Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 hujan 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 kurban 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 ar-rum ayat 21 9 sabar 10 cinta 11 surat ali' imran ayat 185 12 matahari 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 Adam 15 sedekah 16 Maryam 17 dosa 18 al ikhlas 19 Nikah 20 JUAL BELI AYAT 21 Saba 13 22 AN NAML AYAT 88 23 Tentang kematian 24 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 25 Gunung 26 miskin 27 ayat kursi 28 Nabi Ismail 29 Ar Rahman 30 ali imran 31 al ahzab ayat 21 32 yunus 99 33 perempuan 34 al imran 200 35 al+anam+ayat+14 36 AL Baqarah ayat 286 37 pagi 38 surat Al-Baqarah ayat 177 39 Aliimram+ayat+105 40 ali imran 159 41 surat al imran ayat 185 42 al baqarah ayat 256 43 al ahzab ayat 70 44 al-mukminun+ayat+34 45 Zina 46 al infitar ayat 6 7 47 Yusuf 84 48 Perubahan zat 49 sholat 50 Ali+Imron+ayat+133-135 51 Bahasa kaumnya 52 Hud ayat 5 tema apa 53 Annisa ayat 29 54 al isra ayat 7 55 QS. IBRAHIM AYAT 37 56 Hadits ahmad jauhi kufur 57 aL IMRAN AYAT 2 58 ASY SYUARA+ayat+222 59 jujur 60 ayat+menyembunyikan+ilmu 61 Hadits Muslim Nomor 2314 62 lima 63 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 64 buta 65 Al Isra' ayat 1 66 ASY+SYUARA+ayat+222 67 Ibrahim ayat 4 68 saba 15 69 Laut 70 imran 71 tafsir surat al imran ayat 104 72 al-baqarah ayat 168 73 Ditanya 74 al+bakarah+ayat+41 75 arah 76 AL A'RAF AYAT 52 77 jual beli 78 atap terpelihara 79 Qs. Maryam 33 80 ali imran : 92 81 Allah 82 at tahrim ayat 6 83 Surat al mujadalah ayat 11 84 Mencela pemberian 85 pelestarian alam 86 Rezeki 87 Surah Taha ayat 5 88 surah yusuf 65 89 ar rahman 19 90 annisa ayat 12 91 delapan puluh 92 Ali+Imran+ayat+189 93 Surah al-imran ayat 77 94 surah al maidah ayat 96 95 uzair 96 Yusuf ayat 103 97 ali imran 134 98 AN NISA AYAT 29 99 hutang 100 Q.S.Al-Hujarat ayat 11

Hasil pencarian tentang Bacalah+(tambatkan)+al+Qur’an+dalam+setiap+bulan

(Dialah yang menjadikan matahari bersinar) mempunyai sinar (dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi...bulan) dalam perjalanannya (manzilah-manzilah) selama dua puluh delapan malam untuk setiap bulan, setiap...delapan malam itu memperoleh suatu manzilah, kemudian tidak tampak selama dua malam, jika jumlah hari bulan...Atau tidak tampak selama satu malam jika ternyata jumlah hari bulan yang bersangkutan ada dua puluh sembilan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram adalah bulan-bulan yang...dihormati dan dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan....bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk mengganti bulan Muharram itu....

-deskripsi"> Yakni orang-orang yang dalam hatinya sudah tercelup oleh kekafiran dan...sikap mendustakan, oleh karena itu setiap kali datang kepada mereka ayat Allah, mereka tidak beriman
> Dari sini diketahui bahwa cahaya-cahaya yang ada ketika itu hilang, matahari digulung/dilipat dan bulan...dihilangkan cahayanya, sehingga ketika itu manusia berada dalam kegelapan, lalu bersinarlah bumi padang...Al Kahfi: 49) Dan akan dikatakan kepada orang yang telah berbuat selama di dunia, “Bacalah kitabmu,...Al Israa’: 14)

-deskripsi"> Yakni dihadirkan untuk ditanya tentang tabligh (penyampaian...Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan kepada setiap jiwa
Di antara planet-planet itu, Dia menjadikan matahari dan bulan yang bercahaya(1). (1) Ayat ini mengandung..."Al-Bur3j" yang dimaksud dalam ayat di atas adalah gugusan bintang (rasi) yang dilalui matahari ketika...Setiap tiga bulan terjadi satu musim yang dimulai dengan musim semi....Sinar matahari yang timbul dari energi tersebut jatuh ke planet-planet, bumi, bulan dan benda-benda langit...Adapun bulan disebut munîr, yang berarti 'bercahaya', karena cahayanya timbul akibat adanya sinar matahari
Saat itu, yang menjadi Amirulhaj (Amîr-u-'l-Hajj, Amîr al-Hajj) adalah Abû Bakr al-Shiddîq r. a. ....Setelah itu disebutkan tentang keutamaan bulan-bulan suci, perjanjian dengan orang musyrik, dan kewajiban...dan Nasrani sampai mereka memberikan jizyah secara sukarela, keterangan tentang jumlah bulan- bulan suci..., kewajiban berperang setiap kali ada seruan untuk itu tanpa menunda-nunda....Diterangkan pula, dalam surat ini, keadaan manusia dalam menerima ayat-ayat al-Qur'ân pada saat diturunkan
Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, "Serulah Tuhanmu dengan nama 'Allâh' atau 'al-Rahmân'....Dengan nama mana saja kalian menyeru-Nya adalah baik, karena Dia mempunyai al-asmâ' al-husnâ (nama- nama...Apabila kamu membaca al-Qur'ân di dalam salatmu, janganlah terlalu meninggikan suara agar tidak terdengar...Bacalah dengan suara sedang.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya....Bacalah dengan bacaan yang baik dan benar.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya....Bacalah dengan bacaan yang baik dan benar.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya....Bacalah dengan bacaan yang baik dan benar.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya....Bacalah dengan bacaan yang baik dan benar.
Wahai Muhammad, bacalah al-Qur'ân yang telah diwahyukan kepadamu, termasuk di dalamnya berita yang telah...Jangan dengarkan ocehan mereka yang menuntut agar al-Qur'ân itu diganti dengan mukjizat dalam bentuk
Apa gerangan hikmah di balik itu sehingga setiap bulan muncul sabit baru?...kebaktian adalah ketakwaan dan keikhlasan, memasuki rumah melalui pintu-pintunya sebagaimana dilakukan setiap...Apabila, pada paruh pertama, bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut..., yang berarti bulan sabit baru muncul untuk seluruh penduduk bumi....Perputaran bulan itulah yang mengajarkan manusia cara penghitungan bulan, termasuk di antaranya bulan
Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, bahwa ayat ini turun berkenaan sariyyah (pasukan kecil) para sahabat...ketika mereka menemui sekumpulan kaum musyrik di bulan haram, maka kaum muslimin meminta mereka agar...tidak menyerang di bulan itu, tetapi kaum musyrik tetap ingin menyerang, maka terpaksa kaum muslimin...memerangi mereka dan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dalam peperangan itu....Dia bermu’amalah (berhubungan) dengan hamba-hamba-Nya dalam setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni
Maka bacalah, dalam salat, ayat-ayat al-Qur'ân yang mudah....Maka bacalah ayat al-Qur'ân yang mudah, lakukanlah kewajiban salat, tunaikanlah kewajiban zakat dan berikanlah
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 4
Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.
Pada masa mengandung dan menyapihnya--yang berlangsung selama tiga puluh bulan--sang ibu merasakan berbagai...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu...24 bulan--dapat diketahui bahwa masa mengandung adalah enam bulan.
Tetapi ada yang lebih besar dari itu yaitu menghalang-halangi jalan Allah dan al-Masjid al-Harâm, dan...Maka orang-orang yang lemah menghadapi serangan mereka, kemudian keluar dari Islam hingga mati dalam...pada surat al-Tawbah: "Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada dua belas dalam kitab Allah pada...Dan dalam hadits riwayat al-Bukhâriy dari khutbah yang disampaikannya pada haji perpisahan (hajjat al-wadâ...Sabdanya, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya al-nasî'' adalah penambahan kekufuran yang menyesatkan
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...dalam pandangan Allah....Di bulan itu Allah menurunkan al-Qur'ân sebagai petunjuk bagi semua manusia menuju jalan kebenaran melalui...Maka barangsiapa yang hadir menyaksikan bulan ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perjalanan...Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari
(Dan bagi bulan) dapat dibaca Wal Qamaru atau Wal Qamara, bila dibaca nashab yaitu Wal Qamara berarti...peredarannya (manzilah-manzilah) sebanyak dua puluh delapan manzilah selama dua puluh delapan malam untuk setiap...Kemudian bersembunyi selama dua malam, jika bilangan satu bulan tiga puluh hari, dan satu malam jika...bilangan satu bulan dua puluh sembilan hari (sehingga kembalilah ia) setelah sampai ke manzilah yang
(Atau lebih dari seperdua) hingga mencapai dua pertiganya; pengertian yang terkandung di dalam lafal...(Dan bacalah Alquran itu) mantapkanlah bacaannya (dengan perlahan-lahan.)
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 185
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan...) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda...Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah...ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah
(Sesungguhnya bilangan bulan) jumlah bulan pertahunnya (pada sisi Allah adalah dua belas bulan dalam...Kitabullah) dalam Lohmahfuz (di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya) bulan-bulan tersebut...janganlah kalian menganiaya dalam bulan-bulan tersebut) dalam bulan-bulan yang empat itu (diri kalian...Karena sesungguhnya perbuatan maksiat yang dilakukan dalam bulan-bulan tersebut dosanya lebih besar lagi...bulan-bulan yang dua belas itu (dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya) seluruhnya dalam bulan-bulan

