Paling Sering Dicari

1 thursina 2 Ali Imran 67 3 al baqarah ayat 111 4 Ali imran ayat 67 5 an+nisa+ayat+59 6 An nisa ayat 125 7 al ankabut ayat 3 8 surah+al+baqarah+ayat+188 9 Muhammad 10 an nisa ayat 29 11 al ikhlas 12 ali imran 13 Yunus 14 Ar rahman 15 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 16 maryam 17 al imran ayat 104 18 al isra ayat 15 19 cinta 20 al ahqaf ayat 13 21 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 22 al Baqarah ayat 151 23 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 24 taubah ayat 31 25 Al imran 26 ali imran 200 27 AL-BAQARAH AYAT 148 28 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 29 Sedih 30 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 31 yunus+40 32 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 33 Ali Imran 159 34 an nisa ayat 146 35 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 36 an+nisa+ayat+58 37 An Nisa ayat 58 38 al baqarah ayat 153 39 al maidah ayat 3 40 Muslim 4969 41 Saba ayat 16 42 Al-Baqarah ayat 243 43 Al Hajj ayat 54 44 a. Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59! 45 al maidah ayat 8 46 yusuf 47 annisa ayat 58-59 48 Zakat 49 Langit bumi 50 surah al baqarah ayat 151 51 al maidah ayat 2 52 al-hajj ayat 54 53 surat an nisa ayat 58 54 surat ar rum 21 55 hadits akhlak 56 al baqarah ayat 30 57 Al maidah ayat 18 58 hadits tentang etika lingkungan 59 al-kautsar ayat 2 60 al baqarah ayat 10 61 al maidah ayat 1 62 Albaqarah ayat 151 63 al anfal ayat 27 64 QS. Ali Imran (3): 67 65 An-nisa+ayat+59 66 An nisa ayat 58-59 67 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 68 an nur ayat 9 69 Sabar 70 utang 71 al imran ayat 67 72 ar-rum ayat 21 73 berpikir 74 tafsir ayat 50 surat al an'am 75 ibrahim 76 Asy-syu'ara+ayat+8 77 al+baqarah+ayat+234 78 surat+al isra+ayat+32 79 ar rahman ayat 33 80 Putus asa 81 Tumbuhan 82 At tahrim ayat 6 83 al imron ayat 198 84 penciptaan 85 al baqarah ayat 42 86 an nahl ayat 97 87 al hujurat ayat 13 88 al ahzab ayat 59 89 ibrahim ayat 7 90 mengamati alam 91 Niat 92 al-mu'minun ayat 18 93 rasul 94 an nur ayat 2 95 Surat asyuaro ayat 214 96 Jujur 97 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 98 An-Nisa ayat 59 99 al+baqarah+ayat+275 100 sedekah

Hasil pencarian tentang mencari+

(Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan) yaitu waktu untuk mencari penghidupan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Mencari keselamatan atau mencari jalan ke surga.

-deskripsi"> Riya ialah melakukan suatu amal tidak untuk mencari keridhaan Allah, akan...tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat.
) yakni di samping Allah (tuhan-tuhan lain sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari...) mencari-cari (kepada Tuhan Yang mempunyai Arasy) yakni Allah (jalan) untuk memerangi-Nya
adalah yang menjalankan) melayarkan (kapal-kapal bagi kalian) yakni perahu-perahu (di lautan agar kalian mencari...) berupaya mencari (sebagian dari karunia-Nya) dari karunia Allah swt. melalui berniaga.
rusaknya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa ucapan tersebut tidaklah muncul untuk mencari...yang hak (benar) dan bukan pula karena mencari bukti, tetapi merupakan sikap membangkang dan zalim serta
Dia menjadikan untuk mereka karena rahmat-Nya siang agar mereka mencari karunia Allah dan bertebaran...mencari rezeki-Nya, dan Dia jadikan malam agar mereka dapat tenang dan beristirahat....

-deskripsi"> Untuk mencari penghidupan.
Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu selain untuk bertengkar dan mencari kemenangan dalam...berdebat, bukan untuk mencari kebenaran.
kalian malam dan siang, supaya kalian beristirahat padanya) yakni pada malam harinya (dan supaya kalian mencari...sebagian dari karunia-Nya) pada siang harinya, untuk mencari penghidupan (dan agar kalian bersyukur)
Barangsiapa mencari kejayaan dan bangga dengan Allah, akan jaya....Sebaliknya, barangsiapa mencari kejayaan dan bangga dengan selain Allah maka akan hina.
(Katakanlah, "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah) sebagai sesembahan; artinya aku tidak mencari
siang hari) dengan kehendak-Nya sebagai waktu istirahat buat kalian (dan usaha kalian) di siang hari (mencari...sebagian dari karunia-Nya) mencari rezeki dan penghidupan berkat kehendak-Nya.
Mengapa seseorang di antara kalian mencari yang paling rendah di antara keduanya, dan kenapa ia tidak...mencari yang lebih tinggi saja, yaitu yang akan diperolehnya dengan jalan mengikhlaskan tuntutan kepada-Nya
(Orang-orang yang mereka seru itu) sebagai tuhan-tuhan sesembahan mereka (mereka sendiri mencari)-cari...antara mereka) lafal ini menjadi badal daripada wawu yang terdapat dalam lafal yabtaghuuna; artinya mencari
Mereka mengerahkan kemampuannya untuk mencari keridhaan-Nya....Ayat ini juga menunjukkan, bahwa orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu syar’i, maka dia akan mendapatkan...Di samping itu, mencari ilmu merupakan salah satu di antara dua jihad, di mana tidak ada yang melakukannya
Bedanya, mereka melakukan itu semua bukan untuk mencari kebenaran dan mengharapkan sesuatu dari Allah...Sedangkan kalian, orang-orang Mukmin, mekakukan itu semua demi mencari kebenaran dan mengharapkan perkenan
membelah ombak melaju ke depan atau ke belakang hanya ditiup oleh satu arah angin (dan supaya kalian mencari...) lafal ini diathafkan kepada lafal lita'kuluu, artinya supaya kalian mencari keuntungan (dari karunia-Nya
berkat adanya angin itu (dengan perintah-Nya) berdasarkan kehendak-Nya (dan juga supaya kalian dapat mencari...) berupaya mencari (karunia-Nya) rezeki dari-Nya dengan cara berdagang melalui jalan laut (mudah-mudahan
hidayah, karena Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki--karena tidak mempunyai kesiapan untuk mencari...kebenaran--dan memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki--karena baiknya kesiapan untuk mencari
Oleh karena itu, barang sapa yang mencari akhirat, maka dia akan memperoleh pula dunia, ibarat orang...Sebaliknya orang yang mencari dunia, maka dia tidak memperoleh akhirat, ibarat orang yang menanam rumput
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 11
dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,
Bagi orang yang berkeinginan meniti jalan lurus dan mencari kebenaran
Tetapi ia menginfakkannya untuk mencari keridaan Allah, Tuhannya yang Mahatinggi.
-deskripsi"> Bukan dengan maksud mencari petunjuk.

"tafsir-deskripsi"> Karena manfaatnya untuk orang lain, terlebih ketika disertai dengan niat ikhlas mencari...

-deskripsi"> Yakni yang mengerjakan amal itu dan amal lainnya karena mencari keridhaan
-deskripsi"> Tentu mereka mencari jalan untuk beribadah kepada Allah, kembali kepada-Nya..., mendekatkan diri dan mencari wasilah (sarana) yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya....yang disebutkan dalam ayat 57 surah Al Israa’, ”Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari
Mereka pun tidak ingin mencari kenikmatan selainnya.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 20
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 7
Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 31
Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.