Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 ibrahim 37 15 surah al-maidah ayat 8 16 Jihad 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 Adam 19 Dua masa 20 Disebabkan 21 ilmu 22 al baqarah ayat 275 23 al isra ayat 36 24 Al Isra ayat 73 25 cinta 26 Ikhlas 27 al isra ayat 7 28 al a'raf ayat 52 29 Jika allah menganugerahi rahmat 30 al ahzab ayat 21 31 Surga 32 Berdebat 33 surat al mujadalah ayat 11 34 matahari 35 puasa 36 Al-Imran (3 : 130) 37 Al-Imran ayat 130 38 hadist tentang perilaku konsumen 39 Hadits Muslim Nomor 3035 40 Manusia 41 miskin 42 Iman 43 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 44 surat+al+imranayat+110 45 Ta ha+ayat+14 46 Kafir 47 sabar 48 al-mukminun+ayat+34 49 Aliimram+ayat+105 50 Abu Daud 1397 51 al+qiyamah+ayat+1-2 52 Kurang ilmu 53 Perubahan zat 54 Ali imran ayat 191 55 Laut 56 surat yasin 57 Surat yunus+ayat+8 58 arah 59 perempuan 60 surat saba surah yang ke berapa 61 ar rum ayat 56 62 Gunung-gunung burung-burung daud 63 injil 64 Membunuh 65 Rezeki 66 atap terpelihara 67 surat an nazi'at 68 annisa ayat 12 69 empat puluh tahun 70 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 71 surah al maidah ayat 96 72 az zumar ayat 68 73 Ar Rahman 74 keinginan berhasil 75 QS. IBRAHIM AYAT 37 76 ali imran : 92 77 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 78 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 79 al+maidah+ayat+ 83 80 Mencela pemberian 81 al imran 82 Surah Taha ayat 5 83 surat al-zalzalah 84 yunus 99 85 pikun dan beruban 86 Yusuf ayat 103 87 al qashash ayat 77 88 Dimana dia akan mati 89 surat al-an'am ayat 59 90 ALI IMRAN 159 91 surah al hadid ayat 57:3 92 ibrahim ayat 7 93 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 94 dosa 95 Al-Muzammil ayat 20 96 al an'am ayat 71 97 al-mujadalah ayat 11 98 AL Baqarah ayat 286 99 al baqarah ayat 81 100 SURah FATHIR AYAT 28

Hasil pencarian tentang Hadist+tentang+hadiah+

berkata, "Kami kehilangan piala) teko (raja dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh hadiah...seberat beban unta) berupa bahan makanan (dan aku terhadapnya) tentang hadiah itu (menjadi penjamin.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
orang-orang Yahudi (berita) kabar (orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami, pengetahuan tentang...Ia diminta agar mendoakan Musa celaka dan untuk itu diberi hadiah, dia mendoakan hal itu tetapi doanya
ulama Bani Israil, di mana ia diminta untuk mendoakan keburukan terhadap Nabi Musa dan akan diberi hadiah...Ayat ini berlaku pula bagi setiap orang yang diberi ilmu tentang ayat-ayat-Nya, namun ia melepaskan diri
(Maka tatkala utusan itu sampai) utusan ratu Balqis yang membawa hadiah berikut dengan pengiring-pengiringnya...diberikan-Nya kepada kalian) yakni keduniaan yang diberikan kepada kalian (tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah
Utusan Ratu Balqîs pun kemudian sampai kepada Sulaymân a. s. dengan membawa hadiah....Tapi kalian malah merasa bangga dengan hadiah itu dan banyaknya harta yang kalian miliki.
(Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu...membawa lima ratus balok emas, sebuah mahkota yang bertatahkan permata, minyak kesturi, minyak anbar dan hadiah-hadiah
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 35
Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu
"Oleh karena itu," kata Balqîs melanjutkan, "aku memutuskan akan mengirim hadiah untuk Sulaymân dan rakyatnya
Kami sama sekali tidak mengharapkan balasan atau hadiah dari kalian, juga bukan untuk mendapatkan pujian
Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta."
"tafsir-deskripsi"> Ibnu Abbas berkata, “Dia (Balqis) berkata kepada kaumnya, “Jika ia menerima hadiah
(Kembalilah kepada mereka) dengan hadiah yang kamu bawa itu (sungguh kami akan mendatangi mereka dengan...Ketika utusan itu kembali kepada ratu Balqis berikut dengan hadiah yang mereka bawa sebelumnya, ratu
Ayat-ayat berikutnya berkisah tentang kembalinya burung hudhud dari sebuah pengembaraan dengan membawa...berita tentang Balqîs, Ratu yang bersama rakyatnya menyembah matahari....berunding dengan para pendampingnya, Balqîs memutuskan membalas surat Sulaymân dengan mengirimkan berbagai hadiah...sang nabi telah memboyong singgasana sang ratu dengan bantuan seorang ahli yang memiliki pengetahuan tentang
Para sahabat bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu, maka Allah menurunkan...mengira bahwa Beliau akan marah kepada keduanya, maka keduanya keluar, lalu ketika keluar tiba-tiba ada hadiah
-deskripsi"> Seperti diberikan kebaikan (nafkah, sedekah, hadiah, penghormatan, dan pemaafan
mereka dengan iman dan keyakinan, menyampaikan mereka kepada tuntutan yang tinggi, serta memberikan hadiah
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang kenikmatan yang...bidadari dan tempat duduk yang indah, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan perbincangan mereka tentang...berbagai perkara yang terjadi di masa lalu, sampai pembicaraan itu berlanjut membicarakan tentang kawannya...

