Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 Ali Imran 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 yusuf 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 ayat tentang kepala madrasah 10 ali+imran+159 11 Almaidah ayat 48 12 al furqan ayat 67 13 dunia 14 orang tua 15 al-maidah ayat 3 16 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 17 al-insyirah ayat 5 18 an-nur+ayat+36 19 hewan 20 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 21 al-baqarah ayat 168 22 Urusan 23 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 24 hujan 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 huud+40 27 Aman 28 Ibrahim ayat 7 29 ikhlas 30 Al+Anbiyâ+ayat+73 31 ali imran ayat 26 32 Anjing 33 al bayyinah ayat 8 34 surat Al furqan ayat 20 35 Bersyukur 36 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 37 Al furqon ayat 67 38 surat al baqarah ayat 11 39 Menumbuhkan kebiasaan menegur 40 lukman+ayat+15 41 surat Al furqan ayat 9 42 Surga 43 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 44 petunjuk 45 mengharapkan pertemuan 46 ali imran ayat 185 47 Saba 13 48 menghindari perkelahian 49 kemuliaan 50 AL+AHZAB+AYAT+70 51 QS.Al imran ayat 79 52 al baqarah ayat 261 53 an nisa ayat 59 54 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 55 al baqarah ayat 124 56 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 57 An nahl ayat 120 58 al-maidah ayat 48 59 Surat al maidah ayat 48 60 Al+hijr+ayat+48 61 ar rum ayat 21 62 ibrahim 32 63 al ahzab ayat 70 64 Memohon ampun 65 Surat AlBaqarah ayat 27 66 tumbuhan berdzikir 67 al-baqarah ayat 43 68 penyakit gula 69 hutang 70 Al Isra ayat 26 71 al qadar ayat 1-5 72 Memaafkan 73 Iman 74 LUKMAN+AYAT+14 75 surat al baqarah ayat 219 76 muhammad+ayat+23 77 udara 78 al maidah ayat 2 79 Surat Al-A’raf Ayat 26 80 Nafas 81 hewan ternak 82 besi 83 Cobaan 84 LUKMAN+AYAT+16 85 SURAT LUKMAN 86 al an am ayat 32 87 MARYAM 88 Beriman 89 menjaga diri 90 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 91 surat al-ahzab ayat 5 92 Ali imran ayat 190-191 93 an-nisa+ayat+29 94 LUKMAN+AYAT+17 95 Ar Rahman ayat 33 96 Tadabbur asy syuara ayat 174 97 al anfal ayat 63 98 mencintai iptek 99 Quran tentang negara aman 100 bertakwa

Hasil pencarian tentang Jika+allah+menganugerahi+rahmat

[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi...sebaik-baik hartanya sebagai suatu bentuk pengorbanan dan kesyukuran atas karunia yang dilimpahkan Allah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Jika Allah menganugerahkan rahmat-Nya kepada manusia--apa pun bentuknya, baik berupa hujan, karunia,...Sebaliknya, jika Dia menahan rahmat-Nya itu, maka tak ada sesuatu pun yang dapat menurunkan rahmat-Nya
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 38
Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?"..., niscaya mereka menjawab: "Allah"....Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan...kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika...Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?.
(Dan sungguh jika) huruf Lam bermakna qasam (kamu tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan...Niscaya mereka menjawab, "Allah."...) yakni berhala-berhala (jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala...kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu) tentu saja tidak (atau jika Allah hendak memberi rahmat...kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?)
(Dan jika Kami rasakan kepada manusia) yang kafir (suatu rahmat dari Kami) yaitu berupa kekayaan dan...kesehatan (kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya pastilah dia menjadi putus asa) merasa putus asa...dari rahmat Allah (lagi tidak berterima kasih) sangat mengingkari-Nya.

-deskripsi"> Terhadap siksa-Nya dan takut jika ditolak....

