Paling Sering Dicari

1 zakat 2 zakat fitrah 3 puasa 4 sedekah 5 ALI IMRAN 6 ramadhan 7 Ibrahim 8 Surat 17 ayat 99 9 ali+imran+191 10 ilmu 11 Yusuf 12 hujan 13 Berpikir 14 Surat Al imran 15 yunus 16 Al baqarah ayat 256 17 semut 18 AL-MAIDAH AYAT 8 19 Surat Al Baqarah ayat 150 20 sholat 21 Mati 22 maaf 23 Yunus+85 24 Haji 25 Surat al mulk 26 al baqarah ayat 275 27 al maidah ayat 2 28 An-Nisa' ayat 1 29 orang tua 30 al-ahzab ayat 21 31 Ampunan 32 Surat an nahl ayat 90 33 surat yunus 34 Talak 35 al ahzab ayat 21 36 riba 37 az zumar ayat 21 38 Obat 39 surat mutaffifin 1-3 40 Ar-Rum ayat 21 41 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang y 42 Harun 43 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 44 al baqarah ayat 185 45 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 46 qs yunus 101 47 Sabar 48 al ikhlas 49 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 50 Q.S Al Mulk ayat 2 51 Ali imran 130 52 al maidah ayat 3 53 ali imran 104 54 al ahqaaf 55 surah al baqarah ayat 20 56 Ragu 57 al baqarah ayat 30 58 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 59 cinta 60 alI+IMRAN+192 61 al maidah ayat 8 62 surah an naml ayat 17 63 ar rahman 64 al-Baqarah ayat 185 65 at tahrim ayat 14 66 an-Nisaa ayat 59 67 yunus 101 68 yunus+88 69 at thur 70 Ayat kursi 71 Yunus+87 72 ali imran 8 73 Sholat ied 74 Ayat+21-29 surah Fussilat 75 an nur ayat 37 76 Halal dan haram 77 Hadis bukhori mengapa kau mengharamkan apa yg allah halalkan bagimu 78 Surat al isra 79 khalifah 80 sesuatu yang telah terbiasa (di laksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat 81 Dalam Hadist Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa sampaikanlah amanat kepada orang yang kau percayai 82 Yatim 83 Surat al isro ayat 78 84 Zina 85 maryam 86 Tetangga 87 kiamat 88 Ali imran 190 89 Al-Baqarah ayat 67 90 al bakoroh ayat 30 91 surat saba ayat 10 92 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 93 Yunus 5 94 Kebaikan 95 bahwa bayi yang lahir suci 96 marah 97 Al+ahzab+ayat+31 98 Al Maidah ayat 6 99 al jumuah ayat 10 100 surat al-qashash 54

Hasil pencarian tentang hadist+muhammad+tentang+manusia

Apakah yang Anda maksud hadits muhammad tentang manusia?
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 63
Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat berikut ini turun tentang orang-orang Yahudi, (Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan) kepada...manusia (apa-apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk) seperti ayat rajam dan tentang...ciri-ciri Nabi Muhammad saw....(setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab) yakni Taurat (mereka itu dikutuk oleh Allah) maksudnya
(Sudahkah datang kepadamu) hai Muhammad (berita tentang kaum-kaum penentang.)
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 42
(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 24
Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan
Orang-orang yang Kami utus sebagai rasul sebelummu, Muhammad, hanyalah orang laki-laki biasa yang kemudian...Kami berikan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia....Cobalah kalian bertanya, wahai orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang tahu tentang kitab-kitab
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 39
Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 83
Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain.
(Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan) agama, menyangkut masalah...halal dan haram, serta berita tentang akan diutusnya Nabi Muhammad saw....(maka mereka tidak berselisih) tentang diutusnya Nabi Muhammad (melainkan sesudah datang kepada mereka...permusuhan di antara mereka) karena permusuhan yang ada di antara mereka sebab mereka dengki kepada Nabi Muhammad
Pada hari ketika langit terbelah, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
Orang-orang bertanya kepadamu, Muhammad, tentang masa datangnya kiamat....Katakan kepada mereka yang bertanya itu, "Pengetahuan tentang hal itu hanya ada pada Allah.
dan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tentang Nabi Muhammad saw....Dijelaskan juga tentang keadaan manusia dalam kesusahan dan kegembiraan, tentang kekuasaan Allah dan...Selain itu, terdapat pula ancaman keras dengan azab Allah, keterangan mengenai keadaan jiwa manusia dan...Muhammad dihibur dengan kisah para nabi dengan kaumnya: kisah Nabi Nûh, Nabi Mûsâ dan Nabi Hârûn beserta...gaya bahasa dan makna sangat sempurna, dan juga mengandung hikmah serta segala yang bermanfaat bagi manusia
Kemudian dibicarakan tentang kewajiban menghormati orangtua, keadaan manusia berkaitan dengan harta mereka...Dilanjutkan dengan penjelasan-Nya tentang asal penciptaan manusia dan setan dan ancaman-Nya terhadap...Kemudian dijelaskan pula tentang kemuliaan manusia, penjelasan Allah tentang siksaan-Nya di hari akhirat...ruh dan rahasianya, tentang mukjizat al-Qur'ân yang membuat jin dan manusia tidak mampu mendatangkan...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan
Wahai Muhammad, kaummu yang mendapat nasihat dari orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang hakikat...Aku hanya diberi sedikit sekali dari ilmu Allah tentang hal itu.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 59
dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas 'Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang...Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.
Sebagian orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang kisah Dzû al-Qarnain.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
Tidak patut bagi manusia untuk merasa heran dan mengingkari wahyu Kami yang Kami turunkan kepada salah...seorang laki-laki di antara mereka (Muhammad), untuk memberi peringatan kepada mereka tentang azab Allah...Dan tidak pantas bagi orang-orang yang ingkar itu untuk mengatakan bahwa Muhammad, Rasul Kami, adalah
Apakah telah sampai kepadamu, hai Muhammad, berita tentang orang yang berperkara dan datang kepada Dâwûd
mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira) (dan pemberi peringatan) yang memperingatkan manusia...tentang neraka.
Injîl sebelum datangnya al-Qur'ân, kemudian beriman kepadanya dan membenarkan apa yang ada di dalamnya tentang...Muhammad dan kitab sucinya, maka sesungguhnya mereka telah beriman kepada Muhammad dan kitab sucinya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 119
Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi...peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungan jawab) tentang penghuni-penghuni neraka.
Dan sesungguhnya berita tentang al-Qur'ân yang diturunkan dari sisi Allah kepada Muhammad saw. ini telah
Bahkan kamu heran, wahai Muhammad, terhadap keingkaran mereka akan kebangkitan meskipun bukti- bukti...Mereka menghinamu karena keherananmu dan pernyataanmu tentang kebangkitan itu.
Wahai Muhammad, orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang hari kiamat yang mengakhiri kehidupan dunia...Maka, ulangi lagi jawabannya dan katakan dengan tegas kepada mereka, "Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya...Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal-hal yang gaib dan yang kasat mata."
Ingatlah, wahai Muhammad, suatu hari ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia....Pada hari itu Allah berfirman kepada para malaikat di hadapan golongan manusia yang menganggap mereka
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 8
Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk
(Dan tiadalah Kami mengutus kamu) hai Muhammad!...(melainkan untuk menjadi rahmat) yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia dan jin melalui kerasulanmu
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang manusia...kepadanya (Muhammad)"....Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al