Paling Sering Dicari

1 Pemimpin 2 Muhammad 3 al baqarah ayat 256 4 surah qaf ayat 45 5 Muslim 6 Hadits Muslim Nomor 3505 7 ar rum ayat 30 8 al baqarah ayat 30 9 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 10 maaf 11 Catatan amal 12 puasa 13 an nur ayat 26 14 Sholat 15 Ayat mutsha bihat 16 al hujurat ayat 13 17 al-maidah ayat 89 18 Al isra ayat 36 19 An nisa ayat 40 20 ar-rum ayat 39 21 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 22 An nahl ayat 19 23 Ali 'Imran Ayat 159 24 Surat+al+hasyr+ayat+20 25 Takwa 26 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 27 Tolong menolong 28 orang yang memakmurkan mesjid 29 Hati 30 al+mukmin+3 31 ANAK DERHAKA 32 Hadits muslim 2984 33 al maidah ayat 32 34 tumbuhan 35 Oramg orang sabar 36 Al-maidah ayat 2 37 SEHAT+AKAL 38 dikumpulkan 39 al hijr 40 ar rahman 41 Zakat 42 At taubah ayat 80 43 al-hujarat ayat 90 44 Tafsir al Misbah qs surat ali Imran ayat 80 45 al-imran ayat 159 46 an-nahl+ayat+59 47 ali imran 104 48 wasiat 49 Lalai dalam sholatnya 50 Sahih muslim 4661 51 fitnah 52 Surga dendam 53 Hadits menyayangi anak anak 54 saba 13 55 at+thalaq+ayat+3 56 ANNISA AYAT 1 57 al mukmin ayat 54 58 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 59 hutang 60 Tafsir ibnu majah 761 61 QS ya sin ayat 9 62 menjadi muslim 63 al bayyinah ayat 9 64 Jujur 65 wanita 66 tambah 67 Memecah belah agama 68 Ad-duha ayat 4 69 Al ikhlas 70 surat al ahzab ayat 21 71 menjaga lisan 72 surah al isra' ayat 70 73 al-baqarah+ayat+219 74 Al maidah ayat 103 75 an-nisa ayat 43 76 Shalat daud 77 Bodoh 78 Maryam Baitul maqdis 79 Halaman 13 80 surat al haqqah ayat 19 81 Dari Allah kamu datang 82 al baqarah ayat 152 83 Kisah seseorang yang berfastabiqul khoirot 84 Kami wariskan bumi ini untuk orang yang beriman 85 al imran 130 86 Yunus+23 87 Tumbuh kembang manusia 88 ibnu madja 2957 89 as+sajdah ayat 7 90 imran ayat 79 91 yasin ayat 38 92 Ibrahim 35 93 Maryam 94 Ayat 5 95 Quran audio 96 an nur ayat 61 97 14th surah ayat 40 98 wanita nikahi agama 99 Ilmu 100 Sesungguhnya tugas rasul hanyalah menyampaikan

Hasil pencarian tentang surat+huud+ayat+117-119

artinya: Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya) terj. surat...Huud: 119, atau firmannya, “Annahum laa yu’minuun,” (lihat ayat di atas)....

-deskripsi"> Setelah sebelumnya Allah menunjukkan kepada mereka ayat-ayat yang nyata
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Huud: 119)

terjemahan ayat Surat Hud Ayat 50
Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) saudara mereka, Huud.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 58
Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Huud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 60
Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum 'Ad (yaitu) kaum Huud itu.
-deskripsi"> Yaitu kaum Nabi Huud ‘alaihis salam.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 53
Kaum 'Ad berkata: "Hai Huud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 54
Huud menjawab: "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya
Huud: 76) Mereka pun kemudian pergi.

Ayat ini sama seperti firman-Nya di ayat lain, “Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya...Huud: 15-16).

(lihat Huud: 40)

-deskripsi"> Dengan banjir besar.

