Paling Sering Dicari

1 ilmu 2 ibrahim 3 Arafah 4 Tafsir Quraish Shihab dan halalnya mengenai QS.an Nisa ayat 136 5 Al ikhlas 6 Minyak bumi 7 muslim 151 8 kurban 9 sedekah 10 akhlak 11 Injil 12 Puasa arafah 13 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 14 ali imran ayat 159 15 an nisa ayat 29 16 ibrahim 7 17 (فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا یَذۡرَؤُكُمۡ فِیهِۚ لَیۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَیۡءࣱۖ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡبَصِیرُ) [Surat Asy-Syura 11] 18 al maidah ayat 32 19 Ishaq 20 Maryam 21 Ali imran 152 22 Zabur 23 hadits tentang shalat tahajjud 24 ali imran 190 25 Masa remaja 26 ali imran 133 27 ali+imran+ayat+159 28 Surat+Ghafir+ayat+64 29 rumah 30 Surat at tin 31 Keuntungan 32 al maidah ayat 3 33 Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. 34 Tajwid+surat+al+anbiya 35 zina 36 al mulk ayat 2 37 Aisha menyusukan salim 38 turunnya zabur untuk nabi daud 39 Az zumar ayat 53 40 an-nisa ayat 9 41 turunnya injil untuk nabi isa 42 niat 43 Ali imran 104 44 Hadist nabi tentang tumbuhan 45 Imam mahdi 46 an nisa ayat 59 47 Ar rahman 48 al+baqarah+ayat+231 49 Hari kiamat 50 tafsir surat alkahfi ayat 19 tentang utusan 51 musibah 52 Surat+an+nisa+ayat+78+-+79 53 pembunuhan 54 Surat al baqarah ayat 249 55 surat+Al-Baqoroh+ayat+156 56 Tuliskan tafsir Quraish Shihab dan Jalalalyn mengenai Q.S An Nisa ayat 136! 57 Nikah 58 Tajwid+surat+al+anbiya ayat 105 59 kayu india 60 tujuh perkara membinasakan 61 Al-Maidah ayat 6 62 Ulil amri 63 suarh alzalzalah ayat 8 64 Al furqan ayat 20 65 ismail 66 surat hud 67 surat+Al-Kausar+ayat+1 68 gunung qaf 69 Surah as safat ayat 101 70 Surah ibrahim 71 Puasa tarwiah 72 ali imran 64 73 makanan halal 74 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 75 fussilat ayat 9 76 Ibrahim ayat 37 77 Hamparan 78 tafsir al maraghi surat al anfal ayat 72 79 jujur 80 an nisa ayat 9 81 tentang tawassul 82 al+isra+ayat+23 83 yunus ayat 41 84 Surat Ali Imran ayat 146 85 Minyak 86 al hujurat ayat 10 87 Al-imran 88 surah Al-Baqarah ayat 195 89 an nahl ayat 125 90 Al Imran 159 91 surat+al+kahfi+ayat+61 92 Ibrahim 40 93 Thaghut 94 Bagaiman hukumnya jamak dengan jamak dengan jarak yang tidak memenuhi syarat 95 Hadits+kitab+Al-Qur'an 96 agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahun (palawija) 97 Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma‟il dari Ayyub dari 98 al baqarah ayat 168 99 Samiri 100 pemahama yang mendalam dalam pengetahuan agama

Hasil pencarian tentang surah+al+baqarah+ayat+2

(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di dalam surah...Al Baqarah (dan baginya) di samping pahala yang dilipatgandakan itu (pahala yang banyak) juga disertai
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd...ayat 2.
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah...Al-Furqaan.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
dan kekuasaan itu--serta membasmi kekufuran dari dunia Arab dengan memenangkan orang-orang Mukmin. (2).... (1) "Kalimat" yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan perintah...memerangi pasukan yang bersenjata dan berkekuatan serta janji-janji kemenangan dari Allah. (2) Ayat
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
adalah hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah...Al Muddatstsir melalui firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."...Al-Muddatstsir 9-10)