-deskripsi"> Disebutkan shalat meskipun ia termasuk ke dalam ibadah, karena kelebihan...Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab...(Al Quran) dan dirikanlah shalat....Al ‘Ankabut: 45) Yakni shalat yang di sana terdapat dzikrullah itu lebih besar dari sekedar dapat mencegah
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 20
tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah...apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran....bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah...apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman
Dengan adanya ka'bah, bulan haram, hadyu dan qalaa'id, kehidupan manusia menjadi tegak, karena di sana...tempat berkumpul manusia, berkata sebagian ulama, "Sesungguhnya berhaji ke Baitullah fardhu kifayah pada setiap...

-deskripsi"> Maksudnya adalah bulan-bulan Haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah...Pada bulan-bulan itu dilarang mengadakan peperangan, oleh karenanya manusia merasakan keamanan di bulan-bulan
(Bacalah) lafal ayat ini mengukuhkan makna lafal pertama yang sama (dan Rabbmulah Yang Paling Pemurah...Lafal ayat ini sebagai Haal dari Dhamir yang terkandung di dalam lafal Iqra'.
Hal itu merupakan ketetapan hukum alam yang berlaku dalam tata surya ketika bumi berputar pada porosnya...dari arah barat ke arah timur sekali dalam satu hari dan pada saat yang bersamaan berputar pada orbitnya...Dengan berputarnya bumi pada porosnya setiap hari, matahari dan bintang-bintang tampak bagi penghuni...Kalau kita memperhatikan matahari secara teratur mulai akhir bulan Maret--yaitu ketika terjadi musim...Setiap suatu hari berlalu matahari terbit pada titik yang mendekati arah utara.
ya atau tanpa memakai ya, demikian pula lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh...Adapun istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, idah mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam...firman-Nya berikut ini, yaitu, "Hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan...Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau...Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya
Bacalah kitab Allah, wahai Nabi, dan jangan pedulikan mereka, serta kerjakanlah salat sesuai dengan ketentuan...keikhlasan akan memalingkan orang yang mengerjakannya dari dosa-dosa besar dan segala yang tidak dibolehkan dalam...Sesungguhnya di dalam ketakwaan kepada Allah dan berkonsentrasi kepada-Nya dalam salat dan lainnya, terdapat