Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 hutang 8 ibrahim 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 Maryam 13 kemudahan 14 Jihad 15 Adam 16 Dua masa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 surah al-maidah ayat 8 19 Disebabkan 20 ibrahim 37 21 al ahzab ayat 21 22 cinta 23 Al Isra ayat 73 24 Berdebat 25 matahari 26 puasa 27 Al-Imran (3 : 130) 28 Al-Imran ayat 130 29 hadist tentang perilaku konsumen 30 Hadits Muslim Nomor 3035 31 Surga 32 surat al mujadalah ayat 11 33 miskin 34 Ta ha+ayat+14 35 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 36 surat+al+imranayat+110 37 Manusia 38 Kafir 39 Iman 40 sabar 41 al-mukminun+ayat+34 42 Aliimram+ayat+105 43 ilmu 44 al isra ayat 36 45 Ikhlas 46 al isra ayat 7 47 al baqarah ayat 275 48 al a'raf ayat 52 49 Jika allah menganugerahi rahmat 50 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 51 al qashash ayat 77 52 Dimana dia akan mati 53 surat al-an'am ayat 59 54 ALI IMRAN 159 55 surah al hadid ayat 57:3 56 injil 57 ibrahim ayat 7 58 AL Baqarah ayat 286 59 dosa 60 surat an nazi'at 61 Al-Muzammil ayat 20 62 al an'am ayat 71 63 al-mujadalah ayat 11 64 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 65 AN NAML AYAT 88 66 Al ikhlas ayat 1-4 67 asy+syuara+ayat+181+182+183 68 al baqarah ayat 81 69 keinginan berhasil 70 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 71 al-imron ayat 110 72 Hadist ibnu majah 2172 73 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 74 Sebaik baik penolong dan pelindung 75 ombak 76 surat al-zalzalah 77 Yusuf 84 78 khusyu 79 yusuf 80 ayat tentang serakah 81 pikun dan beruban 82 surah yusuf 65 83 permainan 84 berlayar 85 Saba 13 86 Tentang kematian 87 surah al Maun beserta terjemahan 88 ayat al-Baqarah 219 89 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 90 Surat Ali imran ayat 64 91 Surat Al Kahfi ayat 97 92 berserah diri 93 Nikah 94 surat Toha ayat 14 95 SURah FATHIR AYAT 28 96 Susah payah 97 Surat Al-Baqarah Ayat 256 98 Metode pendidikan 99 Bahasa kaumnya 100 al jumuah ayat 10

Hasil pencarian tentang Dan+apabila+bintang+bintang+gugur+bertaburan

-deskripsi"> Ketika terjadi perubahan dan peristiwa dahsyat terhadap alam semesta yang...mencemaskan hati, maka bintang-bintang dihapuskan cahayanya atau bertaburan dan bergeser dari tempatnya...gunung-gunung dihancurkan menjadi seperti debu, sedangkan bumi menjadi rata tidak ada tempat tinggi dan...Itulah hari dimana para rasul ditetapkan waktunya untuk berkumpul bersama umat mereka masing-masing dan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Termasuk pula ketika Allah memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke...="tafsir-deskripsi"> Masing-masing beredar di tempat peredarannya sesuai yang Allah kehendaki, maka apabila...ajal telah tiba, dunia telah dekat dengan kehancuran, maka keduanya berhenti berjalan, dan kekuatannya...tidak berfungsi lagi, cahaya bulan akan hilang, matahari dilipat, dan bintang-bintang bertaburan.....

