Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 Sabar 7 ali imran 8 Menuntut ilmu 9 Etika murid kepada guru 10 kejadian manusia 11 al jaatsiyah ayat 13 12 shalat 13 iblis 14 al maidah ayat 3 15 ali imran 159 16 an nahl ayat 125 17 Sholat 18 al hujurat ayat 13 19 al maidah ayat 2 20 jual beli 21 akal 22 sedekah 23 luqman 13 24 muhammad 10 25 jujur 26 an nisa ayat 59 27 al ikhlas 28 taubat 29 yunus 10 30 Hadist Bukhori dan muslim 31 al baqarah ayat 282 32 Pohon 33 Al baqarah ayat 2 34 al ahzab ayat 21 35 al+anam+ayat+1 36 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 37 Dosa 38 amanat 39 saba 19 40 luqman 41 haji 42 Pasar modal 43 an-nisa ayat 19 44 Zakat 45 al maidah ayat 90 46 surat Yunus ayat 57 47 Mengurus 48 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 49 muslim, bab pakaian (2125) 50 surat quraisy 51 Takdir 52 al-ikhlas 53 Ziarah kubur 54 jihad 55 ali imran 190 56 At taubah ayat 36 57 al imran 58 an-nahl ayat 90 59 Tentang bersi 60 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 61 Ibrahim 7 62 Hud ayat 61 63 at taubah ayat 71 64 ali Imran 64 65 ar rum ayat 30 66 nikah 67 an nisa ayat 29 68 surah hud ayat 61 69 Al-an'am ayat 165 70 at tahrim ayat 6 71 maha lembut 72 an+nisa+ayat+59 73 al baqarah ayat 30 74 al-Furqan ayat 67 75 Masjid 76 Ibrahim+ayat+34 77 nafas 78 surat ali imran ayat 159 79 al mujadilah ayat 11 80 lebih dari 81 AL HUJURAT AYAT 10 82 AL ISRA AYAT 23 83 al baqarah ayat 21 84 an nur ayat 2 85 Surah al baqarah ayat 30 86 al maidah ayat 1 87 yunus 41 88 Takwa 89 al ikhlas ayat 1 90 al ankabut ayat 45 91 Agama 92 al- Baqarah ayat 195 93 Puasa 94 al baqarah ayat 175 95 tentang sholat 96 al mujadalah ayat 11 97 Yusuf 98 ali+imran+97 99 Surah al fattir ayat 39 100 ali imran 61

Hasil pencarian tentang sungguh+aku+marah

terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 66
Dan berkata manusia: "Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 124
demi, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian...sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya".
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 15
Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,
(Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara timbal balik) yakni tangan...kanan setiap orang akan dipotong berikut kaki sebelah kirinya (kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalibmu
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 29
Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu
(Sungguh, Aku bersumpah) huruf Laa di sini adalah huruf Zaidah (dengan bintang-bintang)
Ayah mereka berkata, "Aku sungguh merasa sedih melepas kalian pergi jauh dariku....Aku khawatir, jika aku percayakan ia kepada kalian, ia akan dimakan serigala, sementara kalian lengah
Jangan seperti Yûnus--yang dimakan ikan hiu--yang tidak sabar dan marah kepada kaumnya ketika ia menyeru...kepada Tuhan-Nya dalam keadaan marah seraya meminta agar azab mereka disegerakan.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami...Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim".
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 86
Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati....atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 56
Katakanlah: "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah"....Katakanlah: "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan...tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk".
Katakan pula, "Aku sungguh takut, bila melanggar perintah Tuhanku, akan siksaan hari kiamat yang amat
orang-orang yang mendustakan rasul itu, kisah Nabi Ibrâhîm ketika ia berkata kepada ayah dan kaumnya, "Aku...sungguh-sungguh terlepas dari penyembahan tuhan kalian yang palsu itu.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 28
"Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan...Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam".
roman mukanya menjadi hitam) dengan perubahan yang menunjukkan kedukaan dan kesusahan (dan dia sangat marah...) marah sekali, maka mengapa mereka menisbatkan anak-anak perempuan terhadap Allah swt.?
(Sungguh) huruf Laa di sini adalah huruf Zaidah mengandung makna Taukid (Aku bersumpah dengan kota ini
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 49
Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu...dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk...burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan...orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati...Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh
(Katakanlah, "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu seru) kamu sembah (selain Allah...Katakanlah, "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu) dalam menyembah tuhan-tuhanmu itu (sungguh tersesatlah...aku jika berbuat demikian) jika aku ikut menyembah tuhan-tuhan itu (dan tidak pula aku termasuk orang-orang
Aku sungguh merasa khawatir terhadap kerabatku setelah aku meninggal dunia....Maka anugerahilah aku, dari karunia-Mu, seorang anak yang akan menggantikan posisiku di masyarakat.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 58
mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 81
Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: "Sungguh, apa saja yang Aku berikan...hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh...Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu"
bermunajat kepada Tuhan, Mûsâ--yang telah diberitahu oleh Allah apa yang terjadi pada kaumnya--merasa marah...Saking sedih dan jengkel melihat perbuatan kaumnya, Mûsâ--dengan sangat marah--menjenggut rambut saudaranya...kaum ini melakukan semua itu setelah mendesak dan menekanku, bahkan mengancam akan membunuhku jika aku...Janganlah membuat musuh-musuhmu semakin senang karena kamu lebih menyalahkan dan menyakiti aku....Dan janganlah kamu menganggap aku termasuk orang-orang yang zalim, padahal aku bebas dari kezaliman mereka
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 72
Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang
("Sungguh, jika) lam menunjukkan sumpah (kamu mengulurkan) atau menggerakkan (tanganmu kepadaku untuk...membunuhku, tidaklah aku akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu....Sesungguhnya aku takut akan Allah, Tuhan seru sekalian alam.") jika membunuhmu.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah
Aku sungguh Maha Pengampun bagi mereka yang meninggalkan kekufuran lalu beriman dengan baik dan beramal
Mûsâ berkata, "Wahai Tuhanku, aku sungguh khawatir mereka tidak akan menerima risalahku ini, karena sikap
Wahai Mûsâ, sungguh Aku adalah Allah.
Aku bersumpah, "Siksa di akhirat sungguh lebih besar dari siksa di dunia, kalau mereka mengetahui dan
Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...Demi Allah, sungguh luar biasa apa yang aku dengar ini!...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"