[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...dalam kelompok surat-surat Madaniyyah....Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Sebelum ditutup, masih ada ayat-ayat lain yang menguraikan ihwal hari kiamat, hari pemberian pahala bagi
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Sebagai khatimah, surat ini ditutup dengan penyucian dan puji-pujian terhadap Allah Swt....Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Sebagai khatimah, surat ini ditutup dengan penyucian dan puji-pujian terhadap Allah Swt....Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Ayat-ayat berikutnya berkisah tentang kembalinya burung hudhud dari sebuah pengembaraan dengan membawa...Sulaymân melayangkan sepucuk surat pada sang ratu....Masih dalam topik pembicaraan hari kiamat, ayat-ayat selanjutnya menggambarkan kepanikan alam semesta
[[45 ~ AL-JAATSIYAH (YANG BERLUTUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 37 ayat ~ Surat ini diawali dengan dua huruf...Terhadap ayat-ayat al-Qur'ân yang berbicara tentang kemahakuasaan Allah, mereka malah menyikapinya dengan...Pada ayat-ayat selanjutnya, surat ini kembali berbicara tentang sikap mereka yang mengingkari hari kiamat...hari kiamat, dan bahwa tempat kembali mereka adalah neraka sebagai akibat sikap mencemoohkan ayat-ayat...Surat ini diawali dengan dua fonem Arab, sebagimana halnya cara al-Qur'ân dalam mengawali beberapa surat
[[7 ~ AL-A'RAF (TEMPAT TERTINGGI ANTARA SURGA DAN NERAKA)(1) Pendahuluan: Makkiyyah, 206 ayat ~ Surat...yang berisi 206 ayat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah yang diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 163...sampai ayat 170 yang diturunkan di Madinah....Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Seperti surat-surat yang lain, surat ini pun menyinggung perintah mengamati dan menghayati sistem yang
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Nabi Hârûn beserta Fir'aun dan Banû Isrâ'îl, kemudian kisah Nabi Yûnus, yang namanya dijadikan tajuk surat...Alif, Lâm, Mîm merupakan huruf-huruf yang digunakan Allah untuk membuka sebagian surat....Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân
[[79 ~ AN-NAZI'AT (PARA PENCABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 46 ayat ~ Ayat-ayat pembukaan surat al-Nazi'ât...Ayat-ayat selanjutnya menuturkan kisah Mûsâ a. s. bersama Fir'aun dengan tujuan menghibur hati Nabi Muhammad...Surat ini menyinggung pula upaya dan kiat manusia di dunia, memaparkan dengan jelas nasib buruk yang...Pada bagian akhir surat dijelaskan sikap orang-orang musyrik yang bertanya-tanya tentang masa datangnya
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah....Kisah Yûsuf dalam surat ini diceritakan pada 78 ayat....Surat ini dimulai dengan tiga ayat yang menyebutkan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad....surat....huruf-huruf serupa lainnya yang merupakan bagian dari bahasa kalian, bangsa Arab, adalah juga bagian dari ayat-ayat
[[20 ~ THAHA Pendahuluan: Makkiyyah, 135 ayat ~ Seluruh ayat, yang berjumlah 135, dalam surat ini diturunkan...di Mekah, kecuali ayat 130 dan 131....Allah sengaja mengawali surat ini dengan menyebut dua huruf fonemis itu, seperti pada beberapa surat...Kendati demikian, mereka tetap tidak mampu mendatangkan satu surat pendek atau beberapa ayat saja yang...serupa dengan surat dan ayat al-Qur'ân.
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian, dalam surat ini dan surat lainnya, ayat-ayat yang jelas
[[76 ~ AL-INSAN (MANUSIA) Pendahuluan: Madaniyyah, 31 ayat ~ Dalam surat ini dibicarakan perihal penciptaan...Balasan yang akan diberikan kepada orang-orang kafir, dalam surat ini, dibicarakan secara global....Surat ini kemudian mengkhususkan pembicaraan kepada Rasulullah saw. yang dikaruniai al-Qur'ân....Surat ini juga memuat peringatan bagi mereka yang mencintai kehidupan dunia dengan tidak mempedulikan...Dibicarakan pula mengenai ayat-ayat yang dapat dijadikan sebagai nasihat dan peringatan dengan kehendak
Dan apabila suatu surat al-Qur'ân diturunkan dan didengar oleh orang-orang munafik, mereka mengolok-olok...mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya karena oleh surat...Orang-orang Mukmin yang melihat cahaya dan mengetahui kebenaran akan bertambah keimanan mereka dengan ayat-ayat...Allah, dan mereka akan bergembira dengan turunnya ayat-ayat itu.
[[54 ~ AL-QAMAR (BULAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 55 ayat ~ Ayat pertama surat ini mengetuk pendengaran...Surat ini meminta Rasulullah saw. agar berpaling dari mereka dan memberikan batas kepada mereka hingga...Ayat-ayat berikutnya mengulas kadaan umat-umat terdahulu dengan rasul-rasul mereka dan azab yang menimpa...Di sela-sela beberapa kisah itu, surat ini mengingatkan bahwa al-Qur'ân itu mudah dipahami dan dipelajari...Terakhir, surat ini ditutup dengan ancaman terhadap para pendusta yang membangkang berupa kesudahan mereka
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Huud: 114)

-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala Maha Mensyukuri, Dia menerima
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah....Secara garis besar, surat ini berisi berita dan pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...Itu adalah ayat-ayat kitab suci yang diturunkan, dibaca, dan diterangkan dengan jelas.