Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 ali imran 9 Etika murid kepada guru 10 iblis 11 al jaatsiyah ayat 13 12 kejadian manusia 13 shalat 14 Sholat 15 al maidah ayat 3 16 an nahl ayat 125 17 ali imran 159 18 muhammad 10 19 sedekah 20 al maidah ayat 2 21 jujur 22 akal 23 al hujurat ayat 13 24 luqman 13 25 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 26 luqman 27 an-nisa ayat 19 28 Al baqarah ayat 2 29 an nisa ayat 59 30 al ahzab ayat 21 31 al ikhlas 32 jual beli 33 taubat 34 Hadist Bukhori dan muslim 35 al baqarah ayat 282 36 haji 37 Pohon 38 Pasar modal 39 Zakat 40 yunus 10 41 al+anam+ayat+1 42 saba 19 43 Dosa 44 amanat 45 lebih dari 46 surat ali imran ayat 159 47 surah hud ayat 61 48 al baqarah ayat 21 49 yunus 41 50 Takdir 51 Al-an'am ayat 165 52 ali imran 190 53 Takwa 54 muslim, bab pakaian (2125) 55 nafas 56 Ibrahim 7 57 ar rum ayat 30 58 al ankabut ayat 45 59 al maidah ayat 90 60 Hud ayat 61 61 al- Baqarah ayat 195 62 AL ISRA AYAT 23 63 an+nisa+ayat+59 64 Agama 65 at tahrim ayat 6 66 an nisa ayat 29 67 Mengurus 68 Surah al baqarah ayat 30 69 al baqarah ayat 30 70 surat Yunus ayat 57 71 Ibrahim+ayat+34 72 surat quraisy 73 At taubah ayat 36 74 AL HUJURAT AYAT 10 75 jihad 76 al-ikhlas 77 al-Furqan ayat 67 78 an-nahl ayat 90 79 Ziarah kubur 80 an nur ayat 2 81 al maidah ayat 1 82 at taubah ayat 71 83 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 84 al ikhlas ayat 1 85 Masjid 86 ali Imran 64 87 al imran 88 maha lembut 89 Tentang bersi 90 al mujadilah ayat 11 91 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 92 an-Nahl ayat 125 93 surat ali imran ayat 110 94 al-ahzab+ayat+125 95 nenek moyang 96 Al+furqon+ayat+1 97 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 98 Alam 99 at-talaq ayat 6 100 evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi

Hasil pencarian tentang Nabi+pun+di+utus+untuk+jadi+guru+oleh+allah

Tidak seorang rasul pun sebelummu, Muhammad, yang Aku utus tanpa Aku wahyukan untuk menyampaikan kepada...Oleh karena itu, tuluslah dalam beribadah kepada-Ku.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 45
Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gemgira dan pemberi peringatan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 46
dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.
Mereka juga mengatakan, "Kami minta agar Allah menurunkan seorang malaikat yang membenarkanmu."...Apabila Kami penuhi permintaan mereka itu, lalu Kami utus juga bersama nabi itu seorang malaikat seperti...minta, kemudian mereka tetap keras kepala dan tidak beriman, maka sungguh akan terlaksana perintah untuk...membinasakan mereka, tanpa ditunda sedetik pun.
Amatilah syariat agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang Kami utus sebelummu, adakah kamu dapatkan di...dalamnya seruan untuk menyembah tuhan selain Allah?...Kalau begitu, orang-orang yang menyembah tuhan selain Allah, itu benar-benar tersesat.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 6
Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
(Berapa banyak nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.)
(Dan untuk jadi penyeru kepada Allah) untuk taat kepada-Nya (dengan izin-Nya) dengan perintah-Nya (dan...untuk jadi pelita yang menerangi) sebagaimana pelita yang memberi petunjuk ke jalan agama Allah.
Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki mana pun dari kalangan kalian....Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi....Menjadi tugas Muhammad untuk mengemban misi kerasulannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah tanpa merasa...takut pada siapa pun....Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. .
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 75
Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah...yang telah beriman di antara mereka: "Tahukah kamu bahwa Shaleh di utus (menjadi rasul) oleh Tuhannya...Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang Shaleh diutus untuk menyampaikannya".
Mereka melanjutkan lagi, "Kamu pun adalah manusia biasa seperti kami....Jadi, bagaimana mungkin kamu menganggap memiliki keistimewaan sebagai nabi dan rasul?
Sesungguhnya Yûnus termasuk di antara rasul-rasul yang Kami utus untuk menyampaikan risalah Kami kepada
mereka) namanya Samuel, ("Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang) dengannya (di jalan...(Jawab nabi mereka, "Tidak mungkinkah) dengan memakai baris di atas dan baris di bawah (jika kamu diwajibkan...Jadi maksudnya adalah tidak ada halangan bagi kami untuk berperang, yakni selama alasannya masih ada....Firman Allah swt., (Maka tatkala berperang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling) daripadanya...Dan nabi mereka pun memohon kepada Tuhannya agar mengirimkan seorang raja, tetapi yang dikabulkan-Nya
(Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu, "Adakah Kami menentukan selain...Allah Yang Maha Pemurah) (sebagai tuhan-tuhan untuk disembah), menurut suatu pendapat bahwa hal ini...nabi diisra-kan....menetapkan terhadap orang-orang musyrik Quraisy, bahwasanya tiada seorang utusan pun dari Allah dan...tiada pula suatu kitab pun yang diturunkan-Nya yang memerintahkan untuk menyembah kepada selain Allah
(Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun) rasul adalah seorang nabi yang diperintahkan...diperintahkan untuk menyampaikannya (melainkan apabila ia membaca) membacakan Alquran (setan pun, memasukkan...Hal ini dilakukan oleh Nabi saw. di hadapan mereka, dan sewaktu Nabi saw. membacakan ayat di atas lalu...(Dan Allah Maha Mengetahui) apa yang telah dilancarkan oleh setan tadi (lagi Maha Bijaksana) di dalam...memberikan kesempatan kepada setan untuk dapat meniupkan godaannya kepada Nabi saw.
Sebelum kamu pun, setiap kali seorang rasul atau seorang nabi membacakan sesuatu untuk mengajak mereka...kepada kebenaran, semua rasul itu dihalangi oleh setan-setan manusia yang membangkang....itu, dan akhirnya membuat seruan nabi atau rasul itu tidak ada harapan untuk dipenuhi....Tetapi Allah menggagalkan rencana mereka itu, dan kemenangan pun, akhirnya, berada di pihak kebenaran...Allah telah mengokohkan syariat dan menolong rasul-Nya.
Dia yang menaklukkan hamba-hamba-Nya dengan kekuasaan-Nya, dan yang mengutus malaikat- malaikat-Nya untuk...menghitung perbuatan-perbuatan kalian sampai datang ajal dari masing-masing orang di antara kalian....Lalu nyawanya akan dicabut oleh malaikat-malaikat Kami yang Kami utus khusus untuk itu.
(Dan apa saja harta difaikan) harta yang diberikan (oleh Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka..., maka kalian tidak mengerahkan) tidak melarikan hai kaum muslimin (untuk mendapatkannya) huruf min di...khusus hanya untuk Nabi saw. dan untuk orang-orang yang akan disebutkan pada ayat selanjutnya, yaitu...terdiri dari empat golongan, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam pembagiannya....Maka bagi setiap golongan di antara mereka mendapatkan seperlimanya, dan bagi Nabi saw. sendiri adalah
Sesungguhnya Ilyâs termasuk orang yang Kami utus untuk memberi petunjuk kepada kaumnya.
(Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi) untuk Nabi Muhammad saw....Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian..., "Allaahumma Shalli 'Alaa Sayyidinaa Muhammad Wa Sallim", artinya, "Ya Allah!...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
Kami katakan kepada rasul-rasul Kami untuk disampaikan kepada pengikut-pengikutnya, "Sesungguhnya agama...yang kalian Aku utus untuk membawanya adalah satu, baik akidah, maupun pokok-pokok ajarannya....Kalian pun adalah satu umat sepanjang masa."...Di antara pengikut-pengikut mereka itu ada yang mendapat petunjuk dan ada juga yang tersesat....Aku adalah Tuhan yang memerintahkan kalian untuk mengikuti agama itu.
(Dan Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati) segala yang diperintahkan dan diputuskannya...(dengan izin Allah) dengan perintah-Nya; jadi bukan untuk ditentang atau didurhakai....) dengan bertahkim kepada tagut (segera datang kepadamu) dengan bertobat (lalu memohon ampun kepada Allah...dan rasul pun memohonkan ampun untuk mereka) di sini terdapat peralihan arah pembicaraan demi meninggikan...kedudukannya (tentulah akan mereka temui Allah Maha Penerima tobat) terhadap mereka (lagi Maha Penyayang
Ajari dan arahkanlah manusia, wahai Nabi, dengan al-Qur'ân....Katakan pada mereka, "Janganlah kalian menyembah selain Allah....Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kalian akan azab yang ditimpakan jika...Sebagaimana aku pun diutus untuk menyampaikan kabar gembira akan pahala yang kalian dapatkan bila kalian
sekali-kali janganlah kamu dipalingkan) dibelokkan (daripadanya) dari iman kepada adanya hari kiamat (oleh...orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya) untuk ingkar kepada...adanya hari kiamat (yang menyebabkan kamu jadi binasa") sedangkan mereka pasti akan binasa.
Tidak seorang rasul pun yang Kami utus sebelummu, wahai Muhammad, kecuali berbicara dengan bahasa yang...digunakan oleh kaumnya, agar mereka dapat memahami dan mengetahui dengan mudah hal-hal yang ia sampaikan...Ia tidak berkewajiban membuat mereka benar-benar mau menerima hidayah, karena Allah menyesatkan siapa...kepada siapa saja yang Dia kehendaki--karena baiknya kesiapan untuk mencari kebenaran....Dia Mahakuat yang tidak seorang pun dapat mempengaruhi kehendak-Nya.
(Dan) telah Kami utus (rasul-rasul yang telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul...Diriwayatkan bahwa Allah swt. mengirim delapan ribu orang nabi, empat ribu dari kalangan Bani Israel...dan empat ribu lagi dari kalangan manusia lainnya ini dikatakan oleh Syekh dalam surah Ghafir....(Dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar berbicara) artinya secara langsung.
(Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel) untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya...(dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul tetapi setiap datang kepada mereka seorang rasul) dari...kalangan mereka sendiri (dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka) yaitu berupa...Zakaria dan Nabi Yahya....mudhari` bukannya dengan lafal qataluu/fi`il madhi menggambarkan tentang keadaan yang sedang berlangsung di
(Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi) atas orang-orang yang kamu diutus kepada mereka
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 45
Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: "Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan...untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?"
Ia merasa sakit dengan keadaan seperti itu(1). (1) Apa yang dialami Nabi Yûnus itu merupakan mukjizat...Secara hukum alam, peristiwa ditelannya seseorang oleh ikan hiu dan kemudian tetap hidup di dalam perutnya...untuk beberapa lama, adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi....Pertama, bisa jadi ikan hiu itu termasuk jenis hiu besar bersirip tak bergigi seperti yang terdapat di...Nabi Yûnus berada di antara langit-langit mulutnya yang besar sampai akhirnya ia dilemparkan ke sebuah