Paling Sering Dicari

1 hutang 2 kemudahan 3 al mujadalah ayat 11 4 rumah 5 ali imran 6 manusia 7 Ruhul 8 al+kautsar+ayat+1-2 9 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 10 syirik 11 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 12 al baqarah ayat 275 13 Jihad 14 al waqiah ayat 63 15 al quran adalah petunjuk 16 Dua masa 17 Surah+Al+A'raf+ayat+ 18 MARYAM 19 harun 20 musibah 21 AL HUJURAT AYAT 13 22 Iman 23 luqman 24 Disebabkan 25 mendidik anak sesuai zaman 26 al hujurat ayat 12 27 al ikhlas 28 sumber daya alam 29 Sholat 30 surat+al+imranayat+110 31 Jika allah menganugerahi rahmat 32 Ta ha+ayat+14 33 Al-Imran (3 : 130) 34 ibrahim 37 35 Al-Imran ayat 130 36 Surat an nur 37 Jahe 38 ibrahim ayat 7 39 Muslim 40 Ilmu 41 bala' 42 Al+Kautsar+ayat+2 43 kurban 44 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 45 ikhlas 46 surat abasa 47 hadist tentang perilaku konsumen 48 sabar 49 Al Isra ayat 73 50 cemas 51 al ahzab ayat 70 52 ali imran ayat 191 53 surah al-maidah ayat 8 54 al-ikhlas 55 Berdebat 56 al imran 159 57 al baqarah ayat 2 58 Makanan 59 ALI IMRAN 14 60 Hati 61 ali imran 104 62 al imran 63 berserah diri 64 an nisa ayat 29 65 Haji 66 azab 67 al hasyr ayat 7 68 al maidah ayat 8 69 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 70 Daun sirih 71 Kandungan isi surah al maidah ayat 44 72 Doa permudahkan urusan 73 surat al-zalzalah 74 Metode pendidikan 75 FATHIR AYAT 32 76 mengetahui 77 fusilat+ayat+34 78 kebaikan 79 Surah Al-Alaq, ayat 5 80 puasa 81 2+ayat+ber+tag+menjaga+lisan 82 ar ra'd ayat 11 83 Tafsir tarbawi tentang evaluasi pembelajaran ak qur'an 84 An nisa ayat 9 85 taubat 86 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 87 Hadits Ibnu Majah Nomor 2129 88 tafsir al maidah ayat 2 89 al+maidah+ayat+6 90 al-a'raf+ayat+21 91 al qalam ayat 4 92 al baqarah ayat 30 93 surah an nhl ayat 125 94 allah sembahlah 95 kebebasan berpendapat 96 Surah At Tahrim ayat 8 97 AL IMRAN AYAT 3 98 surat yunus ayat 57 99 ali imran 102 100 “Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan suatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan b

Hasil pencarian tentang Orang+tua

Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak?...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni jangan kamu kira bahwa menaati orang tua yang menyuruh berbuat syirk...Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak mengatakan, “Maka durhakailah kedua orang tua, “ tetapi mengatakan...€œmaka janganlah engkau menaati keduanya,” karena berbuat baik harus tetap dilakukan kepada kedua orang...tua, tetapi ketika kedua orang tua menyuruh kufur dan maksiat, seperti berbuat syirk, maka tidak boleh...

-deskripsi"> Mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat-Nya
(Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...mengikut mereka (Maka apakah Engkau akan membinasakan kami) Engkau akan mengazab kami (karena perbuatan orang-orang...dari kalangan orang-orang tua kami yang pertama kali melakukan kemusyrikan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 70
Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
(Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang berada bersama-sama orang yang ditinggal) orang-orang yang
hamba-hamba-Nya dan syukur-Nya kepada mereka; Dia memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang...tua mereka baik dengan berkata yang lembut dan halus, memberi nafkah dan perbuatan lainnya yang termasuk...

-deskripsi"> Nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita merupakan nikmat bagi...Di antara sekian nikmat yang Allah limpahkan kepada orang tua kita yang paling besarnya adalah nikmat...tua mereka.
(Kecuali seorang perempuan tua) yakni istri Nabi Luth sendiri (yang termasuk dalam golongan yang tinggal...) orang-orang yang dibinasakan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 135
kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 173
atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?"
(Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu) atau terburu-buru mengikutinya
Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak....Katakan, "Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat..., anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 69
menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua...warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya".
tua yang disegani....” Iblis menjawab, “Orang tua yang berasal dari Nejd....Mungkin saja ia nanti akan mengusirmu dari negerimu.” Mereka berkata, “Orang tua ini betul, cobalah...Kalian pun dapat beristirahat, dan urusannya bukan kepada kalian lagi.” Orang tua Nejd itu berkata,...Kita pun dapat beristirahat dan menyelesaikan bahayanya.” Maka orang tua Nejd itu berkata, “Ini,
Ampunilah aku, ibu bapakku) kedua orang tua Nabi Nuh termasuk orang-orang yang beriman (orang yang masuk...ke dalam rumahku) atau mesjidku (dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan...) hingga hari kiamat nanti (dan janganlah Engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan
-deskripsi"> Yaitu orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau...

-deskripsi"> Seukuran satu mud (satu kaupan tangan orang dewasa) dari makanan pokok
Disebutkan tentang kelahiran Yahya bin Zakaria dari kedua orang tua yang satu sudah tua dan yang satu
Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning tua...warnanya, maksudnya yang kuning pekat (yang menyenangkan orang-orang yang memandang.") artinya menarik
Mereka lebih memilih masuk ke dalam kelompok orang-orang lemah--orang tua, wanita dan anak-anak--yang
Ia, misalnya, dapat berkata bijak dan dipahami sejak masih bayi hingga usia tua, tanpa ada perbedaan...Ia juga termasuk orang yang diberi kesalehan.
Dalam hal ucapan misalnya dengan berkata-kata yang lembut dan baik kepada kedua orang tua, sedangkan...dalam hal perbuatan misalnya menaati kedua orang tua dan menjauhi larangannya, menafkahi orang tua dan...memuliakan orang yang mempunyai keterkaitan dengan orang tua serta menyambung tali silaturrahim dengan...

-deskripsi"> Misalnya dengan memenuhi kebutuhan mereka, mendorong orang lain memberi...

-deskripsi"> Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan bukan untuk maksiat dan
Bagaimana kalian sampai hati untuk tidak berperang di jalan Allah, sedangkan orang tua laki-laki, wanita...memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kekuasaan orang-orang...Tempatkanlah kami berada di dalam kekuasaan orang-orang yang beriman dengan kekuasaan dan rahmat-Mu.

-deskripsi"> Yakni lahir anak dari kedua orang yang sudah sangat tua.

(Kecuali) melainkan (orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang...Di dalam sebuah hadis telah disebutkan, bahwa apabila orang mukmin mencapai usia tua hingga ia tidak
Kemudian Mûsâ menjawab dengan menyitir firman Allah, "Sapi itu berwarna kuning tua, jernih dan menyenangkan...orang yang memandangnya karena kejelasan dan kejernihan warnanya itu."
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 23
Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang...meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat...(ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang...tua yang telah lanjut umurnya".

-deskripsi"> Kata-kata “Ah” adalah perbuatan menyakiti orang tua yang paling...Jika mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak diperbolehkan, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan
maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda?...(Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua) berusia lanjut (dan tidak...pula muda) atau terlalu kecil, tetapi (pertengahan) (di antara demikian), yakni di antara tua dan muda
Seseorang tidak lagi mengindahkan anak dan orang tua. Itulah hari kiamat....Allah akan memberi balasan setiap orang atas perbuatan yang ia lakukan, yang baik atau yang buruk.
dalam hati kalian) apa yang terpendam di dalamnya berupa perasaan berbakti dan menyakiti (jika kalian orang-orang...yang baik) taat kepada Allah (maka sesungguhnya Dia kepada orang-orang yang bertobat) orang-orang yang...kepada-Nya (Maha Pengampun) terhadap apa yang telah mereka lakukan sehubungan dengan hak-hak kedua orang...tua, yaitu berupa perbuatan yang menyakitkan lalu dengan segera mereka bertobat dan tidak akan berbuat
Thalib dan sekaligus berkenaan pula dengan permohonan ampunan sebagian para sahabat terhadap kedua orang-orang...tua mereka masing-masing yang musyrik....(Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang...musyrik walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabat)nya, yakni familinya sendiri (sesudah jelas bagi...mereka bahwasanya orang-orang yang musyrik itu adalah penghuni-penghuni Jahim) yakni neraka, lantaran