-deskripsi"> Seperti patung dan berhala.
Dialah yang memelihara dan menjaga tempat terbitnya matahari dan bintang-bintang lainnya....Dengan berputarnya bumi pada porosnya setiap hari, matahari dan bintang-bintang tampak bagi penghuni...Setelah itu ia akan tampak bergeser kembali ke arah semula sampai akhir September--saat musim gugur--...Bintang-bintang pun demikian pula, terbit di tempat yang berbeda-beda di ufuk timur saat perjalanan bumi...Khususnya bintang-bintang zodiak yang dua belas yang merupakan tempat berpindahnya matahari sepanjang
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 2
dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 2
dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
(Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan) artinya menukik dan berjatuhan.
(Dan apabila bintang-bintang berjatuhan) menukik berjatuhan ke bumi.
Aku benar-benar bersumpah demi tempat-tempat tenggelamnya bintang-bintang di penghujung malam, yaitu...waktu-waktu untuk salat tahajud dan istigfar....Di samping itu, besar-kecilnya bintang-bintang itu pun beragam pula....Selain itu, terdapat pula gugusan bintang yang disebut tandan, beredar di luar angkasa dan sesekali melintasi...Pada saat melintasi Bimasakti itu, apabila secara kebetulan gugusan itu menabrak tata surya kita, maka
Aku benar-benar bersumpah demi tempat-tempat tenggelamnya bintang-bintang di penghujung malam, yaitu...waktu-waktu untuk salat tahajud dan istigfar....Di samping itu, besar-kecilnya bintang-bintang itu pun beragam pula....Selain itu, terdapat pula gugusan bintang yang disebut tandan, beredar di luar angkasa dan sesekali melintasi...Pada saat melintasi Bimasakti itu, apabila secara kebetulan gugusan itu menabrak tata surya kita, maka
tentu langit menjadi atap yang gelap dan menjadi tidak indah dan tidak menarik....Allah Subhaanahu wa Ta'aala juga menjadikannya sebagai petunjuk bagi musafir di kegelapan daratan dan...

-deskripsi"> Apabila mereka (para setan) mencuri berita dari langit, yaitu dengan...dilepasnya meteor dari bintang-bintang seperti suluh api yang diambil dari api, kemudian dilemparkan...Dengan demikian, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menjadikan bintang-bintang untuk menjaga langit.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 8
Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,
(Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan) dihilangkan cahayanya.
Oleh karena itu, apabila setan-setan hendak mencuri berita dari langit, maka mereka dilempari meteor,...sehingga langit pun luarnya nampak indah dengan bintang-bintang yang bercahaya, dan dalamnya terjaga
Maka, apabila bintang-gemintang menghancurkan dirinya sendiri; apabila langit terbelah; apabila gunung-gunung...hancur lebur diterpa angin; dan apabila para rasul telah ditentukan waktunya untuk datang sebagai saksi
Maka, apabila bintang-gemintang menghancurkan dirinya sendiri; apabila langit terbelah; apabila gunung-gunung...hancur lebur diterpa angin; dan apabila para rasul telah ditentukan waktunya untuk datang sebagai saksi
Maka, apabila bintang-gemintang menghancurkan dirinya sendiri; apabila langit terbelah; apabila gunung-gunung...hancur lebur diterpa angin; dan apabila para rasul telah ditentukan waktunya untuk datang sebagai saksi
Maka, apabila bintang-gemintang menghancurkan dirinya sendiri; apabila langit terbelah; apabila gunung-gunung...hancur lebur diterpa angin; dan apabila para rasul telah ditentukan waktunya untuk datang sebagai saksi
(Dan sesungguhnya Kami menciptakan gugusan bintang-bintang di langit) yang berjumlah dua belas, yaitu...mempunyai garis edar pada bintang Aries dan bintang Scorpio; Venus mempunyai garis edar pada bintang...Taurus dan bintang Libra; Utarid mempunyai garis edar pada bintang Gemini dan bintang Virgo; bulan mempunyai...edar pada bintang Sagitarius dan Pisces; Saturnus mempunyai garis edar pada bintang Capricorn dan Aquarius...(dan Kami telah menghiasi langit itu) dengan bintang-bintang yang gemerlapan (bagi orang-orang yang
dengan bintang-bintang lainnya yang biasa menuju arah timur, yaitu bintang-bintang (planet-planet) yang...(Saturnus) dan ‘Uthaarid (Merkurius)....dan perjalanan ke arah kebalikannya dari arah timur yang hanya dilakukan oleh tujuh planet ini....dan dengan keadaannya ketika menghilang dengan adanya siang hari....Bisa juga maksudnya, Allah bersumpah dengan semua bintang yang berjalan dan lainnya.

(Dan sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat) yang dekat dengan bumi (dengan lampu-lampu)...dengan bintang-bintang (dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar) alat untuk melempar...terpisah batu meteor dari bintang-bintang itu yang bentuknya bagaikan segumpal api, lalu mengejar setan...dan membunuhnya atau membuatnya cacat....Pengertian ini bukan berarti bahwa bintang-bintang itu lenyap dari tempatnya (dan Kami sediakan bagi
Aku bersumpah demi Tuhan Pemilik tempat terbit dan terbenamnya hari, bintang dan petunjuk...., seluruh bintang dan planet, di samping juga untuk menunjukkan semua kerajaan Allah....Atau paling sedikit berputar dari timur ke barat di sekitar bintang kutub utara--di belahan bola bumi...Apabila jarak kutub bintang itu lebih kecil dari lebarnya tempat peneropong, maka bintang tersebut tidak...Kalau kita coba membatasi fenomena terbit dan terbenam hanya pada matahari saja, tanpa bintang dan planet
Aku bersumpah demi Tuhan Pemilik tempat terbit dan terbenamnya hari, bintang dan petunjuk...., seluruh bintang dan planet, di samping juga untuk menunjukkan semua kerajaan Allah....Atau paling sedikit berputar dari timur ke barat di sekitar bintang kutub utara--di belahan bola bumi...Apabila jarak kutub bintang itu lebih kecil dari lebarnya tempat peneropong, maka bintang tersebut tidak...Kalau kita coba membatasi fenomena terbit dan terbenam hanya pada matahari saja, tanpa bintang dan planet
Dialah yang menciptakan bintang-bintang agar kalian dapat mengetahui arah yang hendak kalian tuju, dengan...Dengan meneropong matahari, bulan dan bintang--terutama bintang-bintang tak bergerak--seseorang yang...Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, pelayaran dan penerbangan kini menjadi disiplin ilmu yang berdiri...Bahkan, para antariksawan belakangan ini berpedoman pada matahari dan bintang dalam menentukan arah perjalanan...Dengan demikian, manusia dapat mengenal tempat dan waktu melalui bantuan bintang, persis seperti yang
(yang beredar dan yang terbenam) yang dimaksud adalah bintang-bintang yang lima, yaitu: Uranus, Yupiter..., Mars, Venus dan Pluto....Takhnusu artinya kembali beredar pada garis edarnya ke belakang, terlihat bintang-bintang itu berada...Lafal Taknisu artinya yang masuk ke dalam kandangnya; maksudnya bintang-bintang tersebut terbenam ke
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 5
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang...itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
(Dan bahwasanya Dia-lah Rabb bintang syi'ra) nama bintang yang berada di belakang bintang Jauza; bintang
Bahwa Dia adalah Pemelihara bintang besar yang disebut Syi'râ (Sirius). (1) Sirius adalah bintang paling...terang pada gugusan "Bintang Anjing" (Dog Star) Besar, yang juga merupakan bintang paling terang yang...Bintang Sirius ini berada di sekitat 18 derajat sebelah selatan garis tengah langit dan dikenal juga...dengan nama Dog Star (Bintang Anjing)....menyembah bintang itu.
(Demi langit dan yang datang pada malam hari) lafal Ath-Thaariq pada asalnya berarti segala sesuatu yang...datang pada malam hari, antara lain ialah bintang-bintang, karena bintang-bintang baru muncul bila malam
(Dan pada beberapa saat di malam hari bertasbih pulalah) pengertian bertasbih di sini adalah tasbih hakiki...yaitu membaca, 'Subhaanallaah Wa bihamdihii' (dan di waktu terbenam bintang-bintang) lafal Idbaar adalah...bentuk Mashdar, yakni setelah bintang-bintang itu terbenam maka bertasbih pulalah kamu....Atau lakukanlah salat Isya'ain yaitu Magrib dan Isya, pada pengertian yang pertama, dan pada pengertian
mengendalikan bintang-bintang dan planet-planet hingga aturannya tidak rusak atau jatuh ke bumi, kecuali...Allah benar-benar Mahalembut, Maha Pengasih, dan menyediakan jalan kehidupan kepada semua hamba-Nya....langit yang bersinar sendiri seperti bintang, rasi, nebula, dan galaksi, lalu benda-benda langit yang...dan kekuatan yang ditimbulkan oleh gerak....Debu-debu itu, apabila menyentuh bagian atas atmosfer, akan terbakar sehingga tidak sempat mencapai ke