Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 ali imran 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al-insyirah ayat 5 8 surat thaha ayat 180 9 Surat yasin 10 Hadits Abu Daud Nomor 4432 11 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 12 al ikhlas 13 Bumi 14 Ar-Rahman ayat 19 15 annisa ayat 58 16 Ali Imran 110 17 surat Al furqan ayat 20 18 Larangan mengikuti tradisi lokal 19 Tafsir kepuasan kerja 20 Surat Al-Insan Ayat 20 21 saba 15 22 Sedekah 23 surat Al furqan ayat 9 24 pendidikan 25 al bayyinah ayat 8 26 al fatiha ayat 1 27 An-nisa ayat 58 28 akhlak 29 Ayat 43 30 Hadis Ibnu Majah 1934 31 dunia 32 laut 33 AL HUJURAT AYAT 11 34 Bersyukur 35 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 36 ali imran 64 37 al hasyr ayat 7 38 ali imran 159 39 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 40 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 41 al baqarah ayat 219 42 al maidah ayat 3 43 Iman 44 ciri ciri pasngan yang baik 45 awan 46 BAHASA ARAB 47 ali+imran+,135 48 menyukai 49 surat+Asy+syuara+ayat+157 50 sayur 51 Tanda 52 al ghasiyah ayat 17-20 53 MARYAM 54 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 55 al maidah ayat 8 56 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 57 surah al imran 110 58 Prof yunus uns 59 Tafsir surah Al qashas ayat 77 60 Kitab belakang 61 ali imran ayat 103 62 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 63 surah+al+imran+110 64 an nisa ayat 36 65 Hadits Abu Daud No. 1241 66 ali imran ayat 185 67 Ayat kisah 68 gembira 69 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 70 1934 hadis Ibnu majjah 71 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 72 Surat Thoha ayat 13-14 73 Hadist abu daud 2437 74 sujud 75 Zakat fitrah 76 al baqarah ayat 275 77 al+mursalat+ayat+32 78 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 79 ayat twntang ahklak 80 Surat Ap Ahqaf ayat 9 81 AR RAHMAN 1 82 Yunus 83 surah 'abasa ayat 38 84 al+mursalat+ayat+33 85 hujan 86 gunung 87 Surah an Nisa ayat 3 88 Rezeki dari allah 89 Ibnu majah 127 90 tafsir Al-quran onlime 91 An Nisa ayat 29 92 Palestina 93 al baqarah ayat 124 94 Ayat 216 95 az+zalzalah+ayat+2 96 buah buahan 97 Imran 30 98 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 99 al baqarah ayat 4 100 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152

Hasil pencarian tentang surah+al+hadid+ayat+57:3

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€
Hal ini seperti yang disebutkan dalam ayat 57 surah Al Israa’, ”Orang-orang yang mereka seru itu,...Hal ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Mu’minun: 91, “Allah sekali-kali tidak mempunyai anak
[[57 ~ AL-HADID (BESI) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini dimulai dengan berita bahwa Allah...kepada kaum mukminin untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah dan kebenaran yang telah diturunkan (al-Qur'ân...Ayat-ayat berikutnya berisikan tamsil tentang betapa remehnya kehidupan dunia dengan segala kesenangan
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

Musykilul Atsar dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Ada ayat...Kamu (pasti) masuk ke dalamnya.” Ayat ini terasa berat bagi penduduk Mekah....Al Anbiyaa’: 101) Demikian pula turun ayat, “Dan ketika putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan...Az Zukhruf: 57). Hadits ini menurut Syaikh Muqbil adalah shahih lighairih....101 di surah ini.
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Fir’aun, Dia berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) setelah...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat
-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika turun awal surah...Al Muzzammil, maka mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan...Ramadhan sehingga turun ayat terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.â...Muqbil berkata, “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Ahmad bin Muhammad Al...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
Lafal al-baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih dijauhi; dan...demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui...Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan..., bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93....Namun demikian, jika maksud mereka ayat-ayat yang menerangkan kebenaran dan menjelaskan jalan, maka Nabi...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah membawa ayat yang jelas dan hujjah yang nyata yang menunjukkan

-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
seorang bangsa Qibthi yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israil, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah...Al Qashash ayat 15.
Termasuk tipuan-Nya kepada mereka (kaum munafik) adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al Hadid...ayat 13, "Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang