Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 AN NISA AYAT 3 3 ibrahim 4 riba 5 niat 6 kiamat 7 An Naml ayat 6 8 wasiat 9 ali imran ayat 19 10 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 11 An nisa ayat 29 12 al+Ali-Imran: 190 13 al hujurat ayat 6 14 surat at tahrim ayat 6 15 an nisa ayat 4 16 Al-Maidah ayat 2 17 Ali imran 110 18 Ayat Alquran tentang filsafat 19 al maidah ayat 1 20 Berangsur 21 Ali imran 130 22 surah fatir ayat 34 23 Sedekah 24 nikah 25 Dalam kubur berputus asa 26 luqman ayat 13 27 ibrahim ayat 7 28 Takwa 29 an nur ayat 32 30 ibadah 31 al baqarah ayat 30 32 ali imran 159 33 al imran 34 jual beli 35 Kedengkian 36 Annajm ayat 39 37 Ibrahim ayat 24 38 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 39 ilmu 40 Tidak membeda-bedakan 41 Ibnu katsir 42 Sajian 43 Al-Mu'minun Ayat 19 44 ali imran 103 45 Munafik 46 anak berkebutuhan khusus 47 AL MAIDAH AYAT 5 48 SURAT AL KAFIRUN 49 Al anfal ayat 9 50 At tahrim ayat 6 51 Az Zukhruf ayat 4 52 Membela diri sesudah teraniaya 53 Al+Maidah+ayat+101 54 luqman 13 55 ali+imran+134 56 an-nahl ayat 90 57 banjir 58 gunung meletus 59 Al-Mutaffifin+ayat+2 60 al+baqarah+ayat+261 61 Zaitun 62 Makna surat al baqarah ayat 234 63 Jiwa 64 An Nuur ayat 35 65 An nisa ayat 1 66 zakat 67 Babi 68 Al Baqarah ayat 275 69 surat al kahfi ayat 110 70 An-Nisa Ayat 9 71 Annisa ayat 1 72 al baqarah ayat 20 73 Sajian+nenek moyang 74 Ibrahim 35 75 berat 76 as syura ayat 38 77 an nisa ayat 7 78 al maidah ayat 8 79 az zumar ayat 3 80 sungai 81 Haji 82 ali imran ayat 77 83 dari 84 tulisan assalamualaikum arab 85 yasin+ayat+30-38 86 an nahl ayat 90 87 Fathir ayat 31 88 tenggelam+bumi 89 At Taubah ayat 105 90 at tauriq ayat 3 91 Al-Baqarah ayat 233 92 Sabar 93 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 94 al an'am ayat 165 95 Sapi 96 Hidangan 97 zina 98 surat ar rum ayat 21 99 al imran 192 100 minyak atsiri

Hasil pencarian tentang Allah+menjadikan+manusia+sempurna

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 190
Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi...Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu....Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 61
Allah-lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya; dan menjadikan siang terang...Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyal karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan...manusia tidak bersyukur.
Lalu Allah mengutus Jibrîl kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna, supaya ia tidak takut jika melihatnya
telah menciptakan kamu) padahal sebelumnya kamu tidak ada (lalu menyempurnakan kejadianmu) yakni Dia menjadikan...kamu dalam bentuk yang sempurna, lengkap dengan anggota-anggota tubuhmu (dan menjadikan kamu seimbang...) artinya Dia menjadikan bentukmu seimbang, semua anggota tubuhmu disesuaikan-Nya; tiada tangan atau
(Allahlah yang menjadikan malam untuk kalian supaya kalian beristirahat padanya; dan menjadikan siang...dikaitkannya pengertian melihat kepada siang hanyalah majaz atau kata kiasan belaka, karena pada siang hari manusia...(Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan...manusia tidak bersyukur) kepada Allah, malahan mereka tidak beriman kepada-Nya.
Simaklah kembali ketika Allah menguji leluhurmu, Ibrâhîm, dengan berbagai tugas berat, lalu ia mengerjakan...dengan sempurna dan sepenuh hati....berfirman kepadanya, "Kami hendak menjadikanmu pemimpin (imam) sebagai contoh dan teladan bagi semua manusia...Ibrâhîm lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 17
) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia...yang sempurna.
Maka hadapkanlah wajahmu ke arah agama yang sempurna kebenarannya, sebelum datangnya suatu hari ketka...tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya dari Allah....Pada hari itu manusia saling berpencaran dan keadaan mereka berbeda-beda.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 37
kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan...kamu seorang laki-laki yang sempurna?
Dan Kami wahyukan kepada Mûsâ dan Hârûn, saudaranya, agar menjadikan beberapa rumah di tanah Mesir sebagai...tempat tinggal dan kiblat bagi orang-orang Mukmin yang mengikuti seruan Allah....Dan agar mereka melaksanakan salat secara sempurna.
Hanya Allah yang menjadikan malam agar kalian merasa tenang dan dapat beristirahat, dan menjadikan siang...Allah benar-benar mempunyai karunia yang besar untuk manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 6
Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (...manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 16
Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi (manusia) dari jalan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 2
Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah
Kemudian Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui...Allah Mahakuasa atas setiap yang dikehendaki-Nya....Sebab melalui setetes air, Dia mampu menjadikan dua jenis manusia yang berbeda.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 15
Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya....Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah).
Mereka, misalnya, menganggapnya sebagai anak Allah karena dilahirkan tanpa bapak....Kepada mereka, Allah berfirman, "Ihwal penciptaan 'Isâ tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam...Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkati, mengajarkan kebaikan dan mendatangkan kebaikan bagi...manusia.
Dalam Allah menciptakan kalian, wahai umat manusia, dengan bentuk yang indah dan penciptaan yang sempurna
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 118
Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 97
Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia...(Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada...di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 30
Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan (manusia) dari
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 52
(Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya
bangunannya) ayat ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal Banaahaa; artinya, Dia menjadikan...yang dimaksud dengan Samkahaa adalah atapnya (lalu menyempurnakannya) yakni, Dia menjadikannya dengan sempurna
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 5
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya...Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian...dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu
yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam memakai pakaiannya (dalam bentuk manusia...yang sempurna) manusia sesungguhnya.
memberikan penjelasan mana yang benar di antara persoalan-persoalan keagamaan yang menjadi perdebatan manusia...Dan, agar al-Qur'ân itu menjadi petunjuk yang sempurna dan rahmat yang menyeluruh bagi orang-orang yang...beriman kepada Allah dan kitab suci yang diturunkan-Nya.
Tetapi Allah menjadikan orang-orang yang sempurna di antara kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan...Allah juga menjadikan kalian benci kepada sifat mengingkari nikmat, keluar dari syariat-Nya dan melanggar...Yang demikian itu adalah karunia mulia dan nikmat yang besar dari Allah kepada mereka....Allah Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Mahabijaksana dalam mengatur segala urusan.
Tetapi Allah menjadikan orang-orang yang sempurna di antara kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan...Allah juga menjadikan kalian benci kepada sifat mengingkari nikmat, keluar dari syariat-Nya dan melanggar...Yang demikian itu adalah karunia mulia dan nikmat yang besar dari Allah kepada mereka....Allah Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Mahabijaksana dalam mengatur segala urusan.
(Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada) maksudnya Dia menjadikan diriku...orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia....yang telah dipastikan baginya (dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat) Allah