Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 ali+imran+159 7 ayat tentang kepala madrasah 8 Almaidah ayat 48 9 yusuf 10 al furqan ayat 67 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 13 al-baqarah ayat 168 14 al-insyirah ayat 5 15 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 16 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 17 Urusan 18 hujan 19 hewan 20 huud+40 21 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 22 Aman 23 orang tua 24 Ibrahim ayat 7 25 al-maidah ayat 3 26 dunia 27 an-nur+ayat+36 28 surat al baqarah ayat 11 29 ikhlas 30 Al furqon ayat 67 31 Al+Anbiyâ+ayat+73 32 Surga 33 Menumbuhkan kebiasaan menegur 34 ali imran ayat 185 35 menghindari perkelahian 36 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 37 surat Al furqan ayat 20 38 ali imran ayat 26 39 Saba 13 40 Bersyukur 41 surat Al furqan ayat 9 42 kemuliaan 43 lukman+ayat+15 44 petunjuk 45 QS.Al imran ayat 79 46 al baqarah ayat 261 47 mengharapkan pertemuan 48 AL+AHZAB+AYAT+70 49 Al+hijr+ayat+48 50 ar rum ayat 21 51 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 52 al-maidah ayat 48 53 Surat al maidah ayat 48 54 an nisa ayat 59 55 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 56 al ahzab ayat 70 57 ibrahim 32 58 An nahl ayat 120 59 Anjing 60 Memohon ampun 61 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 62 al bayyinah ayat 8 63 Sedikit sekali berterimakasih 64 al anfal ayat 63 65 mencintai iptek 66 al an'am ayat 38 67 bertakwa 68 Al imran 69 keamanan 70 ali imran 185 71 Cobaan 72 nuh ayat 25 73 LUKMAN+AYAT+18 74 kabut 75 Ar Rahman ayat 33 76 al qadar ayat 1-5 77 Ali imran ayat 190-191 78 Kitab 79 Ayat 36 surat al isra 80 LUKMAN+AYAT+19 81 an-nisa ayat 29 82 ali imran 190-191 83 Kuda 84 al maidah ayat 2 85 q.s al qalam ayat 68 86 Sedekah 87 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 88 SURAT AL KAHFI AYAT 19 89 Faedah hadits At tarmizi no 2292 90 Almujadilah surah ke berapa 91 Muslim 92 MARYAM 93 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 94 Ibrahim ayat 43 95 pendidikan 96 ibrahim 9 97 surat al-ahzab ayat 5 98 anak sapi 99 Hidup sederhana 100 bermain

Hasil pencarian tentang JUAL+BELI+AYAT

Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau dibunuh) ayat ini merupakan kalimat baru...(Maka bergembiralah) dalam ayat ini terkandung pengertian iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada...mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli yang telah kalian lakukan itu dan yang...demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar) yang dapat mengantarkan kepada tujuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
-deskripsi"> Bermuamalah ialah seperti berjual beli, salam (jual beli yang barangnya...

-deskripsi"> Jual beli dengan barang dan pembayaran diserahkan pada saat itu juga...

-deskripsi"> Ayat di atas adalah ayat tentang hutang....Ia merupakan ayat terpanjang dalam Al Qur'an....Di dalam ayat ini terdapat banyak hukum yang bermanfaat dan banyak muatannya. Di antaranya:

(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah...sebagai saksi kalian) untuk memenuhinya, karena kalian telah bersumpah dengan memakai nama-Nya; jumlah ayat...(Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat) ayat ini merupakan ancaman buat mereka yang membatalkan
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.

-deskripsi"> Yakni ketika mereka sedang lalai dan sibuk, baik dengan jual beli, tawar-menawar
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...Pada hari itu, bukan lagi waktunya mengejar yang telah luput, tidak berlaku jual beli, pemberian dari
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat...Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mengganti sifat-sifat Nabi dan janji-janji...Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
tafsir-deskripsi"> Dihubungkan yang khusus dengan yang umum sebelumnya, karena yang biasa terjadi adalah jual...beli....Mereka itu meskipun berdagang dan berjual beli, namun tidak dibuat lalai olehnya sampai lupa mengingat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
Fiqih yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa ucapan orang yang dipaksa tidaklah dipandang dan...tidak membuah hukum syar’i, baik dalam urusan talak, memerdekakan, jual-beli dan akad lainnya.
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
[[62 ~ AL-JUMU'AH (HARI JUMAT) Pendahuluan: Madaniyyah, 11 ayat ~ Surat ini diawali dengan berita bahwa...Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
Jika anda ingin memperhatikan betapa besarnya jual beli ini, maka perhatikanlah siapa yang membeli, gantinya
Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman jahiliyah....

-deskripsi"> Karena maslahat jual beli yang merata baik bagi individu maupun masyarakat...

-deskripsi"> Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak