Paling Sering Dicari

1 hutang 2 kemudahan 3 al mujadalah ayat 11 4 syirik 5 rumah 6 ali imran 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 9 Ruhul 10 al+kautsar+ayat+1-2 11 al baqarah ayat 275 12 manusia 13 al waqiah ayat 63 14 Jihad 15 Surah+Al+A'raf+ayat+ 16 al quran adalah petunjuk 17 Dua masa 18 kurban 19 MARYAM 20 musibah 21 harun 22 AL HUJURAT AYAT 13 23 Iman 24 luqman 25 Disebabkan 26 ibrahim 37 27 al ikhlas 28 sumber daya alam 29 Sholat 30 surat+al+imranayat+110 31 Jika allah menganugerahi rahmat 32 Ta ha+ayat+14 33 Al-Imran (3 : 130) 34 ali imran ayat 191 35 Al-Imran ayat 130 36 al baqarah ayat 2 37 Ilmu 38 al-ikhlas 39 Muslim 40 Jahe 41 berserah diri 42 bala' 43 ikhlas 44 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 45 hadist tentang perilaku konsumen 46 surat abasa 47 surah al-maidah ayat 8 48 ibrahim ayat 7 49 Al Isra ayat 73 50 cemas 51 al ahzab ayat 70 52 Surat an nur 53 Berdebat 54 Hati 55 al imran 159 56 ALI IMRAN 14 57 Makanan 58 an nisa ayat 29 59 al imran 60 al hasyr ayat 7 61 ali imran 104 62 azab 63 Haji 64 Al+Kautsar+ayat+2 65 sabar 66 al hujurat ayat 12 67 mendidik anak sesuai zaman 68 An nisa ayat 9 69 surah al hadid ayat 57:3 70 taubat 71 FATHIR AYAT 32 72 mengetahui 73 fusilat+ayat+34 74 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 75 kebaikan 76 Surah Al-Alaq, ayat 5 77 puasa 78 2+ayat+ber+tag+menjaga+lisan 79 Tafsir tarbawi tentang evaluasi pembelajaran ak qur'an 80 Surah At Tahrim ayat 8 81 Al-Muzammil ayat 20 82 AL IMRAN AYAT 3 83 surat yunus ayat 57 84 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 85 Hadits Ibnu Majah Nomor 2129 86 tafsir al maidah ayat 2 87 ibrahim 88 al qashash ayat 77 89 al qalam ayat 4 90 al baqarah ayat 30 91 surah an nhl ayat 125 92 allah sembahlah 93 kebebasan berpendapat 94 najis 95 Nabi idris 96 surat an nazi'at 97 Surat+Al-Mumtahanah+Ayat+1 98 60. Al-Haqqu mirrabbika fa lā takum minal-mumtarin berarti "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jadi janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu." 61. Faman hajjaka fihi mim ba'di mā ja'akaminal-'ilmi fa qulta'alau nad'u abna'anāwa abna'akum wa nisa 99 al kahfi ayat 46 100 al maidah ayat 2

