Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 zakat 10 penyakit 11 Rezeki 12 an nisa ayat 58 13 Jibril 14 saba 16 15 lokasi yang memudahkan 16 al+ikhlas 17 at taubah ayat 105 18 at taubah ayat 60 19 al+lail+ayat+1-2 20 Al maidah ayat 48 21 sombong 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 24 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 25 Hikmah 26 Bumi bulat 27 Berfikir+positif 28 hr+muslim+288 29 dalil+kitab+Zabur 30 al baqarah ayat 188 31 al+hijr+22 32 Jihad 33 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 34 Zina 35 Ali Imran 159 36 Sakit 37 anjing 38 yusuf ayat 111 39 AS+SAJADAH+AYAT+6 40 Al Baqarah ayat 2 41 dalil+kitab+injil 42 Menyelam 43 yusuf 69 44 Pengertian dalil kitab 45 al hujurat ayat 13 46 at tahrim ayat 6 47 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 48 Hadis kitab zabur 49 Lalai 50 al maidah ayat 2 51 hadits kitab taurat 52 al-A’raf+ayat+204 53 Injil 54 Hadist kitab Zabur 55 Melindungi 56 an nisa ayat 1 57 surat+thaha+ayat+125 58 Ayat ayat larangan zina 59 Samiri 60 surat+thaha+ayat+126 61 al+baqoroh+ayat+185 62 motivasi kera 63 an nisa ayat 5 64 tafsir surat adzariyat ayat 56 65 AL HASYR AYAT 18 66 al hijr 9 67 Al Baqarah ayat 26 68 ar ra'du ayat 11 69 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 70 al-ma'arij+ayat+29-30 71 Tajwid+surat+al+anbiya 72 hambur hamburkan harta 73 luqman 27 74 katakanlah 75 Negeri yang dijanjikan 76 al jumuah ayat 9 77 ar+rahman+20 78 Al Imran ayat 159 79 al ikhlas 80 Hadits Abu Daud Nomor 1335 81 Angin 82 akal 83 al baqoroh ayat 247 84 Al quran 85 ar+ra'du+ayat+11 86 hujan 87 gunung 88 tindak kekerasan 89 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 90 saba 13 91 kitab+zabur 92 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 93 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 94 an+nisa+ayat+29 95 Ali imran 110 96 ali imran 42 97 Lembah 98 Ujian 99 yunus 74 100 yunus 10

Hasil pencarian tentang Allah+menciptakan+manusia+dan+tidak+beranak

terjemahan ayat Surat Al-Ikhlas Ayat 3
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 3
dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 152
"Allah beranak". Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 19
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian...Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 56
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 30
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan...manusia menurut fitrah itu....Tidak ada peubahan pada fitrah Allah....(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,
Mahasuci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan--jantan dan betina--baik dalam...dunia tumbuh-tumbuhan, diri mereka sendiri dan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia(1). (1) Kata...Yakni, bahwa Allah telah menciptakan pejantan dan betina pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik berupa...tumbuh-tumuhan, hewan, manusia dan makhluk hidup lainnya yang tak kasat mata dan belum diketahui manusia
Dia telah menciptakan kuda, baghal (peranakan kuda dan keledai) dan keledai untuk menjadi kendaraan kalian...dan hiasan yang menyenangkan hati kalian....Allah akan menciptakan sarana transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan...Allah untuk manusia jika kalian mau berpikir dan mengerahkan segala potensi yang ada.
(Dia menciptakan manusia) jenis manusia.
kalian sendiri pasangan-pasangan) sewaktu Dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam (dan dari jenis...Dengan kata lain, Dia memperbanyak kalian melalui anak beranak....Dhamir yang ada kembali kepada manusia dan binatang ternak dengan ungkapan yang lebih memprioritaskan...manusia....(Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia) huruf Kaf adalah Zaidah, karena sesungguhnya Allah swt
Dan memberikan peringatan secara khusus kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak...Allah Mahasuci dari sifat-sifat yang menyerupai makhluk, yang beranak atau diperanakkan.
("Allah beranak") melalui perkataan mereka yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak...perempuan Allah....(Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta) dalam hal ini.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 3
Dia menciptakan manusia.
(Dan apakah mereka tidak memperhatikan) apakah mereka tidak mengetahui (bahwasanya Allah yang menciptakan...langit dan bumi) padahal keduanya sangat besar sekali (adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan...mereka) serupa dengan manusia dalam hal kekecilannya (dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi...mereka) untuk mati dan dibangkitkan (yang tidak ada keraguan padanya?...Maka orang-orang yang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran) yaitu keingkaran terhadap-Nya.
(Allah menciptakan dari permulaan) Dia menciptakan manusia dari permulaan (kemudian mengembalikannya...sesudah mereka mati (kemudian kepada-Nyalah kalian dikembalikan) lafal ini dapat dibaca turja'uuna dan
Tidak ada bukti dan alasan yang dapat melarang kalian memakan hewan yang kalian sembelih dengan menyebut...nama Allah....Allah telah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan dalam keadaan tidak terpaksa, seperti bangkai...dan darah....Kalian tidak melanggar batas dalam memakan hewan yang beranak itu, bahkan mereka yang melampaui batas
Hendaknya manusia mengamati asal kejadiannya....Sebab, penciptaan manusia itu termasuk salah satu bukti kekuasaan Kami yang mengharuskan orang-orang...untuk beriman kepada Allah dan hari akhir....Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.
(Dia tiada beranak) karena tiada yang menyamai-Nya (dan tiada pula diperanakkan) karena mustahil hal
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 54
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah...dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 12
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 11
Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian
Allahlah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya....Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak, seperti anggapan mereka, padahal Dia tidak beristri?...Dia menciptakan segala sesuatu, termasuk makhluk-makhluk yang mereka jadikan sebagai pesaing Allah....Dia menghitung semua perkataan dan perbuatan manusia....Dia akan membalas mereka atas perkataan dan perbuatannya itu.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 2
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Allah menciptakan manusia sejak permulaan, kemudian mengembalikan penciptaan itu setelah mereka mati,...lalu hanya kepada-Nya mereka kembali untuk dihitung dan diberi balasan.
(Dan bahwasanya) dhamir yang terdapat pada ayat ini adalah dhamir sya'n, demikian pula pada dua tempat...lain sesudahnya (Maha Tinggi Kebesaran Rabb kami) Maha Suci kebesaran dan keagungan-Nya dari apa-apa...yang dinisbatkan kepada-Nya (Dia tidak beristri) tidak mempunyai istri (dan tidak pula beranak.)
Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada-Ku, tetapi mereka Aku ciptakan...Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk mereka sendiri.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 8
dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan...Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.
(Dan apakah mereka tidak memperhatikan) dapat dibaca Yarau dan Tarau, artinya memikirkan (bagaimana Allah...menciptakan manusia dari permulaannya) lafal Yubdi-u menurut suatu qiraat dibaca Yabda-u berasal dari...Bada-a, makna yang dimaksud bagaimana Allah menciptakan mereka dari permulaan (kemudian) Dia (mengulanginya...kembali) maksudnya mengulangi penciptaan-Nya kembali sebagaimana permulaan Dia menciptakan mereka....kedua (adalah mudah bagi Allah) dan kenapa mereka mengingkari adanya penciptaan yang kedua itu; yang
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 14
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
Di bumi kalian akan hidup dan beranak pinak. Di sana kalian akan mati dan dikubur....Dan dari sana pula kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat."