Paling Sering Dicari

1 hukum 2 taat 3 malu 4 tumbuhan 5 sabar 6 aurat 7 surat al hujurat ayat 10 8 an nisa ayat 29 9 jaringan tumbuhan 10 ibrahim+ayat+3 11 al isra ayat 55 12 Fenomena bulan 13 taubat 14 al maidah ayat 2 15 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 16 Riba 17 al+maidah+ayat+38 18 al Baqarah ayat 219 19 ilmu 20 ibrahim 21 Luqman 22 Ali Imran 23 kitab+zabur 24 jual beli 25 Yusuf 26 kitab injil 27 al furqan ayat 1 28 al ikhlas 29 al isra ayat 82 30 ibrahim 7 31 Al hajj ayat 5 32 Surat al baqarah ayat 214 33 surat al jumu'ah 34 injil 35 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 36 Langit 37 al maidah ayat 8 38 Zina 39 Memuliakan 40 jihad 41 Bentuk molekul 42 imran 43 daun 44 ali+imran+31 45 niat 46 yunus 47 Ali imran 159 48 Ar rum ayat 21 49 al hasyr ayat 7 50 pakaian 51 ayat kursi 52 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 53 Kerusakan 54 Al mulk ayat 15 55 yunus ayat 57 56 Keberagaman tumbuhan 57 berserah diri 58 ali imran 190 59 taurat 60 an nahl ayat 125 61 al+qaff+ayat+30 62 Kepatuhan syariah 63 al maidah ayat 1 64 Al-an'am ayat 82 65 Minta ampun 66 tulang 67 muhammad 68 an nisa ayat 59 69 Surat al isra ayat 2 70 ali imran 104 71 aL aNKABUT AYAT 20 72 musim dingin 73 Hadis+at+taubah+ayat+105 74 Surat sad ayat 24 75 bekerja 76 al hujurat ayat 12 77 kitab Taurat 78 an nisa ayat 64 79 at taubah ayat 33 80 surat al fiil 81 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 82 surat an-naba' 83 pekerjaan 84 at taubah ayat 103 85 al isra ayat 32 86 Sholat 87 luqman ayat 13 88 luth 89 ibrahim 41 90 al anbiya ayat 107 91 Akhlak 92 an+nisa+ayat+6 93 surat an nur ayat 54 94 Perang badar 95 pertengkaran 96 Hadits abu Daud 1116 97 hadits ibnu majah 225 98 al-Maidah ayat 3 99 Rahasia 100 zabur

Hasil pencarian tentang pentingnya+komunikasi+antara+anak+dan+orang+tua

Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak?...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Di atas hewan-hewan itu, dan di atas bahtera, kalian bepergian dan membawa muatan yang berat....Kami menciptakan berbagai sarana transportasi dan angkutan, baik di darat maupun di laut....Dengan begitu akan terjadi komunikasi di antara kalian.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 72
Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang...perempuan tua, dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 173
atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka....Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?"
Mereka lebih memilih masuk ke dalam kelompok orang-orang lemah--orang tua, wanita dan anak-anak--yang...Hati mereka ditutup oleh Allah dengan rasa takut dan dengan sikap munafik....Mereka selamanya tidak akan mengerti dengan baik makna yang terkandung dalam jihad dan mengikuti Rasulullah...saw., berupa kejayaan di dunia dan keridaan Allah di akhirat.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 8
Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul...dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua".
Dengan rasa heran, Zakariyyâ berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, sedang istriku...dalam keadaan mandul dan aku telah mencapai umur yang sangat tua?"
Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak....Katakan, "Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat..., anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya....Kebaikan apa saja yang kalian perbuat, akan diketahui dan akan dibalas pahala oleh Allah."
maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda?...(Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua) berusia lanjut (dan tidak...pula muda) atau terlalu kecil, tetapi (pertengahan) (di antara demikian), yakni di antara tua dan muda
Bagaimana kalian sampai hati untuk tidak berperang di jalan Allah, sedangkan orang tua laki-laki, wanita...dan anak-anak yang lemah selalu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, "Wahai Tuhan kami,...keluarkanlah kami dari kekuasaan orang-orang yang zalim....Tempatkanlah kami berada di dalam kekuasaan orang-orang yang beriman dengan kekuasaan dan rahmat-Mu.
Ibrâhîm berkata, 'Bagaimana kalian membawa kabar gembira tentang anak itu, padahal aku sudah tua renta...dan tidak kuat lagi!
Segala puji bagi Allah yang, dengan umurku yang tua renta dan tidak ada harapan mempunyai anak lagi ini..., telah mengaruniakanku Ismâ'îl dan Ishâq....Tuhanku benar-benar Maha Mendengarkan dan mengabulkan doaku."
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 40
Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh yang bersenjata, maka hadapilah mereka...Ingatlah kebesaran dan janji Allah untuk memenangkan orang-orang beriman....Disinggung pula dalam ayat ini pentingnya jiwa keberagamaan dan keimanan dalam rangka memompa kekuatan...batin (inner force) dan ketegaran jiwa....Ayat ini juga menerangkan pentingnya arti taat kepada Allah dan rasul-Nya sebagai upaya menghindari kegagalan
Ia, misalnya, dapat berkata bijak dan dipahami sejak masih bayi hingga usia tua, tanpa ada perbedaan...antara masa kanak-kanak dan masa tuanya....Ia juga termasuk orang yang diberi kesalehan.
Huruf ya yang ada padanya merupakan pergantian dari huruf alif (apakah aku akan melahirkan anak padahal...aku adalah seorang perempuan tua) aku berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan ini suamiku pun dalam...keadaan yang sudah tua pula) Nabi Ibrahim pada saat itu berumur seratus atau seratus dua puluh tahun...(Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang aneh") kedua pasangan yang sama-sama telah tua dapat mempunyai...anak.
Mûsâ berkata, "Allah berfirman kepadaku bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda: pertengahan...antara tua dan muda.
(Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...dahulu) dimaksud sebelum kami (sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka...mengikut mereka (Maka apakah Engkau akan membinasakan kami) Engkau akan mengazab kami (karena perbuatan orang-orang...dari kalangan orang-orang tua kami yang pertama kali melakukan kemusyrikan.
(Dan orang-orang yang apabila membelanjakan) hartanya kepada anak-anak mereka (mereka tidak berlebih-lebihan...dan tidak pula kikir) dapat dibaca Yaqturuu dan Yuqtiruu, artinya tidak mempersempit perbelanjaannya...(dan adalah) nafkah mereka (di antara yang demikian itu) di antara berlebih-lebihan dan kikir (mengambil
kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak...dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua..., di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu....(Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).
Seandainya Allah berkehendak mempunyai anak--seperti dikatakan orang-orang Nasrani tentang 'Isâ al-Masîh...dan orang-orang musyrik tentang malaikat--tentu Dia mengambil siapa saja di antara makhluk ciptaan-Nya...sebagai anak yang Dia kehendaki, dan bukan yang kalian kehendaki....Allah Mahasuci untuk mempunyai anak....Dia adalah Allah yang tidak diserupai oleh apa pun dan Dia Maha Penakluk.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 70
Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 18
Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya"....(Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang...Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya....Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).
Seseorang tidak lagi mengindahkan anak dan orang tua. Itulah hari kiamat....Allah akan memberi balasan setiap orang atas perbuatan yang ia lakukan, yang baik atau yang buruk....Dan Allah tidak akan pernah berbuat sewenang- wenang pada siapa pun.
(Dan berikanlah kepada anak-anak yatim) yaitu anak-anak yang tidak berbapak (harta mereka) jika sudah...balig (dan janganlah kamu tukar yang baik dengan yang buruk) artinya yang halal dengan yang haram dan...dan jangan kamu makan harta mereka) yang telah dicampur aduk (dengan hartamu....Kemudian di antara mereka ada orang yang memiliki sepuluh atau delapan orang istri sehingga ia tak sanggup...untuk berlaku adil di antara mereka, maka turunlah ayat:
(Dan mereka adakan) orang-orang musyrik itu (antara Dia) yakni Allah swt....(dan antara jin) yakni malaikat dinamakan Al-Jinnah karena mereka tidak dapat dilihat oleh mata (hubungan...nasab) melalui perkataan mereka yang menyatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan...(Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka) yakni orang-orang yang mengatakan demikian (benar-benar...akan diseret) ke dalam neraka dan mereka akan diazab di dalamnya.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 135
kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
Memberimu seorang anak dalam usiamu yang sangat tua dan istrimu yang mandul adalah hal yang sangat mudah...bagi-Ku, dan hal itu tidaklah mustahil.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 7
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak...yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di...antara orang-orang kaya saja di antara kamu....Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.
sesudah itu dari segumpal darah) yakni dari kental (kemudian dikeluarkan-Nya kalian sebagai seorang anak...dibiarkan-Nya kalian hidup (supaya kalian sampai kepada masa dewasa) masa sempurnanya kekuatan kalian, yaitu di antara...umur tiga puluh sampai dengan empat puluh tahun (kemudian -dibiarkan-Nya kalian hidup- sampai tua) dapat...dibaca Syuyuukhan atau Syiyuukhan (di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu) sebelum dewasa...dan sebelum mencapai usia tua.