Hasil pencarian tentang laki+laki+dan+perempuan

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan...yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki...dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri...(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa..., laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan
(Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi terhadap bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara...laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang...perempuan, perempuan-perempuan) yang beriman (dan hamba sahaya yang mereka miliki) yakni hamba sahaya...laki-laki dan perempuan, untuk melihat dan bercakap dengan mereka tanpa memakai hijab (dan bertakwalah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki...dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan....Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Dan apa) lafal Maa di sini bermakna Man, yakni manusia; atau dianggap sebagai Maa Mashdariyah (yang...Dia telah menciptakannya, yaitu laki-laki dan perempuan) yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, demikian...pula setiap laki-laki dan perempuan lainnya....Adapun banci/wadam yang tidak dapat diketahui apakah ia sebagai laki-laki atau perempuan di sisi Allah...atau perempuan, lalu dia berbicara dengan orang banci, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya itu
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 3
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik;...dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik..., dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.
seorang saudara perempuan) baik sekandung maupun sebapak (maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua...dari harta yang ditinggalkannya, dan dia) maksudnya saudaranya yang laki-laki (mewarisi saudaranya yang...Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah seperenam sebagaimana...(Dan jika mereka) yakni ahli waris itu terdiri dari (saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang...laki-laki) di antara mereka (sebanyak bagian dua orang perempuan."
kepada lafal 'Aradhnaa, sebagai akibat dari apa yang telah dipikul oleh Nabi Adam (orang-orang munafik laki-laki...dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan) yakni orang-orang yang menyia-nyiakan...amanat itu (dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan) yaitu orang-orang...(Dan adalah Allah Maha Pengampun) kepada orang-orang Mukmin (lagi Maha Penyayang) kepada mereka.
dan tulang dada perempuan....Bisa juga maksud mani yang terpancar itu adalah mani laki-laki, dan bahwa tempat yang dari sana keluar...mani itu adalah di antara tulang sulbi dan tulang dadanya (tulang dada laki-laki), mungkin ini yang...dirasakan dan disaksikan pancarannya adalah mani laki-laki....dada bagi perempuan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua...dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang...saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan....Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
-deskripsi"> Yaitu Adam dan Hawa’, atau setiap laki-laki dan perempuan....ayat ini bisa sebagai isim mushul yang berarti ‘yang’ sehingga artinya, “Demi yang menciptakan laki-laki...dan perempuan,” yaitu Allah Subhaanahu wa Ta'aala....Bisa juga kata ‘maa’ di ayat ini sebagai masdariyyah, sehingga artinya, “Demi penciptaan laki-laki...dan perempuan,’ yang menunjukkan sempurnanya hikmah (kebijaksanaan)-Nya, dimana Dia menciptakan makhluk
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...dari air mani yang memancar. (1) Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang menciptakan pasangan--laki-laki...dan perempuan pada manusia dan jantan dan betina pada binatang--dari sperma yang proses pengeluarannya...dilakukan bersama oleh laki-laki dan perempuan....dini telah mengungkap suatu fakta sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa di dalam cairan laki-laki
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...dari air mani yang memancar. (1) Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang menciptakan pasangan--laki-laki...dan perempuan pada manusia dan jantan dan betina pada binatang--dari sperma yang proses pengeluarannya...dilakukan bersama oleh laki-laki dan perempuan....dini telah mengungkap suatu fakta sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa di dalam cairan laki-laki
(Laki-laki yang berzina tidak menikahi) (melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik...; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang...musyrik) pasangan yang cocok buat masing-masingnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi (dan yang...demikian itu diharamkan) menikahi perempuan-perempuan yang berzina (atas orang-orang Mukmin) yang terpilih...ini dinasakh oleh firman-Nya yang lain, yaitu, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara
Semua itu agar Allah memasukkan orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Rasul-Nya ke dalam surga...yang dialiri sungai-sungai di bawahnya dan mereka hidup kekal di dalamnya....Juga agar Dia menyiksa orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, serta orang-orang musyrik, laki-laki...dan perempuan, yang berburuk sangka kepada Allah dengan menyangka bahwa Allah tidak akan membela Rasul-Nya...Mereka akan mendapat kebinasaan yang buruk dan mereka tidak akan dapat lepas darinya.
Semua itu agar Allah memasukkan orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Rasul-Nya ke dalam surga...yang dialiri sungai-sungai di bawahnya dan mereka hidup kekal di dalamnya....Juga agar Dia menyiksa orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, serta orang-orang musyrik, laki-laki...dan perempuan, yang berburuk sangka kepada Allah dengan menyangka bahwa Allah tidak akan membela Rasul-Nya...Mereka akan mendapat kebinasaan yang buruk dan mereka tidak akan dapat lepas darinya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan...(demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara...perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara...perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada...Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jika ia meninggalkan saudara laki-laki, maka ia akan memperoleh semua harta waris....Jika ia mempunyai dua saudara perempuan, maka keduanya mendapat dua pertiga dari harta waris. (1) Dan...jika ahli waris itu terdiri atas saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian laki-laki dua kali...Sedangkan undang-undang Eropa yang diambil dari undang-undang Romawi menetapkan bahwa saudara (laki-laki...dan perempuan) dengan anaknya tidak mendapatkan harta waris.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 6
dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki...dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah....Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta...Dan (neraka Jahannam) itulah sejahat-jahat tempat kembali.

