Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Jihad 7 At taubah ayat 36 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 iblis 11 al maidah ayat 2 12 Shalat 13 kejadian manusia 14 jual beli 15 Al baqarah ayat 2 16 al hujurat ayat 13 17 Waktu 18 Zakat 19 jujur 20 akal 21 an-nisa ayat 19 22 sholat 23 an nahl ayat 125 24 nikah 25 akhlak 26 Ali Imran ayat 159 27 Sabar 28 AL HUJURAT AYAT 10 29 ali imran 104 30 Riba 31 al imran 32 Iman 33 luqman 34 Ibrahim 42 35 an nisa ayat 29 36 Pasar modal 37 al ahzab ayat 21 38 AL ISRA AYAT 23 39 Ibrahim 7 40 Menuntut ilmu 41 Hadist Bukhori dan muslim 42 Puasa 43 ali imran 97 44 ali Imran 64 45 al maidah ayat 3 46 Masjid 47 luqman 13 48 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 49 taubat 50 an-Nahl ayat 125 51 an nisa ayat 9 52 Hud ayat 61 53 QS. Ali Imran (3): 67 54 surat quraisy 55 ikan 56 al-ikhlas 57 an nisa ayat 58 58 Lingkungan pendidikan Islam 59 muslim, bab pakaian (2125) 60 al ankabut ayat 45 61 maha lembut 62 Agama 63 Takdir 64 al mujadilah ayat 11 65 surat Yunus ayat 57 66 Al-an'am ayat 165 67 Ibrahim+ayat+34 68 yunus 10 69 al maidah ayat 1 70 al hijr 41 71 surat ali imran ayat 159 72 nafas 73 Surah al baqarah ayat 30 74 jual beli dan riba 75 al ikhlas ayat 1 76 muhammad 10 77 saba 19 78 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 79 Memaafkan 80 al- Baqarah ayat 195 81 Tentang bersi 82 Rukun Maqam 83 anggota badan tanggu 84 ali+imran+105 85 Pohon 86 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 87 Al baqarah ayat 275 88 surah hud ayat 61 89 q.s An- nisaa ayat 59 90 Al-A’raf+ayat+129 91 Ziarah kubur 92 luqman 34 93 Yunus 57 94 Al-Jaatsiyah ayat 13 95 surat+kahf+ayat+64 96 al qalam ayat 4 97 Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim). 98 Al Hijr ayat 9 99 al isra ayat 32 100 at taubah ayat 71

Hasil pencarian tentang pertolongan+allah

(Dan supaya Allah menolongmu) melalui agama Islam itu (dengan pertolongan yang mulia) tidak pernah hina...atau pertolongan yang kuat dan tidak dapat dikalahkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nasr Ayat 1
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
Adapun berhala-berhala yang kalian minta pertolongan kepada mereka selain Allah tidak akan dapat memberikan...pertolongan itu pada kalian, juga pada diri mereka sendiri.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 3
dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 74
Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.
(Dan) Dia memberikan kepada kalian nikmat (yang lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah...Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman) yaitu berita tentang mendapat pertolongan
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 5
Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya.
Allah lebih mengetahui musuh-musuh kalian yang sebenarnya daripada kalian sendiri....Maka hendaknya kalian jangan mencari pertolongan selain pertolongan-Nya....Cukuplah Allah sebagai penolong kalian.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 192
Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya...sendiripun berhala-berha]a itu tidak dapat memberi pertolongan.
(Apabila telah datang pertolongan Allah) kepada Nabi-Nya atas musuh-musuhnya (dan kemenangan) yakni kemenangan
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah...dan mengerjakan salat) dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah...bersama orang-orang yang sabar) artinya selalu melimpahkan pertolongan-Nya kepada mereka.
(Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah) lafal ayat ini merupakan mashdar sebagai badal atau...pengganti dari lafal berikut fi'ilnya; asalnya adalah wa'adahumullaahun-nashra; artinya Allah menjanjikan...pertolongan kepada mereka (Allah tidak akan menyalahi janji-Nya) yakni pertolongan itu (tetapi kebanyakan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 214
bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan...Allah?"...Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.
Orang-orang musyrik menyembah tuhan-tuhan selain Allah dengan harapan agar tuhan-tuhan itu dapat memberikan...pertolongan kepada mereka.
Pertolongan itu, bagaimanapun bentuknya, tetap bersumber dari Allah....Allah telah memilihkan bagi hamba-Nya pahala yang berlipat ganda dan masa depan yang baik.
Sampai- sampai Rasulullah sendiri dan orang-orang yang bersamanya, berkata, "Bilakah pertolongan Allah...Saat itu Allah menepati janji-Nya dan mengatakan kepada mereka bahwa pertolongan itu sudah dekat.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 44
Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak.
Kemudian Dzû al-Qarnain berjalan lagi sambil memohon pertolongan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 62
Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu)....Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 172
(yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
Kemudian Lûth memohon pertolongan kepada Allah agar menimpakan azab kepada mereka dan meminta untuk menolongnya
Mereka juga berkata sambil memohon pertolongan Allah, "Kami sungguh akan beriman jika Engkau melepaskan
Orang-orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, amal perbuatan mereka akan selalu diawasi oleh-Nya
(Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan) Artinya kami beribadah...hanya kepada-Mu, seperti mengesakan dan lain-lainnya, dan kami memohon pertolongan hanya kepada-Mu dalam
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 5
Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 45
Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,
Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 48
kekacauan dan mereka mengatur pelbagai macam tipu daya untuk (merusakkan)mu, hingga datanglah kebenaran (pertolongan...Allah) dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 18
merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir (akibat perbuatannya), maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan...kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya.
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 13
Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat