kebenaran dan kebahagiaan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
Kepada Engkaulah kami meminta untuk menunjuki kami jalan kebenaran, kebajikan dan membawa kepada kebahagiaan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 29
Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya; ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan Mubtada
benar-benar mengajak mereka untuk memeluk agama yang merupakan jalan lurus yang mengantarkan kepada kebahagiaan
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Kami mewahyukan Tawrât kepada Mûsâ, agar kaumnya dapat mengambil petunjuk, pelajaran, hukum dan jalan kebahagiaan
hal yang buruk itu (hai orang-orang berakal agar kamu mendapat keberuntungan.") agar kamu mendapat kebahagiaan...Kemudian turunlah ayat berikut ini tatkala para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah saw.
(Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana) kemiskinan dan kesengsaraan (yang menimpanya...keburukan-keburukan itu) yaitu bencana-bencana tersebut (dariku.") akan tetapi ia tidak mempunyai perasaan bahwa kebahagiaan
Demikianlah penjelasan dan perincian Kami tentang keadaan mereka....Neraka jahanam adalah balasan bagi mereka karena mereka telah mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat
Jika orang yang menyombongkan diri itu mengetahui sedikit tentang ayat Allah, seluruh ayat-ayat Allah
(Dan orang-orang yang paling dahulu) dalam kebaikan, mereka adalah para nabi; ayat ini berkedudukan menjadi...Mubtada (yaitu orang-orang yang paling dahulu) lafal ayat ini mengukuhkan makna ayat pertama, dimaksud...sebagai ungkapan tentang keagungan kedudukan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 175
Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan...tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 87
orang-orang yang tidak berperang, dan hati mereka telah dikunci mati maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan
Dia juga memberi petunjuk kepadaku agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk kebahagiaan dan kebaikan kalian.
Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir.
ayat ini menggambarkan tentang kengerian yang terdapat di dalam hari tersebut.
ayat ini mengungkapkan tentang kedudukan hari pembalasan yang agung itu.
sedang diturunkan) artinya di masa Nabi saw. masih hidup (niscaya akan diterangkan kepadamu) makna ayat...: apabila kamu bertanya tentang macam-macam masalah sewaktu Nabi saw. masih ada niscaya akan turun ayat-ayat...Alquran yang menjelaskannya dan jika ayat-ayat Alquran telah turun niscaya isinya akan menjelek-jelekkan...kamu sendiri oleh karena janganlah kamu banyak bertanya tentang hal-hal itu; sesungguhnya (Allah telah...memaafkan kamu tentang hal-hal itu) sebelum kamu meminta maaf kepada-Nya, maka dari itu janganlah kamu
(Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian) mengenai perintah dan larangan....(Dan Allah Maha Mengetahui) tentang apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang (lagi Maha Bijaksana
semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
(Dan matahari berjalan) ayat ini dan seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau...merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara..., pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya) tidak akan menyimpang dari garis edarnya....beredarnya matahari itu (ketetapan Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Mengetahui) tentang
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 10
Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata
) tetapi (orang-orang yang sabar) terhadap bencana (dan mengerjakan amal-amal saleh) sewaktu diberi kebahagiaan
(Dan ceritakanlah) kepada mereka (tentang Ibrahim di dalam Al-Kitab ini) Alquran, yaitu tentang kisahnya...membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya (lagi seorang nabi) hal ini dijelaskan dalam ayat
(Kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui) ayat ini merupakan pengukuh dari ayat sebelumnya...; dan pada ayat ini dipakai kata Tsumma untuk memberikan pengertian, bahwa ancaman yang kedua lebih keras...dan lebih berat daripada ancaman yang dikandung pada ayat sebelumnya....Selanjutnya Allah swt. memberikan isyarat yang menunjukkan tentang kekuasaan-Nya untuk membangkitkan
Dan apa yang aku serukan kepada kalian ini adalah jalan menuju kebahagiaan.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 65
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab...Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"