Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 Ar rad ayat 11 5 surah al-jumuah ayat 9-11 6 surat an nisa ayat 135 7 ali imran 104 8 Sabar 9 Tafsir ayat 22 10 al ikhlas 11 Hukum+al+ankabut 12 Surga 13 Dalil+tentang+kreatif 14 Al maidah ayat 3 15 ar+Rahman+ayat+15 16 an nisa ayat 36 17 Ali Imran 159 18 ibrahim 19 maryam 20 an nisa ayat 29 21 ali imran 134 22 yunus 23 Ilmu 24 Surat Lukman ayat 32 25 Ayat 1 26 al maidah ayat 2 27 Tauhid 28 Alam kubur 29 Zina 30 shaad 31 Ibadah 32 Zalim 33 al hujurat ayat 13 34 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 35 Syirik 36 Ar rahman 37 Al-ghafir+ayat+8 38 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 39 belajar 40 Hadits muslim nomor 1 41 luqman ayat 13 42 yunus 107 43 AL MAIDAH AYAT 76 44 Ali imran 103 45 muslim 46 al baqarah ayat 168 47 Perlakukanlah+setan musuh 48 Surat Al baqarah ayat 284 49 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 50 Ar-Rahman 51 Unsur surat Ibrahim ayat 18 52 Al-Hajj+ayat+41 53 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 54 Abu daud 55 ayat Quran tentang sejarah 56 rezeki 57 surat al-Hujurat ayat 13 58 surat muhammad ayat 15 59 al hajj ayat 78 60 Al+hujurat+ayat+56 61 al+maidah+ayat+3 62 al jumuah ayat 10 63 al+anbiya+ayat+90 64 sedekah 65 ali+imran+146 66 Hadits Ahmad Nomor 16628 67 an-nisa ayat 58 68 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 69 al mu'minun ayat 8 70 al+anbiya+ayat 90 71 Al Baqarah ayat 151 72 an nur ayat 2 73 ali imran 97 74 Surah Al hujurat ayat 6 75 waktu 76 niat 77 waris 78 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 79 al imran 80 Surah+Ibrahim ayat 10 81 ali imran 185 82 hujan 83 luqman 12 84 sombong 85 surat ar-ra'd ayat 28 86 Surat AZ- zukhruf 87 Ali imran 92 88 surat+al-baqarah+ayat+259 89 Al+baqarah+ayat+156 90 Al Baqarah ayat 284 91 Neraka 92 Al mudtastsir ayat 38 93 makan 94 as-syura ayat 182 95 hadits tentang 5 rukun islam 96 luqman 18 97 surat alisro ayat 26 98 Riba 99 Al-Mujadallah Ayat 11 100 al baqarah ayat 198

Hasil pencarian tentang surah+al-baqarah+ayat+43

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di dalam surah...Al Baqarah (dan baginya) di samping pahala yang dilipatgandakan itu (pahala yang banyak) juga disertai
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr...ayat 43.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah...Al-Furqaan.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
[[13 ~ AR-RA'D (GURUH) Pendahuluan: Madaniyyah, 43 ayat ~ Surat al-Ra'd termasuk kelompok surat Madaniyyah...dan berisikan 43 ayat....Dinamakan al-ra'd (guruh) karena mengandung pemujaan yang dilakukan petir kepada Allah....Alif, Lâm, Râ', adalah huruf-huruf fonemis yang mengawali beberapa surat al-Qur'ân....Ayat-ayat yang dibacakan ini adalah al-Qur'ân, sebuah kitab suci yang diturunkan kepadamu, Muhammad,
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
adalah hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah...Al Muddatstsir melalui firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."...Al-Muddatstsir 9-10)
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).