Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 dalil+kitab+injil 4 berfikir kritis 5 hari kiamat 6 al-baqarah ayat 155 7 Cari t Opik dmn 8 Surat fatir ayat 3 9 sabar 10 dalil+kitab+zabur 11 Keuntungan+jual+beli 12 Ali+imran+ayat+134 13 al-baqarah ayat 216 14 surat ibrahim 15 surat an nas 16 Injil 17 Al-Isro ayat 26-27 18 Obat 19 Yunus 57 20 saba 21 qs yusuf 22 hutang 23 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 24 musibah 25 Al isra ayat 32 26 ilmu 27 hijrah 28 bekerja 29 an nisa ayat 59 30 Wasiat 31 al hijr ayat 9 32 Ali imran 110 33 hadist+al-hujurat+ayat+12 34 Wanita 35 Sedekah 36 kiamat 37 Surat Ali Imran ayat 159 38 Seratus 39 at taubah ayat 105 40 ibrahim 41 dalil+naqli+kitab+zabur 42 dalil+naqli+kitab+injil 43 ali imran 159 44 ali imran 185 45 ali imran 31 46 asmaul husna 47 Al ikhlas 48 Harta 49 al maidah ayat 48 50 pendidikan 51 Jinn 52 az zumar ayat 53 53 batu hitam 54 An nahl ayat 125 55 riba 56 Melihat 57 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 58 Jual beli yang dilarang 59 Al-Baqarah ayat 201 60 kematian 61 Surah Al Isra Ayat 55 62 surat 3 ayat 5 63 niat 64 maryam 58 65 al hasyr ayat 18 66 Maryam 56  67 surat+an-nisa+ayat+161 68 ar rahman 69 yang belajar al quran dan mengamalkannya 70 menikah adalah sunnah 71 al hujurat ayat 13 72 Al luqman 73 jenazah 74 Berobat dengan yang halal 75 pakaian 76 Wanita keji 77 QS+An-Nisa+ayat+29 78 Hadis berfikir kritis 79 berkembang 80 maryam 81 al jin ayat 26 82 lalat 83 luqman+14 84 Ali Imran 104 85 Al Mujaadilah ayat 13 86 al mu'minun ayat 5-7 87 Cari nadzwa 88 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 89 an-nisa+ayat+21 90 assyura ayat 38 91 Memaafkan 92 hari+kiamat 93 Kebajikan 94 cepat 95 maryam 30 96 Al Baqarah ayat 30 97 shalat 98 surat yasin 99 al imran 100 ayat kursi

Hasil pencarian tentang keutamaan+sholat

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
) agung karena Dia telah menurunkan Alquran kepadamu dan Dia memberimu kedudukan yang terpuji serta keutamaan-keutamaan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 5
Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka
Apakah pantas aku mencarikan kalian sembahan selain Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kalian keutamaan
lain sebagai penghibur penolakan itu, seraya berfirman, "Wahai Mûsâ, sesungguhnya Aku telah memberikan keutamaan...Maka terimalah keutamaan yang Kuberikan kepadamu ini, bersyukurlah kepada-Ku sebagaimana yang dilakukan
Allah telah memberikan keutamaan kepada kalian, wahai para hamba.
Tuhan pun kemudian menganugerahkan kepadaku kearifan dan pengetahuan, keutamaan dan kenikmatan, serta
Berjuang, yang disertai sikap hati-hati, mempunyai keutamaan yang sangat besar....Meskipun orang-orang yang berjihad mempunyai keutamaan dan derajat khusus, namun Allah tetap menjanjikan
Aku menganggap kalian adalah orang-orang bodoh yang tidak dapat mengukur keutamaan makhluk Allah; apakah...ukuran keutamaan seseorang itu dilihat dari kedudukan dan hartanya sebagaimana yang kalian kira, atau
sesungguhnya Ibrâhîm yang menjadi kebanggaan kalian dan kebanggaan orang-orang Yahudi adalah sosok yang penuh keutamaan
Wahai istri-istri Rasul, sesungguhnya keutamaan dan kedudukan kalian itu tidak seperti wanita pada umumnya
mengapa tidak (dari umat-umat) dari bangsa-bangsa terdahulu (sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan...) orang-orang yang teguh dalam beragama dan memiliki keutamaan (yang melarang daripada mengerjakan kerusakan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 116
Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 3
sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan
Di akhiratlah terdapat kemuliaan dan keutamaan yang hakiki.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.
kepadamu secara langsung (sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu) berupa keutamaan
disebutkannya para sahabat secara khusus pada ayat sebelumnya merupakan dalil yang cukup untuk membuktikan keutamaan...Keutamaan mereka jauh lebih besar daripada orang-orang yang datang kemudian sesudah mereka di antara
Tidak ada keistimewaan dan keutamaan pada dirimu sehingga kamu pantas mengajak kami untuk mempercayai
jumlahnya lebih banyak (dan juga para malaikat) mereka disebutkan secara khusus di sini karena mengingat keutamaan
sebagian yang lain) dengan memberikan keistimewaan-keistimewaan tersendiri kepada masing-masing dengan keutamaan
kehormatan bulan ini, maka balaslah dengan melakukan perlawanan, karena dalam hal-hal yang menyangkut keutamaan
ditentukan) yaitu mati (dan Dia akan memberi) kelak di akhirat (kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan
Sementara di akhirat kelak, Allah akan membalas setiap pelaku kebaikan dan keutamaan dengan pahala kebajikan
Oleh karena itu, jangan heran kalau kamu mendapat keutamaan yang besar berupa al-Qur'ân.
Sengaja di sini hanya disebutkan bulan di antara planet-planet tersebut karena mengingat keutamaan yang
Dan jangan kamu lupakan keutamaan di antara kamu), artinya saling menunjukkan kemurahan hati, (sesungguhnya
Tidak ada nilai keutamaan yang melebihkan antara satu arah atas arah yang lain.
bahwa) mestinya bi-an (seseorang akan diberi seperti yang diberikan kepadamu) berupa Kitab, hikmah dan keutamaan