Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 Ayat+201 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 hari+kiamat 11 Ali Imran 159 12 hari kiamat 13 Injil 14 Riba 15 Al Hujurat ayat 13 16 sombong 17 zabur 18 Surat Al sajdah ayat 29 19 Ali+Imran+191 20 Sesuai petunjuk 21 dalil+kitab+injil 22 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 23 Al maidah ayat 48 24 Al sajdah ayat 29 25 an-nisa' ayat 100 26 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 27 Al imran 28 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 29 Ibrahim ayat 7 30 Ali Imran ayat 159 31 at taubah ayat 105 32 Surat Al infitar 6 33 kontrol diri 34 ilmu 35 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 36 an nisa 1 sampai 3 37 Zina 38 Berakal 39 Hadits tentang ketauhidan 40 al hadid ayat 3 41 yusuf 111 42 niat 43 ali+imran+190-191 44 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 45 Menyesatkan 46 Surah taha ayat 15 47 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 48 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 49 ibrahim 7 50 hadist+al-hujurat+ayat+12 51 kontrol+diri 52 harta 53 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 54 Hukum bacaanya 55 Ali imran ayat 9 56 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 57 Yusuf 58 Ali imran ayat 138 59 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 60 Amal tanpa ilmu 61 annahl ayat 90 62 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 63 an nahl ayat 90 64 Al an'am ayat 82 65 Surat annaShr 66 an nisa ayat 34 67 An nisa ayat 125 68 al hadid ayat 22 69 ali imran 103 70 An Nur ayat 2 71 an-najiah ayat 17 72 Al-Maidah+ayat+2 73 Al isra ayat 13 74 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 75 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 76 beriman pada hari kiamat 77 Az zumar ayat 62 78 Hadist mengenai Allah sang maharaja 79 Al baqarah ayat 2 80 al ahzab ayat 59 81 Al mukmin ayat 17 82 al furqan ayat 67 83 yunus ayat 107 84 al baqarah ayat 30 85 beriman kepada allah dan hari akhirat 86 yusuf 53 87 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 88 at tahrim ayat 6 89 Luqman+ayat+14 90 Ali+Imran+159 91 dalil+iman+kitab+zabur 92 ayat tuhan maha pemurah 93 al hijr ayat 9 94 al isra ayat 34 95 QS Al maidah ayat 51 96 Al Baqarah ayat 26 97 al-kahfi ayat 82 98 YUNUS 38 99 Keanekaragaman+hayati+tumbuhan+hewan 100 yunus ayat 57

Hasil pencarian tentang Ayat+Alquran+tentang+filsafat

niscaya menyusahkan kamu) karena di dalamnya mengandung kemudaratan (dan jika kamu menanyakannya di waktu Alquran...: apabila kamu bertanya tentang macam-macam masalah sewaktu Nabi saw. masih ada niscaya akan turun ayat-ayat...Alquran yang menjelaskannya dan jika ayat-ayat Alquran telah turun niscaya isinya akan menjelek-jelekkan...kamu sendiri oleh karena janganlah kamu banyak bertanya tentang hal-hal itu; sesungguhnya (Allah telah...memaafkan kamu tentang hal-hal itu) sebelum kamu meminta maaf kepada-Nya, maka dari itu janganlah kamu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
(Dan ceritakanlah) kepada mereka (tentang Ibrahim di dalam Al-Kitab ini) Alquran, yaitu tentang kisahnya...membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya (lagi seorang nabi) hal ini dijelaskan dalam ayat
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
(Dan apabila dibacakan Alquran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah) jangan berbicara (agar...kamu mendapat rahmat) ayat ini diturunkan sehubungan dengan perintah tidak boleh berbicara sewaktu khutbah...Jumat yang diungkapkan oleh ayat ini dengan istilah Alquran, mengingat khutbah itu mengandung ayat-ayat...Alquran....Menurut pendapat lain berkaitan dengan pembacaan Alquran secara mutlak.
(tentang syair) ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan orang-orang kafir, karena mereka...telah mengatakan, bahwa sesungguhnya Alquran yang didatangkan olehnya adalah syair (dan bersyair itu...(Alquran itu tiada lain) apa yang diturunkan kepadanya, tiada lain (hanyalah pelajaran) nasihat (dan...Kitab yang memberi penerangan) yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan lain-lainnya.
(Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami) yakni Alquran (mereka berkata, "Sesungguhnya kami...telah mendengar ayat-ayat seperti ini, kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti...Di sana ia membeli buku-buku tentang sejarah orang-orang Ajam, kemudian ia menceritakannya kepada penduduk...(Tiada lain) tak lain (hal ini) yakni Alquran (hanyalah dongeng-dongengan) cerita-cerita bohong (orang-orang
(Sebenarnya Alquran itu) Alquran yang kamu datang dengan membawanya (adalah ayat-ayat yang nyata di dalam...(Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang lalim) yakni orang-orang Yahudi; mereka...mengingkarinya, padahal Alquran telah jelas bagi mereka.
(Alif laam raa) hanya Allahlah yang mengetahui maksudnya (ini) ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Kitab)...yakni Alquran; idhafat di sini mengandung makna min, artinya bagian daripada Alquran (yang jelas) yang
(Inilah) (ayat-ayat Al Kitab) yakni Alquran....Idhafah di sini mengandung makna Min, maksudnya sebagian daripada Alquran (yang menerangkan) perkara
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Inilah) artinya ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran....Diidhafatkan lafal ayaatul pada lafal Alkitab mengandung makna min, yakni bagian daripada Alquran (yang
(Tentang berita yang besar) ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan mereka itu....Sedangkan Istifham atau kata tanya pada ayat yang pertama tadi mengandung makna yang mengagungkannya....Hal yang dimaksud adalah Alquran yang disampaikan oleh Nabi saw. yang di dalamnya terkandung berita mengenai
(Dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat Rabb mereka) Alquran (mereka beriman) sangat percaya kepadanya
(Dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami) mendustakan Alquran (dengan sesungguh-sungguhnya) maksudnya,
(Ini) ayat-ayat ini (adalah sebagian dari ayat-ayat kitab) Alquran; idhafat di sini mengandung makna...min yang berarti sebagian (yaitu Alquran yang memberi penjelasan) yang memenangkan perkara yang hak atas...Lafal ayat ini diathafkan kepada lafal sebelumnya dengan ditambah sifat.
(Dan apabila mereka diberi pelajaran) maksudnya, dinasihati dengan ayat-ayat Alquran (mereka tiada mengingatinya
(Alif laam raa) hanya Allahlah yang mengetahui maksudnya (Ini adalah) ayat-ayat ini (sebagian dari Alkitab...) yakni Alquran; idhafat mengandung makna min, yaitu bermakna sebagian (Dan kitab yang diturunkan kepadamu...dari Rabbmu itu) maksudnya Alquran....Kalimat ayat ini berkedudukan menjadi mubtada sedangkan khabarnya ialah (adalah benar) tiada keraguan...di dalamnya (akan tetapi kebanyakan manusia) yakni penduduk kota Mekah (tidak beriman) bahwasanya Alquran
(Bukankah ayat-ayat-Ku) dari Alquran (telah dibacakan kepada kamu sekalian) maksudnya kalian telah diperingatkan
(Ini adalah) (ayat-ayat Kitab) sebagian dari Alquran (yang nyata) untuk membedakan antara perkara yang
(Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah?) membantah Alquran.
(Demikianlah) sebagaimana yang telah Kami jelaskan di atas (Kami menjelaskan) Kami terangkan (ayat-ayat...orang-orang musyrik mengenai akibat dari perkara ini ("Kamu telah mempelajari.") engkau telah mempelajari tentang...ditafsirkan bahwa engkau telah mempelajari kitab-kitab orang-orang terdahulu kemudian engkau mendatangkan ayat-ayat...ini berdasarkan sumber darinya (dan supaya Kami menjelaskan Alquran itu kepada orang-orang yang mengetahui
(Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah) yakni Alquran (kecuali orang-orang yang kafir
(Yaitu orang-orang yang beriman) lafal ayat ini menjadi Na'at atau sifat bagi lafal 'Ibaadi' pada ayat...di atas (kepada ayat-ayat Kami) yakni Alquran (dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri
Kenapa kamu ingkar akan ayat-ayat Allah) yakni Alquran (padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan
(Sesungguhnya ayat-ayat-Ku) dari Alquran (selalu dibacakan kepada kalian, tetapi kalian selalu berpaling
(Dan apabila dibacakan kepada mereka) kepada penduduk Mekah (ayat-ayat Kami) yakni Alquran (yang menjelaskan...yang jelas keadaannya (berkatalah orang-orang yang ingkar) di antara mereka (kepada kebenaran) kepada Alquran
yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) huruf min adalah tambahan/zaidah (suatu ayat...dari ayat-ayat Tuhan mereka) dari Alquran (melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.)
(Tidak datang kepada mereka suatu ayat Alquran pun yang baru diturunkan dari Rabb mereka) secara berangsur-angsur..., yakni lafal Alquran (melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main) mereka memperolok-oloknya
(Dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Kami) yakni Alquran (mereka itulah penghuni-penghuni