Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Adam 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 Jihad 12 al mujadalah ayat 11 13 Dua masa 14 cinta 15 matahari 16 hutang 17 surah al-maidah ayat 8 18 dosa 19 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 20 Nikah 21 Al-Imran ayat 130 22 sabar 23 al-mukminun+ayat+34 24 Aliimram+ayat+105 25 al isra ayat 7 26 Ar Rahman 27 surat+al+imranayat+110 28 Ta ha+ayat+14 29 Kafir 30 al ahzab ayat 21 31 Hadits Muslim Nomor 3035 32 ilmu 33 maryam 34 Saba 13 35 al isra ayat 36 36 al a'raf ayat 52 37 surat al imran ayat 185 38 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 39 Jika allah menganugerahi rahmat 40 Ikhlas 41 ALI IMRAN 159 42 Berdebat 43 puasa 44 Al-Imran (3 : 130) 45 miskin 46 al imran 47 al anam ayat 83 48 khusyu 49 aL IMRAN AYAT 2 50 yusuf 51 surah al Maun beserta terjemahan 52 Perubahan zat 53 al qashash ayat 77 54 al-baqarah ayat 168 55 al bayyinah ayat 5 56 ibrahim ayat 7 57 Hud ayat 5 tema apa 58 Dimana dia akan mati 59 al ikhlas 60 AL Hasyr ayat 7 61 surah al hadid ayat 57:3 62 Surah al-imran ayat 77 63 Laut 64 Abu Daud 1397 65 annisa ayat 12 66 Hadits Muslim Nomor 2314 67 QS. IBRAHIM AYAT 37 68 Al-Muzammil ayat 20 69 perempuan 70 al baqarah ayat 269 71 Gunung 72 Surah Taha ayat 5 73 dalil hidayah 74 muslim 75 Mencela pemberian 76 Susah payah 77 Rezeki 78 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 79 atap terpelihara 80 arah 81 Kurang ilmu 82 ali imran 83 ar rahman 19 84 surat al-an'am ayat 59 85 Qs. Maryam 33 86 berserah diri 87 surat saba surah yang ke berapa 88 ali imran : 92 89 Dongeng 90 Ali imran ayat 191 91 Tanah 92 surah al maidah ayat 96 93 ibrahim ayat 37 94 Yusuf ayat 103 95 ibrahim 37 96 Al-A'râf ayat 20 97 Surat al mujadalah ayat 11 98 AL Baqarah ayat 286 99 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 100 Metode pendidikan

Hasil pencarian tentang surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir

tafsir-deskripsi"> Yaitu unta, sapi, dan kambing....

tafsir-deskripsi"> Untuk manfaat dan maslahat kamu, di antaranya kamu memperoleh kehangatan...

tafsir-deskripsi"> Bisa diternakkan, diambil susunya, dan ditunggangi....

tafsir-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Menurut satu qiraat dibaca katsiir (banyak) disebabkan keduanya banyak menimbulkan persengketaan, caci-mencaci...Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya...sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah....artinya sebagaimana dijelaskan-Nya kepadamu apa yang telah disebutkan itu (dijelaskan-Nya pula bagimu ayat-ayat

tafsir-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Surat ini dinamakan pula surat nikmat; karena...Allah Ta’ala menyucikan diri-Nya dari sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

tafsir-deskripsi..."> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Nabi Hârûn beserta Fir'aun dan Banû Isrâ'îl, kemudian kisah Nabi Yûnus, yang namanya dijadikan tajuk surat...Alif, Lâm, Mîm merupakan huruf-huruf yang digunakan Allah untuk membuka sebagian surat....Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân

tafsir-deskripsi"> Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas...“Ya, Allah akan mematikanmu, kemudian membangkitkanmu dan akan memasukkanmu ke neraka Jahanam.” Ibnu...Abbas berkata, “(Maka) turunlah beberapa ayat akhir surat Yaasiin.” (Hadits ini diriwayatkan pula...

tafsir-deskripsi"> Ayat yang mulia ini di dalamnya menyebutkan syubhat orang-orang yang...

tafsir-deskripsi"> Yaitu orang yang mengingkari kebangkitan dan meragukannya.

tafsir-deskripsi"> Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ikrimah dari...Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Ada segolongan kaum di antara penduduk Mekah yang masuk...mereka, “Innalladziina tawaffaahumum malaa’ikatu zhaalimii anfusihim…dst.” (An NIsaa’: 97) Ibnu...Abbas berkata, “Maka dikirimlah surat berisi ayat tersebut kepada kaum muslimin yang tinggal di Mekah...Al ‘Ankabut: 10), maka kaum muslimin mengirimkan surat kepada mereka berisikan ayat tersebut.

Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma tentang firman Allah ‘Azza wa Jalla, â...ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin Abi...Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan...Daiziil, demikian pula Ibnu Najih tidak mendengar tafsir dari Mujahid.”)

tafsir-deskripsi...itu dari wanita yang menerima surat dari Hathib karena pemberitahuan Allah kepada Beliau, kemudian Beliau

Menurut Ibnu Katsir, bahwa di sana terdapat keghariban (keasingan) karena disebutkan turunnya ayat ini..., sedangkan surat tersebut semuanya adalah Makkiyyah....Akan tetapi, hadits ini memiliki syahid dalam riwayat Ibnu Jarir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu...surat terseut semua (ayat)nya adalah Makkiyyah, maka belum jelas arahnya bagiku....turunnya di Mekah, maka bisa saja surat ini Makkiyyah selain ayat itu sebagaimana yang sudah biasa,

tafsir-deskripsi"> Karena rasa dengki dalam diri mereka, mereka berupaya mencari cara agar...dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran:...dan para sahabat biasa memaafkan Ahli Kitab dan kaum musyrik, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat...Ibnu Abi 'Ashim adalah seorang hafizh besar, biografinya ada dalam Tadzkiratul Huffaz juz 2 hal. 640,...Demikian juga seperti ini dalam Tafsir Ibnu Abi Hatim seperti yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir

tafsir-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Ada yang berpendapat, bahwa Beliau tinggal dalam perut ikan selama 40 hari....

tafsir-deskripsi"> Kepada kaumnya....

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud dengan keadaan yang sangat gelap ialah di dalam perut...

tafsir-deskripsi"> Karena meninggalkan kaumku tanpa izin-Mu.

tafsir-deskripsi"> Yakni kerjakalah shalat....

tafsir-deskripsi"> Di ayat 40 dengan 41 terdapat munasabah (keterkaitan), yaitu sebagaimana

bertanya kepadanya (tentang jumlah mereka), ia menjawab, “Jumlah kami 1.000 orang.” (Diriwayatkan oleh Ibnu...Abi Hatim dan Ibnu Jarir)....

tafsir-deskripsi"> Agar mereka tetap maju dan tidak mundur....maka ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat...Ali Imran ayat 13.

tafsir-deskripsi"> Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia...terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.” (Syaikh Muqbil berkata...Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal. 436 dan para perawinya adalah...

tafsir-deskripsi"> Termasuk rahmat Allah Ta’ala adalah Dia tidak memerintahkan Beliau...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.

tafsir-deskripsi"> Setelah keduanya (Nabi Musa dan Nabi Harun ‘alaihimas salam) mendatangi...

tafsir-deskripsi"> Yaitu sejak dalam buaian....

tafsir-deskripsi"> Menurut Ibnu Abbas, bahwa Nabi Musa ‘alaihis salam tinggal di lingkungan...Menurut Ibnus Saa’ib, 40 tahun, Sedangkan menurut Muqaatil 30 tahun, dan ini yang disebutkan dalam...Tafsir Al Baghawi dan Al Jalaalain.

tafsir-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, ia berkata...Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...Ibnu Hatim meriwayatkan sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 251, dan Nasa’i sebagaimana...dalam Tafsir Ibnu Katsir, dan Ibnu Hibban hal. 434....mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat

tafsir-deskripsi"> Menurut Ibnu Mas’ud, mereka menjualnya seharga 20 dirham....Sedangkan menurut ‘Ikrimah, mereka menjualnya seharga 40 dirham, walahu a’lam....

tafsir-deskripsi"> Mereka di sini bisa kembalinya kepada sekelompok musafir, yakni mereka

tafsir-deskripsi"> Karena dahsyatnya azab....Ibnu Abi Hatim menyebutkan, bahwa Ibnu Mas’ud berkata, “Apabila sudah tinggal orang-orang yang kekal...salah seorang di antara mereka tidak melihat ada orang selainnya yang diazab di neraka,” kemudian Ibnu...Mas’ud membacakan ayat, “Mereka merintih dan menjerit di dalamnya (neraka) dan mereka di dalamnya...tidak dapat mendengar.”

tafsir-deskripsi"> Mereka tuli, bisu dan buta atau maksudnya

tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu ‘Abbas...menggerakkannya.” Maka Sa’id menggerakkannya, Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat..., Al Humaidiy, dan Ibnu Abi Hatim)....

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dilarang Allah...membacakannya (lihat pula surah Thaaha: 114), agar Beliau dapat menghapal dan memahami betul-betul ayat

tafsir-deskripsi"> Imam Ibnu Katsir berkata, “Banyak para mufassir yang menyebutkan di ayat...Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya....

tafsir-deskripsi"> Ibnu Abbas berkata, “Apabila Beliau hendak menyampaikan perkataan,...

tafsir-deskripsi"> Imam Ibnu Katsir berkata, “Hakikat naskh (lihat lafaz ayat tersebut-peny...Ibnu Abbas berkata, “Yakni Allah Subhaanahu wa Ta'aala menghilangkan godaan yang dimasukkan setan.â

tafsir-deskripsi"> Al Hafizh Ibnu Katsir berkata: Imam Abu ‘Amr Al Auza’i berkata (meriwayatkan...akan ditaklukkan untuk umatnya satu persatu, Beliau pun bergembira dengannya, maka Allah menurunkan ayat...masing-masing istana ada istri-istri dan pelayan-pelayan yang layak untuk Beliau.” (Diriwayatkan oleh Ibnu...Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalannya, dan ini adalah isnad yang shahih sampai kepada Ibnu Abbas).

tafsir-deskripsi"> Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah...Abu Hurairah dan ia menisbatkan kepada Ibnul Mundzir, dan di sana disebutkan, maka Allah menurunkan ayat..., dan disebutkanlah ayat itu....Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan...

tafsir-deskripsi"> Yakni berlalunya waktu.

tafsir-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur Ar...Abbas ia berkata tentang turunnya ayat ini, "Innalladziina tawaffahumul malalaaa'ikatu zhaalimii anfusihim...maka ia berisyarat dengan tangannya ke arah Madinah, maka turunlah ayat ini, "Wa may yakhruj min baitihi...Imam Ahmad berkata, "Orang yang paling 'alim tentang 'Amr bin Dinar adalah Ibnu Uyainah."...Ibnul Madini berkata, "Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah adalah orang yang paling 'alim terhadap 'Amr bin

tafsir-deskripsi"> Agar hujjah menjadi tegak terhadap orang-orang yang meyelisihi, dan tidak...

tafsir-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun

Hal ini seperti yang disebutkan dalam surat Al Hajj ayat 73; di dalamnya Allah menerangkan bahwa berhala-berhala...yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat, Sekalipun mereka kerjakan bersama-sama, dan di surat...Al Ankabuut ayat 41 yang di dalamnya Allah menggambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh...

tafsir-deskripsi"> Sambil membantah dan mengolok-olok....

tafsir-deskripsi"> Mereka tidak bisa memahami perumpamaan itu.

tafsir-deskripsi"> Baik dalam hal ilmu, amal, keadaan, dan dakwah....

tafsir-deskripsi"> Dalam berdakwah dan dalam menghadapi gangguan yang mereka tujukan kepadamu...

tafsir-deskripsi"> Antara kamu dan kaummu yang mendustakan....

tafsir-deskripsi"> Karena hukum-Nya penuh dengan keadilan yang sempurna....Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan bahwa kitab catatan amal...paling luas, dan bahwa kitab catatan amal mereka itu disaksikan oleh makhluk yang didekatkan (lihat ayat...

tafsir-deskripsi"> Kata “Kalla” di ayat ini bisa diartikan “Tentu atau pasti”....

tafsir-deskripsi"> Kitab yang mencatat perbuatan orang-orang yang berbakti tersimpan di...berkata tentang ayat, “Benar-benar tersimpan dalam 'Illiyyin.” “Yaitu surga.” Dan dalam sebuah

tafsir-deskripsi"> Wahai kaum muhajirin dan anshar....Thayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan...para sahabatnya dan sebagian mereka saling mewarisi, sampai turun ayat, “Wa ulul arhaami ba’dhuhum...mewarisinya adalah kerabat terdekat mereka dari kalangan Dzawul Arham sebagaimana ditunjukkan oleh ayat...Selesai tafsir surat Al Anfaal dengan pertolongan Allah, wal hamdulillah.

tafsir-deskripsi"> Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Maula bin ‘...Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat dalam Al Qur’an yang belum...” Lalu ia (Ibnu Abbas) mulai berbicara dengan kami....Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat

tafsir-deskripsi"> Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, bahwa maksudnya adalah terbunuhnya mereka...

tafsir-deskripsi"> Dari semua kebaikan....Ar Ruum: 41)

tafsir-deskripsi"> Cara shalat khauf seperti tersebut pada ayat 102 ini dilakukan dalam...shalat sesuai kemampuan, bisa sambil berjalan, naik kendaraan menghadap kiblat maupun tidak (berdasarkan surat...Al Baqarah ayat 239)....

tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma tentang...Al Haafizh berkata, "Maka turunlah ayat tersebut."