-deskripsi"> Terhadap rahmat-Nya, serta berharap agar diterima....Oleh karena itu, jika seorang hamba banyak berbuat ihsan, maka semakin dekat dengan rahmat Alah....Disebutkan kata-kata “qarib” (dekat) dengan bentuk mudzakkar sebagai khabar dari rahmat Allah, karena...disandarkan rahmat tersebut kepada Allah, atau karena rahmat tersebut berarti pahala.
-deskripsi"> Kepada orang-orang musyrik agar mereka mengakui dan mau mentauhidkan Allah...Jika mereka mengakui bahwa Allah yang memiliki dan mengaturnya, lalu mengapa mereka tidak berbuat ikhlas...ihsan-Nya, melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada mereka, Dia menetapkan sifat rahmat pada diri-Nya...Dia telah membuka pintu-pintu rahmat-Nya kepada semua hamba jika mereka tidak mengunci pintu-pintunya...terhadapnya, namun orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain mengingkari, mereka mengingkari bahwa Allah
yakni meminta disegerakan turunnya azab sebelum rahmat, karena kalian telah mengatakan, 'Jika apa yang...itu adalah benar, maka turunkanlah azab kepada kami', (Mengapa tidak) (kalian meminta ampun kepada Allah...) dari kemusyrikan (agar kalian mendapat rahmat") karenanya kalian tidak akan diazab.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 63
Shaleh berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan...diberi-Nya aku rahmat (kenabian) dari-Nya, maka siapakah yang akan menolong aku dari (azab) Allah jika
Dan jika Allah menimpakan suatu keburukan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali...Demikian pula, jika Dia telah menentukan suatu kebaikan kepadamu, maka tak seorang pun yang dapat menghalanginya...Dialah Allah yang, dengan karunia-Nya, memberikan kebaikan kepada para hamba yang dikehendaki-Nya....Allah Yang Mahasuci, ampunan-Nya amat luas dan rahmat-Nya berlimpah.
Jika jalan perbaikan tidak dapat ditempuh, sedang kalian telah mengambil keputusan cerai, maka cerai...Jika suami istri itu bercerai, niscaya Allah akan melimpahkan keluasan kasih sayang-Nya kepada masing-masing...Rezeki berada di tangan Allah....Rahmat dan karunia-Nya sungguh amat luas, dan Dia Mahabijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 48
Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka....Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria karena...rahmat itu....Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar)
tafsir-deskripsi"> Oleh karena itulah, mereka tidak mengerjakan perbuatan yang menjadi sebab mendapatkan rahmat...Jika mereka berharap rahmat-Nya, tentu mereka akan melakukan perbuatan yang mendatangkan rahmat-Nya....Berputus asa dari rahmat Allah merupakan dosa yang besar....asa orang-orang kafir, di mana mereka meninggalkan semua sebab yang dapat mendekatkan mereka kepada rahmat...Biasanya putus asa terjadi karena tidak mengenal siapa Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 9
Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut
"Siapakah yang dapat melindungi kalian) yang dapat menyelamatkan kalian (dari takdir Allah jika Dia menghendaki...atas kalian) kebinasaan dan kekalahan (atau) siapakah yang dapat menimpakan keburukan kepada kalian jika...(telah menghendaki) Allah (atas diri kalian rahmat) yakni kebaikan....(Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka selain Allah) (pelindung) yang bermanfaat bagi
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 17
Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu...atau menghendaki rahmat untuk dirimu?"...Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.
bukanlah karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengharap agar diturunkan, melainkan karena rahmat...dari Allah untuk Beliau dan untuk selain Beliau....Dia mengutus Beliau dengan membawa kitab Al Qur’an ini, yang dengannya alam semesta mendapat rahmat...Jika kita mengetahui, bahwa diturunkan-Nya Al Qur’an adalah karena rahmat-Nya, maka dapat kita ketahui...bahwa semua yang diperintahkan dan semua yang dilarang merupakan rahmat dan karunia-Nya.
Bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti) bukti yang jelas (dari Rabbku dan diberi-Nya aku rahmat...kenabian (Maka siapakah yang akan menolong aku) yang dapat memelihara diriku (dari Allah) maksudnya dari...azab-Nya (jika aku mendurhakai-Nya.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 28
Berkata Nuh: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku,...dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 28
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau...memberi rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang
-deskripsi"> Ini merupakan ikatan yang Allah ikat antara kaum mukmin, yaitu apabila ada...seseorang baik berada di timur maupun di barat bumi jika dia beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya..., yaitu mendapatkan rahmat sebagaimana firman-Nya di akhir ayat....Apabila telah tercapai rahmat, maka akan tercapai kebaikan dunia dan akhirat....Ayat ini juga menunjukkan, bahwa tidak memenuhi hak kaum mukmin merupakan penghalang besar mendapatkan rahmat
Shâlih berkata, "Apa pendapat kalian jika aku jelas-jelas benar dalam seruanku dengan didukung bukti-...Siapa yang akan menolongku untuk menolak siksa Allah jika aku mendurhakai-Nya?...Kalian hanya akan menghilangkan rahmat-Nya dariku dan menambahkan kerugian untukku jika aku mengikuti
Jika mereka keluar dari kekufuran dan beralih kepada Islam, maka keislaman mereka itu akan menghapus...Allah akan mengampuni--dengan karunia dan rahmat-Nya--apa yang telah mereka lakukan ketika mereka masih
mereka tentu akan menjawab, 'Allah yang menciptakan itu semua'."...Katakan kepada mereka, "Apakah kalian berpikir lalu melihat bahwa tuhan-tuhan, selain Allah, tempat kalian...berdoa itu dapat mengusir bahaya yang ada pada diriku, jika Allah menghendaki demikian?...Atau, apakah mereka dapat menghalangi pemberian rahmat kepada dariku jika Allah menghendaki demikian?
Jika kalian memandang mereka, kalian akan terpesona oleh keindahan tubuh mereka....Jika mereka berbicara, kalian akan mendengarkan karena manisnya....Mereka telah terusir dari rahmat Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 54
Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia menghendaki dan Dia akan mengazabmu, jika Dia menghendaki.
Rahmat Allah kepadanya adalah dengan menjadikannya salah seorang rasul di antara rasul-rasul Allah, di...mana ia akan mengajak manusia menyembah Allah dan mengesakan-Nya....Adapun rahmat-Nya kepada ibunya adalah karena ia mendapatkan kebanggaan, pujian yang baik dan manfaat...Sedangkan rahmat-Nya kepada manusia dan menjadi nikmat terbesar bagi mereka adalah dengan mengutusnya...membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, membersihkan mereka, mengajarkan mereka kitab dan hikmah, di mana jika
Mudah-mudahan Tuhan kalian melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian setelah kali yang kedua, jika kalian...Tetapi jika kalian kembali berbuat kerusakan, Kami akan kembali memberikan hukuman.
anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, yaitu dengan memalingkan kalian dari taat kepada Allah...Jika kalian memaafkan kesalahan mereka, tidak memarahi dan menutupi kesalahan mereka itu, niscaya Allah...Allah sungguh Mahaluas ampunan dan Mahaluas rahmat.

-deskripsi"> Mereka berkata, “Jika apa yang dibawanya kepada kami adalah benar,...Mengapa kamu tidak meminta ampunan Allah lebih dulu dan bertobat kepada-Nya dengan berharap rahmat-Nya...

-deskripsi"> Karena rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan (