Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Disebabkan 15 ibrahim 37 16 surah al-maidah ayat 8 17 Jihad 18 Adam 19 Dua masa 20 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 21 Ta ha+ayat+14 22 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 23 surat+al+imranayat+110 24 Kafir 25 sabar 26 al-mukminun+ayat+34 27 Aliimram+ayat+105 28 ilmu 29 al isra ayat 36 30 al baqarah ayat 275 31 cinta 32 Al Isra ayat 73 33 Ikhlas 34 al isra ayat 7 35 al a'raf ayat 52 36 Jika allah menganugerahi rahmat 37 al ahzab ayat 21 38 Surga 39 Berdebat 40 matahari 41 puasa 42 surat al mujadalah ayat 11 43 Al-Imran (3 : 130) 44 Al-Imran ayat 130 45 hadist tentang perilaku konsumen 46 Hadits Muslim Nomor 3035 47 Manusia 48 Iman 49 miskin 50 al baqarah ayat 269 51 Susah payah 52 makanan 53 Metode pendidikan 54 Bahasa kaumnya 55 al jumuah ayat 10 56 Gelap 57 AL Hasyr ayat 7 58 maryam ayat 30-35 59 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 60 al anam ayat 83 61 Hud ayat 5 tema apa 62 surat abasa 63 Surat Al A'raf ayat 157 64 ayat+menyembunyikan+ilmu 65 Ditanya 66 durhaka 67 al-baqarah ayat 164 68 allah sembahlah 69 Zina 70 AN NABA AYAT 7 71 Tanah 72 Surat Al-Baqarah Ayat 256 73 surah al kautsar ayat 1-3 74 al ikhlas 75 al bayyinah ayat 5 76 dalil hidayah 77 albaqarah ayat 221 78 Al-ikhlas 79 Dongeng 80 Ali imran ayat 191 81 Laut 82 surat yasin 83 Abu Daud 1397 84 al+qiyamah+ayat+1-2 85 Kurang ilmu 86 Perubahan zat 87 Gunung-gunung burung-burung daud 88 Surat yunus+ayat+8 89 arah 90 perempuan 91 surat saba surah yang ke berapa 92 ar rum ayat 56 93 Membunuh 94 Rezeki 95 injil 96 surah al maidah ayat 96 97 atap terpelihara 98 surat an nazi'at 99 annisa ayat 12 100 empat puluh tahun

Hasil pencarian tentang 1. Jangan+mudah+mengobral+sumpah+

Maka sumpah seperti itu tidak disukai, dan disunahkan untuk melanggarnya lalu membayar kafarat....Berbeda halnya dengan sumpah untuk berbuat kebaikan, maka itu termasuk taat (serta mendamaikan di antara...manusia), maksud ayat, jangan kamu terhalang untuk membuat kebaikan yang disebutkan dan lain-lainnya...itu jika terlanjur bersumpah, tetapi langgarlah dan bayarlah kafarat sumpah, karena yang menjadi asbabun...nuzulnya ialah tidak mau melanggar sumpah yang telah diikrarkannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Maka jangan mengambil yang haram....Dan jangan melampaui batas yang rasional dari kesenangan tersebut....Allah tidak merestui orang-orang yang berlebih-lebihan(1). (1) Islam mengharuskan pemeluknya menjaga...Tubuh menjadi terporsir dan mudah terkena tekanan darah tinggi, gula dan kejang jantung (angina pectoris
Janganlah kalian terlalu mudah menyebut nama Allah dengan sering menggunakannya dalam sumpah....Allah Maha Mendengar ucapan dan sumpah kalian, Maha Mengetahui segala niat kalian.
sebagai sumpah....akibat pelanggaran sumpah....Peliharalah sumpah kalian dan janganlah kalian tempatkan pada bukan tempatnya....menjelaskan hukum-hukum-Nya agar kalian mensyukuri nikmat-Nya dengan mengetahui dan melaksanakan hak-Nya(1).... (1) Seperti halnya ayat-ayat al-Qur'an yang lain, ayat ini juga mengisyaratkan pembebasan budak.
berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut) untuk menyadarkannya supaya jangan...mengaku menjadi tuhan (mudah-mudahan ia ingat) yakni sadar dan mau menerimanya (atau takut") kepada...Ungkapan 'mudah-mudahan' berkaitan dengan pengetahuan Nabi Musa dan Nabi Harun.
(Jadilah engkau pemaaf) mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan jangan membalas
-deskripsi"> Yakni jangan sampai keluar dari mulutmu ucapan yang mengandung penolakan...terhadap permintaannya dengan bentakan dan sikap yang buruk, bahkan berikanlah kepadanya apa yang mudah
(Allah tidak menghukum kamu disebabkan senda-gurau) yang terjadi (di dalam sumpah-sumpahmu) yaitu sumpah...dibaca ringan `aqadtum dan dibaca tasydid `aqqadtum, menurut suatu riwayat dibaca `aaqadtum (dalam sumpah-sumpahmu...mengenai hal itu, yaitu seumpamanya kamu bersumpah dengan sengaja (maka kafaratnya) artinya kafarat sumpah...(Yang demikian itu) yang telah disebutkan (adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah) kemudian...(Dan jagalah sumpahmu) jangan sampai kamu melanggarnya selagi sumpah itu bukanlah perbuatan kebaikan
Bagi mereka diharuskan membayar kafarat. (1) Allah mengampuni mereka dan menerima kafarat itu sebagai...wujud kasih sayang-Nya kepada mereka. (1) Penjelasan tentang kafarat akibat melanggar sumpah terdapat
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh
(Kalau) apa yang engkau serukan kepada mereka itu (berupa keuntungan) yaitu harta duniawi (yang mudah...Mereka membinasakan diri mereka sendiri) dengan sumpah dusta (dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya
Dan gerakkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, ia akan menjatuhkan buahnya yang baik kepadamu(1). (1...) Buah kurma yang matang mengandung zat makanan utama yang mudah dicerna.
Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram dengan mengobarkan api peperangan, dan jangan pula menghalangi...Jangan melepas kalung-kalung yang ada pada leher binatang sebagai tanda bahwa binatang itu akan dibawa...ke Bayt Allâh untuk disembelih pada musim haji, dan jangan pula menghalangi orang-orang yang pergi ke...Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong(1) alam berbuat baik dan dalam melaksanakan...Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. (1)
Kami melunakkan besi baginya sehingga dengan mudah dapat dibentuk sesuai keinginannya(1). (1) Dâwûd a
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 196
Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat..., dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya....ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah
petunjuk yang telah diberikan oleh Tuhan itu, lebah menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan sangat mudah...Orang-orang yang berakal akan merenungkan hal itu sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan abadi(1).... (1) Madu merupakan jenis zat yang mengandung unsur glukosa dan perfentous (semacam zat gula yang sangat...mudah dicerna) dalam porsi cukup besar.
Janganlah kalian--dalam mengingkari sumpah setelah sumpah itu dikukuhkan--seperti perempuan gila yang...Sementara itu pula kalian menjadikan sumpah sebagai alat untuk menipu dan memperdayai kelompok lain karena...yang kalian perselisihkan di dunia selama ini dan akan memberi balasan sesuai amal perbuatan kalian(1).... (1) Kedua ayat di atas memberikan pernyataan bahwa asas hubungan antar muslim dan non muslim, selain
Allah menjadi saksi atas mereka bahwa mereka berdusta dengan sumpah-sumpah itu(1). (1) Masjid yang disebut
Sumpah itu--bila kalian pikirkan kandungannya--sangat penting dan mempunyai pengaruh yang amat dalam....(1) (1) Dua ayat ini menjelaskan betapa pentingnya sumpah yang diucapkan itu.
Sumpah itu--bila kalian pikirkan kandungannya--sangat penting dan mempunyai pengaruh yang amat dalam....(1) (1) Dua ayat ini menjelaskan betapa pentingnya sumpah yang diucapkan itu.
Iringilah mereka dari belakang dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh...."(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan sumpah...Kemudian disusul dengan sumpah lain atas kerancuan apa yang dikatakan orang-orang kafir tentang Rasululah...mendorong awan dengan sekuat-kuatnya, yang membawa gumpalan air yang berat, yang membawa air dengan mudah
~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan sumpah...Kemudian disusul dengan sumpah lain atas kerancuan apa yang dikatakan orang-orang kafir tentang Rasululah...mendorong awan dengan sekuat-kuatnya, yang membawa gumpalan air yang berat, yang membawa air dengan mudah
~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan sumpah...Kemudian disusul dengan sumpah lain atas kerancuan apa yang dikatakan orang-orang kafir tentang Rasululah...mendorong awan dengan sekuat-kuatnya, yang membawa gumpalan air yang berat, yang membawa air dengan mudah
~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan sumpah...Kemudian disusul dengan sumpah lain atas kerancuan apa yang dikatakan orang-orang kafir tentang Rasululah...mendorong awan dengan sekuat-kuatnya, yang membawa gumpalan air yang berat, yang membawa air dengan mudah
Malaikat-malaikat itu berkata, 'Jangan takut dan tenangkan dirimu....Pada masa hidupnya kelak, anak itu akan diberi banyak pengetahuan oleh Allah. '(1). (1) Anak yang dimaksud

-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh
Dia benar-benar Mahakuasa atas segala sesuatu. (1). (1) Ayat ini menerangkan bahwa unsur-unsur kosmos...Dengan demikian, tanah itu akan mudah bergerak hingga mencapai benih dan akar berbagai macam tumbuhan
Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauli” (jangan...kamu tunduk dalam bicara) tidak “Falaa talinna bil qauli” (jangan kamu lembut dalam suara), karena...Orang yang hatinya tidak sehat sangat mudah sekali tergerak hatinya karena melihat atau mendengar sesuatu...ketika ada sebab kecil pun yang mengarah kepada yang haram, maka orang yang hatinya ada penyakit akan mudah
Pendahuluan: Madaniyyah, 22 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang wanita yang dijatuhi sumpah...Allah benar-benar telah mendengar wanita yang mendebatmu tentang hal ihwal suaminya yang menjatuhkan sumpah...segala sesuatu yang mungkin didengar dan penglihatan-Nya meliputi segala sesuatu yang mungkin terlihat. (1)...(1) Latar belakang turunnya ayat ini adalah sebuah kasus yang mengisahkan bahwa Aws ibn al-Shâmit suatu