Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 5 Sabar 6 an+nisa+ayat+21 7 Surat+al+al isra+ayat+36 8 al imran 9 Tafsir ayat 22 10 yunus 11 Hukum+al+ankabut 12 surat an nisa ayat 135 13 ar rahman 14 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 15 waris 16 Dalil+tentang+kreatif 17 luqman+ayat+14 18 Riba 19 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 20 Ali imran 104 21 zakat 22 Ibrahim 7 23 Surat albakoroh 20_28 24 ali imran 97 25 AL MAIDAH AYAT 3 26 hadits shalat 27 Surat Lukman ayat 32 28 Tajwid+surat+al+anbiya 29 ali imran 30 Takwa 31 wanita 32 shaad 33 Ayat 1 34 petunjuk 35 Surat nuh 36 ikhlas 37 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 38 shalat 39 al maidah ayat 2 40 Surat Al baqarah ayat 284 41 al hujurat ayat 12 42 al+maidah+ayat+3 43 Zikir 44 Kisah kaum sodo 45 Al mulk ayat 2 46 al+anbiya+ayat+90 47 AL MAIDAH AYAT 76 48 al baqarah ayat 163 49 unta 50 Ali imran 103 51 al+anbiya+ayat 90 52 an nisa ayat 58 53 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 54 ayat Quran tentang sejarah 55 Muslim 56 Al-Hajj+ayat+41 57 al ikhlas 58 surat muhammad ayat 15 59 Unsur surat Ibrahim ayat 18 60 Al+hujurat+ayat+56 61 al hajj ayat 78 62 tauhid 63 Jihad 64 tajwid+al+a-raf+ayat+34 65 Al hijr 94 66 muhammad 35 67 an nisa ayat 59 68 surga 69 Hadis hutang piutang 70 Al ahzab ayat 21 71 Ali Imran 134 72 al+maidah+ayat+122 73 Surat al isra 74 al-baqarah ayat 275 75 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 76 katak 77 Haji 78 Surat+al+al+isra+ayat+36 79 ali+imran+146 80 ular 81 Ali imran 185 82 akhlak 83 yunus 107 84 waktu 85 al-quran 86 Surah Al hujurat ayat 6 87 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 88 Al insyirah ayat 5 89 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 90 musibah 91 Pendusta 92 ibadah 93 ali imran 190 94 An Najm ayat 39-40 95 al kahfi ayat 2 96 kekuatan 97 ibrahim 98 tidak+akan+bergeser+dua+telapak+kaki+tentang+umurnya+untuk+apa+digunakan 99 al hadid ayat 18 100 Hadis Ibnu Majah

Hasil pencarian tentang yunus+41

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ


41. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus
[[41 ~ FUSHSHILAT (AYAT-AYAT TERPERINCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Dalam surat yang diawali dengan
mengizinkan Rasul dan pengikutnya berperang, ayat pertama yang berbicara tentang perang (al-Hajj: 39-41