Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Jihad 3 Ilmu 4 Ali imran 159 5 sedekah 6 Etika murid kepada guru 7 iblis 8 ali imran 9 kejadian manusia 10 al hujurat ayat 13 11 al maidah ayat 2 12 Sabar 13 ali imran 104 14 At Taubah ayat 36 15 Waktu 16 al maidah ayat 1 17 Akhlak 18 Zakat 19 Iman 20 Ali Imran ayat 159 21 an nahl ayat 125 22 nikah 23 AL HUJURAT AYAT 10 24 riba 25 Masjid 26 zina 27 an-Nahl ayat 125 28 al jaatsiyah ayat 13 29 jujur 30 al maidah ayat 3 31 an nisa ayat 29 32 jual beli 33 luqman 34 34 al imran 35 al isra ayat 23 36 Menuntut ilmu 37 akal 38 Ibrahim 42 39 an nisa ayat 58 40 Pohon 41 Pasar modal 42 QS. Ali Imran (3): 67 43 al baqarah ayat 2 44 luqman 45 sholat 46 luqman 13 47 maha lembut 48 Memaafkan 49 Ibrahim+ayat+34 50 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 51 Lingkungan pendidikan Islam 52 al ikhlas ayat 1 53 Khalifah 54 ali imran 97 55 ikan 56 An-Nisa+ayat+8+ 57 Al-A’raf+ayat+129 58 surat Yunus ayat 57 59 muslim, bab pakaian (2125) 60 ibrahim 7 61 q.s An- nisaa ayat 59 62 al- Baqarah ayat 195 63 Musnad Ahmad 5364 64 Ziarah kubur 65 yusuf 66 Adz-Dzariyat ayat 56 67 Hud ayat 61 68 al qalam ayat 4 69 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 70 yunus 41 71 Perang 72 Rukun Maqam 73 al hijr 41 74 ali+imran+105 75 al ahzab ayat 21 76 Agama 77 hud ayat 13 78 anggota badan tanggu 79 jual beli dan riba 80 Puasa 81 Taubat 82 Takdir 83 Rasulullah saw. bersabda: Tahukah kalian siapa orang yang muflis (bangkrut)?, jawab mereka; orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasul bersabda: Sesungguhnya orang yang muflis dari ummatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) s 84 Al Hijr ayat 9 85 ayat 12 al baqarah 86 Ar rum ayat 30 87 an nisa ayat 36 88 Sedih 89 maryam 90 ali imran 67 91 al maidah ayat 33 92 ali imran ayat 190 93 Haji 94 analysis+pendidikan+jasmani+dalam+surat+hud+ayat+52 95 al+isra+ayat+23 96 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 97 3 ciri orang munafik 98 membunuh 99 Ali imran 28 100 toleransi beragama

Hasil pencarian tentang hukum+pidana

terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 50
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak...Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya....Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 242
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.
Apakah mereka, orang-orang yang melanggar perintah dan larangan Allah, hendak berhukum dengan hukum jahiliah..., bahkan hawa nafsulah yang berkuasa dengan menjadikan kecenderungan dan kepura-puraan sebagai asas hukum...Adakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin akan syariat dan tunduk kepada kebenaran...Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang tahu akan kebaikan hukum-hukum Allah.
(Di dalamnya terdapat kitab-kitab) maksudnya hukum-hukum yang tertulis (yang lurus) artinya hukum-hukum
Mûsâ dan Hârûn Kami berikan kitab suci yang jelas, Tawrât, yang menerangkan hukum-hukum agama.
Masalah pemberlakuan hukum adalah urusan Allah, bukan yang lain, yang diturunkan kepada kalian....Barangsiapa bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan hukum-hukum-Nya akan dihapuskan segala
Dalam pertengkaran, mereka mendasarkan hukum-hukum dengan selain hukum Allah yang mengandung kesesatan...Padahal, mereka diperintah Allah untuk tidak berpegang kepada hukum selain hukum Allah itu.
Allah menurunkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan kebenaran hukum-hukum-Nya....Dia Mahabijaksana pada setiap hukum yang ditetapkan dan setiap makhluk yang diciptakan-Nya....Semua ketentuan hukum dan semua ciptaan-Nya selalu sesuai dengan hikmah kebijaksanaan-Nya.
(Allah hendak memberi keringanan kepadamu) artinya memudahkan hukum-hukum syariat (karena manusia dijadikan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum...Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
Kami berikan kepadanya Injil yang berisi petunjuk) dari kesesatan (dan cahaya) artinya penjelasan bagi hukum-hukum...(serta membenarkan) menjadi hal (bagi kitab Taurat yang berada sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat
Dengan keterangan semacam ini dan ketentuan hukum yang mewujudkan kemaslahatan, Allah menjelaskan hukum
Tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman, baik lelaki maupun wanita, untuk mencari pilihan hukum lain..., jika Allah dan Rasul telah menetapkan hukum atas suatu persoalan....Barangsiapa menyalahi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya
mengajak kepada kebenaran, lalu berdasarkan kebenaran itu, mereka menegakkan keadilan dalam memutuskan hukum-hukum
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 97
Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum
Dia Maha Perkasa yang tidak terkalahkan dan Maha Bijaksana yang tidak pernah salah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 1
(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 85
Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 61
Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada...hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari
adalah pedoman bagi manusia) artinya, sebagai pedoman yang dijadikan sumber bagi mereka dalam masalah hukum-hukum
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 1
Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah
(Itulah) maksudnya hukum-hukum tersebut semenjak urusan anak yatim hingga berikutnya (ketentuan-ketentuan...(Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya) mengenai hukum-hukum yang ditetapkan-Nya itu (maka
dan kasar serta mereka jauh dari mendengarkan Alquran (dan lebih wajar) lebih patut (tidak mengetahui hukum-hukum...yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya) berupa hukum-hukum dan syariat-syariat.
Jika mereka barpaling dari hukum Allah dan menginginkan yang lainnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah...mereka di dunia, karena jiwa mereka yang rusak oleh sebab dosa-dosa yang mereka perbuat dengan melanggar hukum...akan memberikan ganjaran atas segala perbuatan mereka. (1) Sesungguhnya kebanyakan manusia menentang hukum-hukum...Allah. (1) Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'ân menetapkan asas teritorial hukum, dalam artian bahwa...Belakangan asas ini baru dikenal dalam hukum modern.
Sesungguhnya hukuman orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan keluar dari aturan dan hukum-hukum...bunuh bagi orang yang membunuh, hukum salib bagi orang yang membunuh dan merampas harta, hukum potong...buang dari satu negeri ke negeri lain atau hukum penjara bagi orang yang hanya menakut-nakuti saja....Hukum ini telah mencapai suatu hasil yang tidak dicapai oleh hukum sipil buatan manusia dalam mencegah...Di samping itu, hukum ini juga sesuai di segala zaman dan masyarakat.
Kemudian Kami memerintahkan pengikut 'Isâ, pemilik Injîl, untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum...Barangsiapa tidak menerapkan hukum yang telah ditetapkan Allah, akan termasuk orang-orang yang tidak
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 13
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum
Kesimpulan hukum ini berdasarkan pemahaman menyamakan pengertian yang mutlak dengan yang muqayyad....Dan itulah) yakni hukum-hukum tersebut (batasan-batasan Allah, dan bagi orang-orang yang ingkar) kepada...batasan-batasan atau hukum-hukum Allah itu (azab yang sangat pedih) atau siksaan yang amat menyakitkan