Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 Haji 5 al Muthoffifin ayat 18 6 darah 7 anak 8 al ankabut ayat 45 9 Ali Imran 10 hewan 11 Al maidah ayat 2 12 al hujurat ayat 13 13 Maryam 14 riba 15 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 16 Tuhan 17 an nahl ayat 125 18 surat an-nisa 19 Menuntut ilmu 20 surah yunus ayat 57 21 Hadits Muslim Nomor 3444 22 Al Maidah ayat 8 23 Tidak dapat berkata apa-apa 24 al imron+ayat+110 25 Luqman 26 belajar 27 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 28 YUNUS 29 Al ahzab ayat 21 30 Al imran 31 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 32 Yunus 59 33 Ali imran 104 34 Peristiwa dimasa lalu 35 pikun dan beruban 36 dalil sumpah 37 al baqarah ayat 198 38 quraisy ayat 2 39 Darah manusia 40 Kisah nabi 41 sabar 42 al+baqarah+ayat+69 43 al+baqarah+ayat+70 44 Yusuf 45 bekerja 46 adz zariyat ayat 49 47 mimpi 48 zakat 49 Ahmad 50 Surat Ar-Rad ayat 11 51 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 52 hadits mencatat transaksi 53 berfikir 54 Bergelimang dosa 55 qs al-a'raaf 7:172 56 hadist tentang kesadaran lingkungan 57 AL MAIDAH AYAT 38 58 Ibrahim 59 +surat+at+taubah+ayat+24 60 Ilmu 61 An nisa ayat 58 62 al+insyirah+ayat+5 63 al alaq ayat 2 64 Ali Imran 110 65 ali imran 159 66 at taubah ayat 105 67 al+insyirah+ayat+6 68 Ali Imran ayat 26. 69 hadits abu Daud 1378 70 an nahl ayat 43 71 ra'd ayat 2 72 Surat Al antabul ayat 20 73 al jumuah ayat 10 74 Surat ali imron 103 75 al+ahzab+ayat+38 76 al insyirah ayat 5 77 al maidah ayat 89 78 al+mutaffifin+ayat+1 79 al+ahzab+ayat+21 80 ali imran 38 81 Allah 82 asy-syura ayat 51 83 yunus ayat 3 84 Q.S Al-Baqarah ayat 267 85 Terjemahan bahasa Indonesia Ibnu Majah nomor 222 86 rezeki 87 Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Menuntut ilmu adalah kewjiban bagi setiap individu muslim. (H.R Ibnu Majah). 88 "Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah 89 yunus 101 90 Al Furqon ayat 74 91 Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka 92 Bersikap tenang 93 Hadis tentang qord 94 al hasyr ayat 18 95 Celaka 96 Hadits Muslim Nomor 3178 97 Neraka 98 Surat ar rab 42 surst ke? 99 as shaf 4 100 AL FATIHAH AYAT 5

Hasil pencarian tentang wahai+jiwa+yang+tenang

Wahai jiwa yang tenang dengan kebenaran.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Mereka diikat dengan rantai dan diseret di atas mukanya ke dalam air yang...Ini adalah balasan bagi orang-orang yang berdosa, adapun orang yang merasa tenang kepada Allah, beriman...kepada-Nya dan membenarkan rasul-rasul-Nya, maka akan dikatakan kepadanya, “Wahai jiwa yang tenang
(Hai jiwa yang tenang) atau yang aman, dimaksud adalah jiwa yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 27
Hai jiwa yang tenang.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah--sementara kalian berebut dan mempersengketakan harta rampasan...Lalu Allah memperkenankan doa itu dan mengirimkan bala bantuan berupa seribu malaikat yang datang secara...samping itu, tibanya pasukan penguat itu kepada pasukan inti akan dapat membangkitkan semangat juang dan jiwa...Itulah yang diinginkan Allah....Pengiriman pasukan tentara itu hanya dimaksudkan untuk memberi kabar gembira, agar hati kalian menjadi tenang
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah di saat kalian kekurangan perbekalan air dan di saat kalian...Kalian merasakan kantuk dan tertidur dengan tenang....Dengan air hujan itu pula tanah menjadi padat dan mengokohkan kaki yang berdiri di atasnya (1). (1) Ayat...jiwa berupa rasa kantuk yang menyebabkan mereka dapat beristirahat dengan baik, dan diturunkannya hujan...Tanah berpasir pun menjadi padat dan kesat oleh siraman air hujan sehingga dapat mengokohkan pasukan yang
Termasuk yang menghendaki mereka bertakwa adalah keimanan yang Allah karuniakan kepada mereka....Seperti ucapan kita, “Wahai orang yang dermawan, bersedekahlah.”