-deskripsi"> Tentang hal yang telah berlalu ketika di dunia....Sudah menjadi maklum, bahwa kesenangan ahli ilmu adalah bertanya tentang ilmu dan mengkajinya, bahkan
malaikat serta penjelasan al-Qur'ân tentang pengulang-ulangan argumentasi al-Qur'ân....Dilanjutkan dengan penjelasan-Nya tentang asal penciptaan manusia dan setan dan ancaman-Nya terhadap...Kemudian dijelaskan pula tentang kemuliaan manusia, penjelasan Allah tentang siksaan-Nya di hari akhirat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan...ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat") karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 127
Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita....Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran...(juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan...untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah.
(Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku) ceritakanlah kepadaku (tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah...) tentang apa yang telah diciptakan oleh-Nya (bagi kalian berupa rezeki, lalu kalian jadikan sebagiannya...(Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian) tentang ini, yaitu tentang penghalalan
(Mereka menanyakan kepadamu) yaitu mereka penduduk kota Mekah (tentang kiamat,) tentang hari akhir ("...Katakanlah,) kepada mereka ("Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu) bila terjadinya (adalah pada...Mereka bertanya kepadamu seolah-olah kamu benar-benar mengetahui) terlalu berlebihan di dalam bertanya (tentang...(Katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah) merupakan pengukuhan
Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn ini berisikan, antara lain, pembicaraan tentang...Kemudian beralih kepada pembicaraan tentang tingkatan-tingkatan penciptaan manusia, perkataan orang-orang...Setelah itu dibicarakan tentang diturunkannya Tawrât kepada Mûsâ dan perlakuan Allah terhadap Banû Isrâ'îl...Disebutkan pula tentang ejekan mereka terhadap hari kemenangan (yawm al-fath) serta bantahan terhadap...alam semesta, pembicaraan tentang kebangkitan dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya,
Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...dan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tentang Nabi Muhammad saw....Kemudian disebutkan tentang alam semesta dan bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di dalamnya, tentang...Dijelaskan juga tentang keadaan manusia dalam kesusahan dan kegembiraan, tentang kekuasaan Allah dan...ketidakmampuan berhala-berhala atas segala sesuatu, tentang tantangan untuk mendatangkan satu surat,
Apakah yang dapat memberitahukanmu tentang hakikatnya dan memberikan gambaran kepadamu tentang kedahsatannya
Sesungguhnya janji Allah) tentang adanya hari berbangkit dan lain-lainnya (adalah benar, maka sekali-kali...beriman kepada adanya hari berbangkit dan lain-lainnya (dan sekali-kali janganlah memperdayakan kalian tentang...Allah) tentang sifat dan Penyantun-Nya dan sifat Sabar-Nya yang menangguhkan kalian tidak diazab (orang
peringatan (kamu) menjadi mubtada (semuanya) sedangkan khabarnya ialah: (kalian masih berbantah-bantahan tentang...hal yang kalian ketahui) tentang Nabi Musa dan Nabi Isa yang kalian akui diri kalian sebagai pemeluk...agama keduanya (maka kenapa kalian berbantah-bantahan pula tentang apa yang tidak kalian ketahui) yakni
beberapa orang Yahudi, kemudian masing-masing mereka berkata kepada yang lain, “Bertanyalah kepadanya tentang...Bertanya tentang ruh, berarti bertanya tentang hal-hal yang samar yang tidak seorang pun manusia yang...sanggup menyifatkan dengan tepat dan tentang bagaimana bentuknya....Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang ditanya tentang sesuatu yang bagi si penanya sebaiknya...bertanya tentang yang lain, maka hendaknya ia berpaling dari memberikan jawaban, menunjukkan kepadanya
(Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai) tentang perbuatan-perbuatan

-deskripsi"> Di antara mufassir ada yang berpendapat, bahwa mereka akan ditanya tentang...semua ucapan dan amal mereka atau tentang Laailaahaillallah atau tentang hal yang mereka ada-adakan