-deskripsi"> Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan..., maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan....Kedua-duanya sama-sama manusia, tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan...tafsir-deskripsi"> Berupa surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan...Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkannya, maka mintalah kepada Allah dengan mentaati-Nya dan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 55
ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki...mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari...saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu
Juga hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang Mukmin laki-laki...dan perempuan, "Tunggulah kami, untuk mengambil sedikit cahaya kalian!"...Mereka diejek dengan dikatakan, "Kembali dan carilah cahaya itu di tempat kami diberikan!"...Di bagian dalamnya, yaitu yang menghadap ke surga, terdapat kasih sayang dan kesenangan....Sedang di bagian luarnya, yaitu yang menghadap ke neraka, terdapat murka dan siksaan.
Apabila anak yang ditinggalkan terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang anak laki-laki...dua kali bagian anak perempuan....Apabila semua anaknya perempuan, dan lebih dari dua orang, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta...Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta yang ditinggalkan...., laki- laki atau perempuan.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 61
Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan...dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki..., di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu...yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang
Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan...Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak lelaki dan seorang perempuan, maka bagi yang perempuan...Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabisi semua harta (jika mereka) maksudnya anak-anak...seorang anak perempuan lebih utama lagi dan lebih didahulukan dari hubungan apa pun....jika ia bersama seorang anak laki-laki, maka dua orang anak perempuan beroleh dua pertiga bagian.
(Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan, baik laki-laki) mushshaddiqiina berasal dari mashdar tashadduq...diidghamkan kepada huruf shad sehingga jadilah mushshaddiqiina, bentuk asalnya adalah mutashaddiqiina (maupun perempuan...) yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya....maupun perempuan (dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik) dhamir yang ada pada lafal `aqradhuu...kembali pada laki-laki dan perempuan, karena memprioritaskan kaum laki-laki.

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul...Maqdis, karena keadaan perempuan yang lemah dibanding laki-laki dalam berkhidmat, auratnya lebih tertutup...dalil memberi nama saat anak lahir dan bahwa ibu boleh menamai anak ketika bapaknya tidak suka....

-deskripsi"> Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan,

Kami halalkan bagi dirimu mengawini anak perempuan dari saudara laki-laki ayahmu, anak perempuan dari...saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak perempuan dari saudara...halalkan pula bagimu wanita Mukmin yang menghibahkan dirinya padamu tanpa mahar, apabila kamu suka dan...Kami tahu hukum yang telah Kami wajibkan atas orang-orang beriman mengenai istri dan para wanita yang...Allah Maha Mengampuni dosa para hamba-Nya dan Maha Penyayang dengan memberikan berbagai keringanan hukum
permintaan mereka dengan menjelaskan bahwa Dia tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan, baik laki-laki...maupun perempuan....Sebab laki-laki berasal dari perempuan dan sebaliknya....dan tinggi dari Allah....Hanya Allahlah yang memiliki balasan yang baik dan bagus.
-deskripsi"> Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum menikah atau tidak beristri atau...maupun perempuan sebagai balasan terhadap kesalehannya, dan lagi karena orang yang tidak saleh karena...pezina dan perempuan pezina diharamkan sampai ia bertobat....Bisa juga diartikan dengan yang layak menikah lagi butuh kepadanya dari kalangan hamba sahaya laki-laki...dan perempuan.