-deskripsi"...> Demikian pula memperoleh rezeki yang luas, jiwa yang tenang, hati yang lapang sebagaimana firman Allah...beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Terj...kemungkaran yang sudah sulit diperbaiki.
ketenangan ke dalam hati mereka dan keteguhan ketika menghadapi ujian dan cobaan serta perkara-perkara yang...sulit yang mengacaukan hati dan menggelisahkan pikiran serta melemahkan jiwa....ini adalah diteguhkan-Nya hati mereka serta diturunkan-Nya ketenangan agar siap menerima beban-beban yang...berat itu dengan hati yang kokoh dan jiwa yang tenang, sehingga hamba-Nya siap menegakkan perintah Allah
-deskripsi"> Dengan hati mereka kepada semua yang wajib diimani, dan mengerjakan amal...saleh dengan anggota badan mereka baik yang berupa ucapan maupun perbuatan; yang wajib maupun yang sunat...perih serta melakukan semua itu dengan lapang dada dan jiwa yang tenang....

-deskripsi"> Kepada makhluk, seperti memberi orang yang membutuhkan, mengajarkan...mereka seperti mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri, membenci sesuatu yang tidak disukai menimpa
Wahai Muhammad, perintahkanlah orang-orang yang beriman untuk berperang demi menjunjung tinggi kalimat...Jika demikian, Kami akan menguatkan jiwa mereka....Apabila ada dua puluh orang prajurit dari kalian yang teguh iman mereka, memiliki jiwa kesabaran dan...Yang demikian itu karena mereka tidak memahami hakikat-hakikat persoalan....Mereka tidak memiliki keimanan, kesabaran jiwa dan keinginan untuk mendapatkan pahala.
Itulah ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta..., jiwa dan buah-buahan....Tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran....Maka sampaikanlah, wahai Nabi, berita sukacita yang menggembirakan kepada meraka yang bersabar dengan
Allah menegaskan janji-Nya kepada orang-orang Mukmin yang mengorbankan jiwa dan harta mereka di jalan-Nya..., dengan cara menukar jiwa dan harta mereka itu dengan surga sebagai harga dari apa yang mereka korbankan...Maka bergembiralah, wahai orang-orang Mukmin yang berjihad, dengan janji ini, karena kalian telah mengorbankan...jiwa dan harta kalian yang fana dan menggantinya dengan surga yang kekal untuk itu....Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Kemudian Allah memanggilnya dengan panggilan kekasih, "Wahai Ibrâhîm, sesungguhnya engkau telah memenuhi...panggilan wahyu melalui mimpi dengan tenang, dan engkau tidak ragu-ragu dalam melaksanakannya....meringankan cobaan Kami untukmu sebagai balasan atas kebaikanmu, seperti halnya Kami membalas orang-orang yang
Kemudian Allah memanggilnya dengan panggilan kekasih, "Wahai Ibrâhîm, sesungguhnya engkau telah memenuhi...panggilan wahyu melalui mimpi dengan tenang, dan engkau tidak ragu-ragu dalam melaksanakannya....meringankan cobaan Kami untukmu sebagai balasan atas kebaikanmu, seperti halnya Kami membalas orang-orang yang
Di antara hal-hal yang mereka perselisihkan adalah apa yang mereka terima dari pendeta-pendeta mereka...Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, "Apakah kalian telah membuat perjanjian dengan Allah untuk...itu, sehingga kalian merasa tenang karena Allah tidak akan memungkiri janji-Nya?
Untuk itu, Allah mewajibkan perang kepada kalian, wahai orang-orang Mukmin, sebagai perlindungan terhadap...agama dan jiwa kalian....Sesungguhnya jiwa manusia, secara tabiat, sangat tidak menyukai perang....Allah sungguh mengetahui maslahat yang kalian ketahui....Maka, sambutlah apa yang diwajibkan kepada kalian.
Wahai Muhammad, ceritakan pula kepada mereka kisah Mûsâ yang ada di dalam al-Qur'ân....Sesungguhnya ia adalah orang yang tulus jiwa, hati dan jasmaninya kepada Allah.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh yang bersenjata, maka hadapilah mereka...ketentuan itu, niscaya harapan kalian akan terwujud(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan pentingnya ketegaran jiwa...Petunjuk yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa seseorang yang berada dalam suatu peperangan,...Disinggung pula dalam ayat ini pentingnya jiwa keberagamaan dan keimanan dalam rangka memompa kekuatan...batin (inner force) dan ketegaran jiwa.
