Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 dalil+kitab+injil 3 Hadis tentang asmaul husna al wakil 4 sabar 5 bekerja 6 asmaul husna 7 Injil 8 at taubah ayat 105 9 an nisa ayat 59 10 surat an nas 11 al-baqarah ayat 216 12 Surat Ali Imran ayat 159 13 Keuntungan+jual+beli 14 ibrahim 15 ali imran 31 16 Wasiat 17 minyak bumi 18 Al-Isro ayat 26-27 19 an nahl ayat 125 20 Al isra ayat 32 21 hijrah 22 Yusuf 23 Al-Baqarah Ayat 155 24 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 25 surat+asyhaf+ayat+2+dan+3 26 Obat 27 dalil+kitab+Al Quran 28 al imran 29 al+maidah+ayat+48 30 zabur 31 al hijr ayat 9 32 ali imran 33 Hadist tentang taat kepada allah 34 al hujurat ayat 13 35 Hadits kitab injil 36 pakaian 37 ibrahim 7 38 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 39 Al ikhlas 40 maryam+24 41 Jinn 42 Ali imran 110 43 ali imran 159 44 az zumar ayat 53 45 Hari kiamat 46 Saba 47 nasakh tiada pengganti 48 riba 49 Zakat 50 maryam 58 51 niat 52 Harta 53 Maryam 56  54 puasa 55 surat yusuf ayat 42 56 Maryam 70 57 al mu'minun ayat 5-7 58 an nahl ayat 97 59 an-nisa+ayat+21 60 saba 28 61 Al Mujaadilah ayat 13 62 luqman+14 63 al isra ayat 55 64 An najm ayat 39 65 ILMU 66 maryam+23 67 luqman 68 berkembang 69 menuntut ilmu 70 Memaafkan 71 cepat 72 Taurat 73 Hadits tentang kitab taurat 74 haji 75 Peristiwa+hari+kiamat 76 hadis tentang manusia 77 Jual beli yang dilarang 78 musibah 79 yunus 24 80 Al-Baqarah ayat 201 81 Kebajikan 82 Ali Imran 185 83 shalat 84 yang belajar al quran dan mengamalkannya 85 munafik 86 al baqarah ayat 2 87 Wanita keji 88 Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia 89 mencela 90 Surah Al Isra Ayat 55 91 ali imran 104 92 surat 3 ayat 5 93 Hadis berfikir kritis 94 Al Maidah ayat 48 95 al+baqarah+ayat+256 96 putus amal 97 al baqarah ayat 183 98 tepat waktu 99 al maidah ayat 46 100 Hadis+at+taubah+ayat+105

Hasil pencarian tentang Melupakan+jasa+orang

terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 17
Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 51
(yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia...Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 34
Dan dikatakan (kepada mereka): "Pada hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 14
Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini....Sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri
(Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-mainan dan senda-gurau, dan kehidupan dunia...Maka pada hari ini, hari kiamat, Kami melupakan mereka) Kami membiarkan mereka di dalam neraka (sebagaimana...mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini) di mana mereka mengabaikan beramal baik untuk menghadapinya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 165
Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang...melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan
(Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan), yaitu beriman pada kerasulan Muhammad (sedang kamu...melupakan dirimu sendiri) hingga kamu mengabaikannya dan tak mau beriman kepadanya (padahal kamu membaca...Kitab), yakni Taurat, di dalamnya tercantum ancaman atau siksaan terhadap orang yang tidak sesuai perkataan...Yang menjadi bahan pertanyaan dan kecaman ialah kalimat "sedang kamu melupakan..... dan seterusnya".
Orang-orang kafir itu adalah mereka yang tidak berusaha mencari agama yang benar--bahkan agama mereka...nafsu dengan main-main--ditipu oleh kegemerlapan dunia sehingga mengira itulah satu-satunya kehidupan, melupakan...Bahkan akan merasakan api neraka akibat melupakan hari kiamat dan mengingkari bukti-bukti jelas yang
Mereka adalah sekelompok orang yang selalu bertikai demi urusan-urusan dunia dengan melupakan akhirat
(Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan sebagian dari mereka dengan sebagian...jalan ketaatan (mereka telah lupa kepada Allah) artinya mereka tidak mau taat kepada-Nya (maka Allah melupakan...mereka) dibiarkannya mereka melupakan pertanda sifat pemurah Allah....(Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik).
Kamu pun tidak membalas jasa yang dahulu telah kami berikan kepadamu, dan juga tidak mengayomi rakyatku
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian) yakni melupakan kalian (harta-harta kalian...(Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi).
Apakah kalian melupakan bukti-bukti kekuasaan dan kesucian Allah sehingga tidak ingat dan terjerumus
Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan hak-hak Allah, hingga dilupakan oleh diri...Mereka itulah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 67
Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh...Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka....Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.
(Maka rasakanlah oleh kalian) azab ini (disebabkan kalian melupakan pertemuan dengan hari kalian ini)...karena kalian tidak mau beriman kepadanya (sesungguhnya Kami telah melupakan kalian pula) maksudnya
(Dan dikatakan kepada mereka, "Pada hari ini Kami melupakan kalian) Kami membiarkan kalian berada di...dalam neraka (sebagaimana kalian telah melupakan pertemuan dengan hari kalian ini) yaitu kalian tidak
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 77
carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan...bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 14
Dan diantara orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani", ada yang telah...kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah
(Maka tatkala mereka melupakan) yaitu mereka meninggalkan (apa yang diperingatkan kepada mereka) apa...dinasihatkan kepada mereka (tentang hal itu) kemudian mereka tidak mau juga menuruti nasihat (Kami selamatkan orang-orang...yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang lalim) yang melakukan pelanggaran
Katakan kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, "Siapa yang mampu menyelamatkan kalian dari bencana-bencana...mengatakan, 'Kami bersumpah, apabila engkau selamatkan kami dari bencana- bencana itu, kami tidak akan melupakan
Dan Aku beri mereka kesempatan hidup yang cukup, tanpa melupakan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan
Pada saat itu juga orang-orang kafir mengatakan, bahwa tiada lain Abu Bakar melakukan hal tersebut karena...ia telah berutang jasa kepadanya.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 26
Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan
Apakah mereka melupakan nikmat-nikmat itu sehingga tidak bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkannya
(Dan Allah Maha Pembalas jasa) artinya selalu memberikan balasan amal ketaatan (lagi Maha Penyantun)
Allah juga mengambil perjanjian dari orang-orang Nasrani yang berkata, "Dengan beriman kepada Injîl dan...dengan mengakui konsep keesaan Tuhan, kami adalah orang-orang Nasrani."...Tetapi kemudian mereka melupakan sebagian besar dari apa yang diperintahkan kepada mereka dalam Injîl
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 13
Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian...mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa) yaitu dengan menaati...dan bukan mendurhakai, mensyukuri dan bukan mengingkari karunia-Nya dan dengan mengingat serta tidak melupakan-Nya