Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 shalat 11 iblis 12 al jaatsiyah ayat 13 13 kejadian manusia 14 ali imran 159 15 al maidah ayat 3 16 an nahl ayat 125 17 Sholat 18 luqman 13 19 sedekah 20 jujur 21 muhammad 10 22 al maidah ayat 2 23 akal 24 al hujurat ayat 13 25 Pasar modal 26 al+anam+ayat+1 27 saba 19 28 al baqarah ayat 282 29 Hadist Bukhori dan muslim 30 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 31 al ahzab ayat 21 32 luqman 33 Al baqarah ayat 2 34 Dosa 35 jual beli 36 al ikhlas 37 amanat 38 haji 39 taubat 40 yunus 10 41 an-nisa ayat 19 42 an nisa ayat 59 43 Zakat 44 Pohon 45 al- Baqarah ayat 195 46 AL HUJURAT AYAT 10 47 ali imran 190 48 al ankabut ayat 45 49 Agama 50 al ikhlas ayat 1 51 Al-an'am ayat 165 52 lebih dari 53 surah hud ayat 61 54 ar rum ayat 30 55 an-nahl ayat 90 56 surat ali imran ayat 159 57 an+nisa+ayat+59 58 At taubah ayat 36 59 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 60 nafas 61 jihad 62 Ziarah kubur 63 al-Furqan ayat 67 64 yunus 41 65 at taubah ayat 71 66 Ibrahim 7 67 Takwa 68 Takdir 69 AL ISRA AYAT 23 70 maha lembut 71 Surah al baqarah ayat 30 72 al mujadilah ayat 11 73 an nur ayat 2 74 Mengurus 75 ali Imran 64 76 Hud ayat 61 77 al baqarah ayat 21 78 surat quraisy 79 an nisa ayat 29 80 surat Yunus ayat 57 81 al-ikhlas 82 at tahrim ayat 6 83 muslim, bab pakaian (2125) 84 al imran 85 al baqarah ayat 30 86 al maidah ayat 90 87 Ibrahim+ayat+34 88 Masjid 89 al maidah ayat 1 90 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 91 Tentang bersi 92 membunuh 93 Tentang ansor 94 an nisa ayat 9 95 Surat+al+ikhlas+ayat+2 96 musibah 97 ar rahman 35 98 Al-Maidah+ayat+90 99 Hadis pasar modal 100 ali imran 61

Hasil pencarian tentang harga+di+pasar

terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 7
Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 20
Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di...pasar-pasar.
membuat suatu wasiat pun) tidak dapat berwasiat (dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya) dari pasar...dan dari tempat-tempat kesibukan mereka, semuanya mati di tempatnya masing-masing.
membedakan orang yang mengaku dirinya sebagai rasul, padahal dia memakan makanan seperti kita dan berjalan di...pasar-pasar untuk mencari penghidupan seperti yang dilakukan manusia lainnya?
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 95
Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah), sesungguhnya apa...yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 20
Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 9
Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan
Mereka menjual Yûsuf dengan harga sangat rendah, hanya beberapa dirham saja.
Kalaulah orang-orang musyrik itu mencelamu karena kamu memakan makanan dan berjalan di pasar untuk bekerja...Setiap orang yang Kami utus dari mereka selalu memakan makanan dan pulang pergi ke dan dari pasar.
(Dan janganlah kalian tukar perjanjian kalian dengan Allah dengan harga yang sedikit) berupa keduniaan..., seumpamanya kalian membatalkan janji itu demi karena perkara duniawi (sesungguhnya apa yang ada di...sisi Allah) berupa pahala (itulah yang lebih baik bagi kalian) daripada apa yang terdapat di dunia (jika
Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di...pasar-pasar) maka kamu adalah sama seperti mereka dalam hal ini....di dalam menghadapi perkataan yang kalian dengar dari orang-orang yang kalian mendapat cobaan dari mereka...Istifham atau kata tanya di sini mengandung arti perintah, maksudnya bersabarlah kalian (dan adalah Rabbmu
menjual Yusuf) orang-orang musafir itu membelinya dari tangan penimba air dan teman-temannya (dengan harga...musafir itu membawa Yusuf ke negeri Mesir selanjutnya Nabi Yusuf dijual oleh orang yang membelinya dengan harga
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 77
Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga...yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 199
mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga...Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.
hendak mengulangi peperangan dan berjanji dengan Nabi saw. serta para sahabat akan bertemu kembali di...pasar Badar setahun setelah perang Uhud (setelah mereka mendapat luka) yakni di Uhud, sedangkan yang...menjadi predikat atau khabar mubtadanya ialah: (bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 41
kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 187
menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 174
orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga
perbendaharaan) dari langit yang kemudian ia membelanjakannya, sehingga ia tidak usah berjalan-jalan di...pasar lagi untuk mencari penghidupan (atau mengapa tidak ada kebun baginya) yaitu ladang yang menjadi...Maksudnya, supaya memiliki kelebihan di atas kami.
(Mereka menukarkan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (dengan harga yang sedikit) berupa harta duniawi.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 44
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi...Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit.
Allah menegaskan janji-Nya kepada orang-orang Mukmin yang mengorbankan jiwa dan harta mereka di jalan-Nya..., dengan cara menukar jiwa dan harta mereka itu dengan surga sebagai harga dari apa yang mereka korbankan...Mereka berjihad di jalan Allah, sehingga dapat membunuh musuh-musuh Allah atau mati syahid di jalan-Nya
Mereka menukar hal yang murah ini dengan harga yang mahal, yaitu kebenaran.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 106
kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di...bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga
yang artinya, kedua pembantunya ("Masukkanlah barang-barang mereka) yang mereka bawa sebagai pengganti harga
kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mengganti sifat-sifat Nabi dan janji-janji Allah atas mereka di...kepada Nabi dan menepati amanat (dan sumpah-sumpah mereka) terhadap Allah dengan berhohong (dengan harga...yang sedikit) berupa harta dunia (mereka itu tidak beroleh bagian) pahala (di akhirat dan Allah tidak
Nabi saw. bersama kaum Muslimin pergi ke pasar Badar tetapi tidak menemui Abu Sofyan dan kawan-kawannya...Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
menjadi orang yang pertama kafir kepadanya), yakni dari golongan Ahlul Kitab karena orang-orang yang di...belakang itu hanya akan mengikuti sikap dan tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di...ayat-ayat-Ku) yang terdapat dalam Kitab Suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad (dengan harga
(Sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah) seperti Abdullah bin Salam dan...(dengan harga yang sedikit) dari harta dunia, misalnya dengan menyembunyikannya karena takut kehilangan...(Mereka beroleh pahala) sebagai balasan atas amal perbuatan mereka (di sisi Tuhan mereka) yang diberikan