Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 5 Al+hijr+ayat+47 6 hujan 7 ayat tentang kepala madrasah 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 Almaidah ayat 48 10 Ayat yang ada arti al quranyya 11 ali+imran+159 12 an-nur+ayat+36 13 al-insyirah ayat 5 14 Aman 15 akhlak 16 laut 17 al-maidah ayat 3 18 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 19 Al-Baqarah ayat 168 20 Ibrahim ayat 7 21 huud+40 22 surat thaha ayat 180 23 al-maidah ayat 48 24 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 25 al isra ayat 26 26 QS.Al imran ayat 79 27 dunia 28 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 29 surat Al furqan ayat 20 30 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 31 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 32 yusuf 33 orang tua 34 surat Al furqan ayat 9 35 al baqarah ayat 219 36 hewan 37 ali imran 38 awan 39 ali imran ayat 185 40 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 41 ali imran 64 42 Al ikhlas 43 Al+hijr+ayat+48 44 al bayyinah ayat 8 45 Ar-Rahman ayat 19 46 al fatiha ayat 1 47 surat al baqarah ayat 11 48 Ali Imran 159 49 saba 15 50 Ayat 43 51 sedekah 52 Tafsir kepuasan kerja 53 Surat al maidah ayat 48 54 AL MAIDAH AYAT 2 55 zakat qardh 56 surah Al-Maidah ayat 23 57 AR RAHMAN 1 58 makanan 59 hewan ternak 60 Isteri dan anak adalah ujian 61 Pendidikan 62 Muslim 63 Al-Baqarah [2] ayat 43 64 al anfal ayat 17 65 Ayat kisah 66 al baqarah ayat 28 67 bermain 68 nuh ayat 25 69 al hijr ayat 9 70 Al mu'minun ayat 51 71 Ayat Pendidikan 72 al qadar ayat 1-5 73 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 74 al isra ayat 27 75 Surat annisa ayat 56 76 Surat+Al+-+Baqarah : 269 77 ikhlas 78 Ibrahim 25 79 Muslim 4971 80 kalimat allah isa 81 surat an nisa azat 124 82 surat al-ahzab ayat 5 83 Rezeki 84 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 85 muhammad+ayat+23 86 munafik 87 luqman 88 Bersyukur 89 MARYAM 90 SURAT 2 AYAT 168 91 contoh waqaf la waqafu fih 92 az+zalzalah+ayat+2 93 an nisa ayat 1 94 an nisa ayat 135 95 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 96 al baqarah ayat 2 97 ali imran ayat 26 98 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 99 ayat twntang ahklak 100 hadist ali imran ayat 190-191

Hasil pencarian tentang Kurban

syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu) mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu menyembelih hewan kurban...untuk tanah suci, seumpamanya hewan kurban itu dipilih yang baik dan digemukkan terlebih dahulu (timbul...Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Di antara dua kurban itu, yang diterima adalah kurban Habil dengan turunnya api dari langit lalu memakan...kurban itu.
yaitu Habil dan Qabil (dengan sebenarnya) berhubungan dengan utlu (ketika keduanya mempersembahkan kurban...Kenapa kurbanmu diterima sedangkan kurban saya tidak!...(Jawabnya, yakni Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa").
beriman kepada seorang rasul) artinya tidak membenarkannya (sebelum ia mendatangkan kepada kami suatu kurban...Maka kami tidak akan beriman kepadamu sebelum membawakan kurban, pemberian, yang mendekatkan diri kepada...Jika kurban itu diterima, maka dari langit akan muncul api putih yang akan membakarnya.
golongan orang-orang yang beriman yang telah mendahului kalian (telah Kami syariatkan penyembelihan kurban...Maksudnya menyembelih kurban atau tempat penyembelihannya (supaya mereka menyebut nama Allah terhadap
Dia tidak menginginkan kalian melakukan penyembelihan kurban untuk sekadar memamer-mamerkan diri....dari itu, keridaan-Nya tidak akan bisa didapatkan melalui pembagian daging dan penumpahan darah hewan kurban
berikan kepada mereka berupa binatang ternak) unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban...dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban.
(Maka dirikanlah salat karena Rabbmu) yaitu salat Hari Raya Kurban (dan berkurbanlah) untuk manasik hajimu
Sebelumnya, kalian harus menyembelih kurban yang mudah didapat, seperti kambing, unta atau sapi....Lalu sedekahkanlah kurban itu pada orang-orang miskin....Dan janganlah kalian mencukur rambut kecuali setelah menyembelih kurban.
disyariatkan kepada kalian saja, melainkan Kami juga telah menjadikan bagi setiap kelompok yang beriman jenis kurban...Pada saat menyembelih hewan kurban itu, mereka pun menyebut asma Allah dan mengagungkan-Nya sebagai rasa
Disebutkan secara khusus shalat dan kurban karena keduanya termasuk ibadah yang paling utama dan pendekatan...lainnya, sedangkan dalam shalat terdapat pendekatan diri kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala dengan hewan kurban
Jika kurban itu diterima, maka akan datang api putih dari langit yang membakarnya, namun jika tidak diterima..., maka kurban itu tetap seperti sedia kala, dan hal ini telah disampaikan kepada Bani Israil selain pada
permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar) yaitu hari raya kurban...yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
sampai saat ihram dengannya asal saja masih pada bulan-bulannya, (maka hendaklah wajib ia menyembelih kurban...didapat), yaitu seekor kambing yang harus disembelihnya sesudah ihram haji, dan lebih utama pada hari kurban...(Tetapi apabila ia tidak menemukan) kurban, misalnya karena hewan itu tidak ada, atau tidak punya uang...(Demikian itu) maksudnya hukum yang telah disebutkan tadi berupa kewajiban menyembelih kurban atau berpuasa...Jika sebaliknya, maka tak ada kurban dan tidak pula berpuasa sekalipun ia melakukan tamatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 34
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah
sembelihan) yakni dengan domba (yang besar) dari surga, yaitu domba yang sama dengan domba yang dijadikan kurban
membuatnya bahaya atau cacat (sampai pada waktu yang ditentukan) yaitu waktu disembelih sebagai hewan kurban
dibaca Walyuufuu dan Walyuwaffuu (nazar-nazar mereka) dengan menyembelih hewan ternak sebagai hewan kurban
Disebutkan shalat dan kurban adalah karena keutamaan kedua ibadah ini, di mana hal itu menunjukkan cinta
menyebut asma Allah saat menyembelih unta, sapi atau kambing--tergantung kemampuan--pada hari raya kurban
˜azhim (besar) karena sebagai tebusan bagi Ismail, dan karena dalam ibadah yang agung, yaitu ibadah kurban
sesungguhnya meminum minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban
pada lehernya) artinya Nabi Sulaiman menyembelih semua kuda-kuda itu kemudian memotong kakinya sebagai kurban
Mereka sebut sesaji dan kurban tersebut dengan nama sedekah, ada yang disebut sedekah gunung, sedekah
Sebagaimana Kami menundukkan segala sesuatu kepada kehendak Kami, Kami juga menundukkan hewan-hewan kurban
, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, di mana mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih kurban
kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi hewan kurban
kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi hewan kurban
bulan-bulan tersebut (dan hadya serta qalaid) sebagai pertanda bagi semua orang bahwa kedua jenis hewan kurban
tafsir-deskripsi"> Kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dengan patung dan berhala, di mana mereka arahkan kurban