Maka bersabarlah, wahai Rasulullah, dari pendustaan dan hinaan yang mereka ucapkan tentang pesan- pesan...Sucikanlah Tuhanmu dari hal-hal yang tidak pantas bagi-Nya, dengan memuji-Nya dan terus menerus menyembah...Oleh karena itu, tetaplah tenang dengan keadaanmu sekarang ini dan puaslah dengan apa yang telah ditetapkan
Begitulah peperangan, wahai orang-orang yang beriman....Maka, rasakanlah pahit-manisnya perang dengan jiwa penuh keyakinan bahwa kalian akan mendapat pertolongan...Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah akan mendapatkan hukuman yang lain di hari kiamat berupa
Tidak ada yang dapat meraka lakukan ketika mengalami kekejaman perang selain berucap, "Wahai Tuhan kami..., ampunilah dosa-dosa kecil dan besar yang pernah kami perbuat....Mantapkan jiwa kami di medan pertempuran....Dan menangkanlah kami atas musuh-musuh agama-Mu, yang kafir kepada-Mu dan risalah rasul-rasul-Mu."
Andai kata kalian, wahai manusia, mengingkari nikmat Allah, Dia tetap Mahakaya yang tidak akan pernah...Dan apabila kalian bersyukur atas karunia yang diberikan-Nya kepada kalian, Dia tentu akan memberikan...Jiwa yang berdosa tidak akan dibebani dosa jiwa yang lain....Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbu kalian. (1) (1) Ayat ini merupakan...Sebuah prinsip yang baru dikenal dalam ilmu hukum dan perundang-undangan belakangan ini.
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan...Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan...Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.
Wahai Nabi, katakan kepada mereka agar mendapat penjelasan yang benar tentang kedudukan mukjizatmu, bahwa...al-Qur'ân telah diturunkan Allah melalui Jibril, roh yang suci, dengan kebenaran dan berisikan kebenaran..., dengan tujuan memperkokoh jiwa orang-orang beriman, menjadi petunjuk bagi mereka menuju jalan lurus...dan menjadi pembawa berita gembira tentang kenikmatan hidup akhirat bagi setiap orang yang berserah
Yakinlah, wahai orang-orang yang beriman, bahwa kalian akan mengalami cobaan harta (dengan perintah untuk...berinfak) dan cobaan jiwa (dengan perintah berjihad, dengan penyakit dan kesengsaraan)....Dan sesungguhnya kalian akan mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan berupa cercaan dan hujatan, yang...Karena sesungguhnya sikap yang demikian itu adalah sebagian dari kesalehan yang dikerjakan dengan niat...yang bulat.
Allahlah yang memenangkan kalian dan Dialah yang membunuh mereka dengan jalan memberikan kekuatan pada...kalian dan meniupkan ke dalam jiwa orang-orang kafir itu rasa takut dan gentar....Demikian juga halnya dengan engkau, wahai Rasul, bukan dirimu yang melakukan pada saat engkau melemparkan...debu dan kerikil ke arah muka mereka sehingga membuat orang-orang kafir itu gentar, tapi Allah yang...dalam bentuk ujian yang menyulitkan, sebagai cara Allah untuk menampakkan jiwa keikhlasan mereka.
-deskripsi"> Kepada mereka yang mendustakan lagi tetap membangkang, yang membantah kebenaran...adabnya, paling tenang, paling tawadhu’ dan paling sopan, di mana hal itu tidaklah ada kecuali pada...Selanjutnya jika mereka mau memperhatikan ucapannya yang fasih, lafaznya yang manis, kalimatnya yang...menyentuh hati, membersihkan jiwa, menyucikan hati, membangkitkan akhlak yang mulia, mendorong kepada...atau bukan, baik dengan berpikir sendiri atau bersama yang lain dengan suasana tenang, maka tentu dia
Perhatikanlah, wahai Rasul, ketika Allah memperlihatkan musuh-musuhmu kepadamu dalam jumlah yang kecil..., sebagaimana Allah menampakkan kalian dalam pandangan mereka, juga dalam pasukan yang kecil....Mereka bangga dengan jumlah yang besar....Hal itu dijadikan sedemikian rupa oleh Allah agar jiwa keberanian kalian bertambah besar dalam menghadapi...Sehingga kalian dapat mewujudkan ketetapan ilmu Allah yang pasti terwujud.
Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat ini dimulai dengan sejumlah sumpah demi beberapa gejala alam yang...yang ingkar kepada Allah dan kebangkitan akan mendapat siksa seperti orang-orang sebelum mereka yang...baik maupun yang buruk....Kemudian pembicaraan diarahkan kepada orang-orang yang menjadi sasaran surat ini, bahwa keadaan mereka...Juga tentang kelembutan yang diterima oleh jiwa yang tenang, yang telah mengerjakan perbuatan-perbuatan
"Wahai Nabi, semua kenikmatan, kesehatan dan keselamatan yang kamu rasakan adalah karunia dan kebaikan...Allah yang diberikan kepadamu....Sedang kesusahan, kesulitan, bahaya dan keburukan yang menimpa kamu adalah berasal dari dirimu sendiri..., sebagai akibat dari dosa yang telah kamu perbuat."...(Ungkapan ini ditujukan kepada Rasulullah saw. sebagai gambaran jiwa manusia pada umumnya, meskipun beliau