Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 kemudahan 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 rumah 12 ar-rum ayat 21 13 Maryam 14 surah al-maidah ayat 8 15 Disebabkan 16 ibrahim 37 17 Jihad 18 Adam 19 Dua masa 20 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 21 ilmu 22 al isra ayat 36 23 Ikhlas 24 al isra ayat 7 25 al baqarah ayat 275 26 al a'raf ayat 52 27 Jika allah menganugerahi rahmat 28 al ahzab ayat 21 29 cinta 30 Al Isra ayat 73 31 Berdebat 32 matahari 33 puasa 34 Al-Imran (3 : 130) 35 Al-Imran ayat 130 36 hadist tentang perilaku konsumen 37 Hadits Muslim Nomor 3035 38 Surga 39 surat al mujadalah ayat 11 40 miskin 41 surat+al+imranayat+110 42 Ta ha+ayat+14 43 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 44 Manusia 45 Kafir 46 Aliimram+ayat+105 47 Iman 48 sabar 49 al-mukminun+ayat+34 50 Ali imran ayat 191 51 Laut 52 Abu Daud 1397 53 sunat perempuan 54 al+qiyamah+ayat+1-2 55 An Nahl ayat 125 56 Kurang ilmu 57 tafsir al maidah ayat 2 58 Perubahan zat 59 ar rum ayat 56 60 Surat yunus+ayat+8 61 makanan 62 arah 63 perempuan 64 surat saba surah yang ke berapa 65 Membunuh 66 Rezeki 67 surat abasa 68 Surat Al A'raf ayat 157 69 albaqarah ayat 221 70 Al-ikhlas 71 surah al maidah ayat 96 72 atap terpelihara 73 allah sembahlah 74 AN NABA AYAT 7 75 annisa ayat 12 76 empat puluh tahun 77 Mencela pemberian 78 al imran 79 Surah Taha ayat 5 80 az zumar ayat 68 81 surat yasin 82 Ar Rahman 83 QS. IBRAHIM AYAT 37 84 ali imran : 92 85 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 86 al+maidah+ayat+ 83 87 Yusuf ayat 103 88 Gunung-gunung burung-burung daud 89 yunus 99 90 injil 91 ibrahim ayat 7 92 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 93 al qashash ayat 77 94 Dimana dia akan mati 95 surat al-an'am ayat 59 96 ALI IMRAN 159 97 surah al hadid ayat 57:3 98 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 99 AL Baqarah ayat 286 100 dosa

Hasil pencarian tentang tuliskan+ayat+terjemahan+QS+Ali+Imra+3+67

menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan kalian. (1) (1) Dalam tafsir edisi bahasa Arab pada ayat...Kalimat itu merupakan terjemahan ayat selanjutnya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
supaya ia tidak melihat kengerian azab yang menimpa mereka (kecuali istrimu) dengan dibaca rafa`, yaitu imra-atuka...Menurut qiraat lain dibaca nashab, yaitu imra-ataka, berkedudukan menjadi istitsna dari lafal al-ahl.
biasa digunakan oleh malaikat dan lainnya untuk menulis, dan demi kebaikan dan manfaat yang mereka tuliskan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 145
Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan
(Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada lempengan-lempengan) lempengan-lempengan kitab Taurat yang terdiri
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
(Dan jika seorang wanita) imra-atun marfu' oleh fi'il yang menafsirkannya (takut) atau khawatir (dari
Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...Ibnu Hatim meriwayatkan sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 251, dan Nasa’i sebagaimana...Di sana pada masing-masing mereka ada Ali bin Al Husain bin Waqid, dan dia didha’ifkan....Sayyaariy berkata, “Saya tidak berani menjaminnya.” Ibnu Abi Sa’daan berkata, “Muhammad bin ‘Ali...mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat
-deskripsi"> Ayat ini sama seperti firman Alah Ta’ala, “Wahai Rasul, sampaikanlah...Al Maa’idah: 67)

memeliharanya, sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al Maidah ayat...67.
-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

[[67 ~ AL-MULK (KERAJAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat ini dinamakan al-Mulk yang diambil...dari kata itu yang terdapat pada ayat pertama.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

class="tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ia berkata, “Turun ayat...yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka…dst.” tentang enam orang Quraisy, yaitu Ali...kepada Qais bin ‘Ubaad, ia berkata, “Aku mendengar Abu Dzar bersumpah sebuah sumpah, “Sesungguhnya ayat...dst.” Turun berkenaan orang-orang yang melakukan perang tanding pada peperangan Badar, yaitu Hamzah, Ali
ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin Abi...Beliau (Syaikh Muqbil) berkata, “Saya berpaling dari hadits Ali yang ada di Bukhari dan Muslim, karena...juz 10 hal. 260 berkata, “Susunan (hadits tersebut) menjelaskan bahwa tambahan ini (dalam hadits Ali...dan disebutkannya ayat itu adalah terputus karena Sufyan termasuk atbaa’uttaabi’in....Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan

-deskripsi"> Yakni mereka tidak lebih dari 1/3 meskipun jumlahnya lebih dari dua....Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang laki-laki dan yang wanitanya mendapatkan bagian yang sama, karena...lafaz "syurakaa" di ayat tersebut menunjukkan sama....Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, saudara/i seibu mendapatkan 1/3, sedangkan saudara-saudara...

-deskripsi"> Yakni yang kurang dari 1/3.
aku minum adalah madu di sisi Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan mengulangi lagi,” maka turunlah ayat...Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...kepada seorang pun.” Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Muslim juz 10 hal. 75, Abu Dawud juz 3...6 hal. 123, juz 17 hal. 13, Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1, dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah juz 3
Sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu...tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi
[[103 ~ AL-'ASHR (MASA) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah demi masa
-deskripsi"> Ayat ini ditujukkan kepada Yahya setelah Beliau lahir dan semakin besar,...

-deskripsi"> Menurut sebagian ahli tafsir, bahwa ketika itu usia Yahya 3 tahun.
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat...ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya...Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah....Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya
yang baik dan orang-orang yang buruk yang dengannya mereka dapat dikenali sebagaimana firman-Nya di ayat...Ali Imran: 106)

[[110 ~ AN-NASHR (PERTOLONGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 3 ayat ~ Surat ini meminta Rasulullah saw. untuk
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.
Al Auza’i berkata (meriwayatkan) dari Isma’il bin Ubaidullah bin Abul Muhajir Al Makhzumiy dari Ali...akan ditaklukkan untuk umatnya satu persatu, Beliau pun bergembira dengannya, maka Allah menurunkan ayat
Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah