Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 Maryam 13 kemudahan 14 Disebabkan 15 ibrahim 37 16 Jihad 17 Adam 18 Dua masa 19 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 20 surah al-maidah ayat 8 21 Ikhlas 22 al isra ayat 7 23 al baqarah ayat 275 24 al a'raf ayat 52 25 Jika allah menganugerahi rahmat 26 al ahzab ayat 21 27 cinta 28 Al Isra ayat 73 29 Berdebat 30 matahari 31 puasa 32 Al-Imran (3 : 130) 33 Al-Imran ayat 130 34 hadist tentang perilaku konsumen 35 Hadits Muslim Nomor 3035 36 Surga 37 surat al mujadalah ayat 11 38 miskin 39 surat+al+imranayat+110 40 Ta ha+ayat+14 41 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 42 Manusia 43 Kafir 44 Iman 45 sabar 46 al-mukminun+ayat+34 47 Aliimram+ayat+105 48 ilmu 49 al isra ayat 36 50 Membunuh 51 Rezeki 52 surat abasa 53 Surat Al A'raf ayat 157 54 Al-ikhlas 55 surah al maidah ayat 96 56 atap terpelihara 57 allah sembahlah 58 AN NABA AYAT 7 59 annisa ayat 12 60 empat puluh tahun 61 albaqarah ayat 221 62 Mencela pemberian 63 al imran 64 Surah Taha ayat 5 65 az zumar ayat 68 66 surat yasin 67 Ar Rahman 68 QS. IBRAHIM AYAT 37 69 ali imran : 92 70 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 71 al+maidah+ayat+ 83 72 Yusuf ayat 103 73 Gunung-gunung burung-burung daud 74 yunus 99 75 injil 76 ibrahim ayat 7 77 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 78 al qashash ayat 77 79 Dimana dia akan mati 80 surat al-an'am ayat 59 81 ALI IMRAN 159 82 surah al hadid ayat 57:3 83 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 84 AL Baqarah ayat 286 85 dosa 86 surat an nazi'at 87 Al-Muzammil ayat 20 88 al an'am ayat 71 89 al-mujadalah ayat 11 90 al-imron ayat 110 91 AN NAML AYAT 88 92 Al ikhlas ayat 1-4 93 asy+syuara+ayat+181+182+183 94 al baqarah ayat 81 95 keinginan berhasil 96 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 97 ayat tentang serakah 98 pikun dan beruban 99 Hadist ibnu majah 2172 100 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya

Hasil pencarian tentang Harun

-deskripsi"> Maryam dipanggil saudara perempuan Harun, karena ia seorang wanita yang...saleh seperti kesalehan Nabi Harun ‘alaihis salam....Namun menurut Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan...Harun bin Imran saudara Nabi Musa, karena antara keduanya berbeda jauh abadnya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Berkatalah) Harun ("Hai putra ibuku!)...dapat dibaca Ummi dan Umma maksudnya ibuku, Nabi Harun sengaja menyebut nama ini untuk mengharapkan belas...kasihan dari Nabi Musa (Janganlah kamu pegang janggutku) Nabi Musa memegang janggut Nabi Harun dengan...tangan kirinya (dan jangan pula kepalaku) Nabi Musa memegang rambut kepala Nabi Harun dengan tangan
Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa ‘alaihis salam, ketika beliau meminta agar saudaranya, yaitu Harun...diutus pula bersamanya, dan Harun lebih tua usianya daripada Musa.
-deskripsi"> Dengan demikian alasan mereka tidak diterima, karena Harun telah melarang...Namun ternyata, mereka tidak menghiraukan kata-kata Harun dan tetap menyembahnya sebagaimana diterangkan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 150
Dan Musapun melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya...ke arahnya, Harun berkata: "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 30
(yaitu) Harun, saudaraku,
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 122
"(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 48
(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 120
(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".
(Yaitu "Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Musa dan Harun".')
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 114
Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 13
Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.
(Yaitu Harun) lafal Haaruna menjadi Maf'ul Tsani (saudaraku) lafal Akhii menjadi 'Athaf Rayan.
(Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun) yakni nikmat kenabian.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 53
Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 92
Berkata Musa: "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat,
-deskripsi"> Diutusnya Musa dan Harun kepada penguasa, karena rakyat mengikuti penguasa
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 45
Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda (Kebesaran) Kami, dan bukti yang
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 70
tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 28
Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 51
Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 48
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 35
Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun
menunjukkan kebenaran serta membuat takjub orang yang melihatnya, sehingga mereka berdua (Musda dan Harun...

-deskripsi"> Inilah janji Allah untuk Musa dan Harun di waktu itu, padahal mereka
(Yaitu Rabb Musa dan Harun") karena mereka mengetahui, bahwa apa yang mereka saksikan dari tongkat Nabi

-deskripsi"> Putera Harun saudara Musa.

terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 34
Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku
Maha Mengetahuinya, oleh sebab itu maka Engkau akan memberikan nikmat-Mu kepadaku dengan mengangkat Harun
(seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Rabb Harun dan Musa").
(Berkata Musa) setelah ia kembali kepada mereka, ("Hai Harun!